Mediation: Training and Society Transformation

/MEDIATS
Медіація: навчання та трансформація суспільства

Мета проекту

допомогти університетам стати ключовими гравцями у сприянні процесам медіації в Азербайджані, Грузії та Україні для посилення демократії та об’єктивного вирішення проблем шляхом набуття найкращих європейських практик.

Завдання проекту

  • Розробити та впровадити магістерську програму «Медіація».
  • Заснувати Федерації Медіації в Азербайджані, Грузії, Україні та забезпечити їх сталий розвиток.
  • Сприяти розвитку та поширенню цінностей медіації у суспільстві.

План роботи

по виконанню грантового проекту «MEDIATS»
на період з 15.11.2018 року по 14.11.2021 року

Звіт

за результатами виконання завдань
першого проектного року
15.XI.2018 - 14.XI.2019 рр.

ПСОПП

профільна спеціалізована освітньо-професійна програма підготовки медіаторів
у межах ОПП магістра галузі знань 08 «ПРАВО» спеціальності 081 «ПРАВО»

Навчальні дисципліни

вибіркового циклу

Правова природа медіації

Медіаційні принципи і процедури

Медіаційна етика і психологія

Стратегія і тактика медіаційних переговорів

Міжнародні стандарти медіації

Медіація в сімейних спорах

Медіація в публічно-правових спорах

Медіація в діяльності адвоката

Навчальний план

підготовки магістра
за спеціалізацією Юрист-медіатор

Положення про навчально-наукову Лабораторію медіації, переговорів та арбітражу

Фінальний звіт за результатами оцінювання освітньої програми «Бакалавр права» юридичного факультету

Науково-експертний висновок
робочої групи (CHNU Working Group) щодо Проекту Закону України «Про медіацію»

Система внутрішнього забезпечення якості розробки та пілотування ПСОПП підготовки медіаторів

Принципи та процедури
розробки та реалізації ПСОПП підготовки медіаторів

Науково-експертний висновок щодо Проекту магістерського Стандарту вищої освіти України галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право

Напрями діялності

Вивчення досвіду ЄС

Розробка магістерської програми з медіації

Запуск магістерської програми з медіації

Розвиток Федерацій Медіації

Управління якістю
Управління проектом

Поширення та стійкість результатів проекту

Очікувані результати

  • Магістерська програма з медіації реалізується у 7 ЗВО.
  • Кваліфікований персонал.
  • Федерація Медіації створена в кожній країні.
  • Методи / план дій щодо просування цінностей медіації у суспільстві в Україні, Грузії та Азербайджані.
  • Кваліфіковані спеціалісти-медіатори, здатні мирно врегульовувати спори.