MEDIATS BANNER

Медіація: навчання та трансформація суспільства

Мета проекту - допомогти університетам стати ключовими гравцями у сприянні процесам медіації в Азербайджані, Грузії та Україні для посилення демократії та об'єктивного вирішення проблем шляхом набуття найкращих європейських практик.

Завдання проекту

План роботи

по виконанню грантового проекту «MEDIATS» на період з 15.11.2018 року по 14.11.2021 року

Звіт

за результатами виконання завдань першого проектного року 15.XI.2018 - 14.XI.2019 рр.

Медіація

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право

Наші розробки

  • Положення про навчально-наукову Лабораторію медіації, переговорів та арбітражу [українською] [english]
  • Етичний кодекс ЧНУ ім. Ю. Федьковича [переглнянути]
  • Положення про засади безконфліктних комунікацій та врегулювання спорів (суперечок) учасників освітньо-виховного процесу у ЧНУ ім. Ю.Федьковича [переглянути]
  • Науково-експертний висновок робочої групи (CHNU Working Group) щодо Проекту Закону України «Про медіацію» [українською] [english]
  • Система внутрішнього забезпечення якості розробки та пілотування ПСОПП підготовки медіаторів [українською] [english]
  • Принципи та процедури розробки та реалізації ПСОПП підготовки медіаторів [українською] [english]
  • Науково-експертний висновок щодо Проекту магістерського Стандарту вищої освіти України [українською] [english]
  • Фінальний звіт за результатами оцінювання освітньої програми «Бакалавр права» юридичного факультету [українською] [english]

Очікувані результати

Цей проект фінансується за підтримки Європейської комісії. Ця публікація відображає лише точку зору авторів, і Європейська комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, яка в ній міститься.