MEDIATS BANNER

Медіація: навчання та трансформація суспільства

Мета проекту - допомогти університетам стати ключовими гравцями у сприянні процесам медіації в Азербайджані, Грузії та Україні для посилення демократії та об'єктивного вирішення проблем шляхом набуття найкращих європейських практик.

Завдання проекту

 • Розробити та впровадити магістерську програму «Медіація».
 • Заснувати Федерації Медіації в Азербайджані, Грузії, Україні та забезпечити їх сталий розвиток.
 • Сприяти розвитку та поширенню цінностей медіації у суспільстві.

План роботи

по виконанню грантового проекту «MEDIATS» на період з 15.11.2018 року по 14.11.2021 року

Звіт

за результатами виконання завдань першого проектного року 15.XI.2018 - 14.XI.2019 рр.

Медіація

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право

Наші розробки

 • Положення про навчально-наукову Лабораторію медіації, переговорів та арбітражу [українською] [english]
 • Етичний кодекс ЧНУ ім. Ю. Федьковича [переглнянути]
 • Положення про засади безконфліктних комунікацій та врегулювання спорів (суперечок) учасників освітньо-виховного процесу у ЧНУ ім. Ю.Федьковича [переглянути]
 • Науково-експертний висновок робочої групи (CHNU Working Group) щодо Проекту Закону України «Про медіацію» [українською] [english]
 • Система внутрішнього забезпечення якості розробки та пілотування ПСОПП підготовки медіаторів [українською] [english]
 • Принципи та процедури розробки та реалізації ПСОПП підготовки медіаторів [українською] [english]
 • Науково-експертний висновок щодо Проекту магістерського Стандарту вищої освіти України [українською] [english]
 • Фінальний звіт за результатами оцінювання освітньої програми «Бакалавр права» юридичного факультету [українською] [english]

Очікувані результати

 • Магістерська програма з медіації реалізується у 7 ЗВО.
 • Кваліфікований персонал.
 • Федерація Медіації створена в кожній країні.
 • Методи / план дій щодо просування цінностей медіації у суспільстві в Україні, Грузії та Азербайджані.
 • Кваліфіковані спеціалісти-медіатори, здатні мирно врегульовувати спори.

Цей проект фінансується за підтримки Європейської комісії. Ця публікація відображає лише точку зору авторів, і Європейська комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, яка в ній міститься.