public_law_dep_logo

Кафедра публічного права

Викладачі кафедри

Докладніше

Графік консультацій

Докладніше

Навчальні дисципліни

Докладніше
Havrylyuk Ruslana Oleksandrivna

Гаврилюк Р.О.

завідувач кафедри

д.ю.н., професор

Звіт про наукову-дослідну роботу

Докладніше
CHNU Mediation Laboratory

Лабораторія медіації, переговорів та арбітражу

Докладніше
Mediation 081

Освітньо-професійна програма «Медіація»

Докладніше

За часом появи на відродженому юридичному факультеті університету це була друга кафедра. Вона постала як кафедра конституційного права України у 1992 р. на чолі з доктором юридичних наук, професором Леонідом Петровичем Юзьковим, пізніше першим головою Конституційного Суду України, одним з творців чинної Конституції України; трансформувалась з часом у кафедру конституційного, адміністративного і фінансового права України на чолі з гуру фінансового права СРСР та пострадянської України доктором юридичних наук, професором Лідією Костянтинівною Вороновою, яка зробила кафедру потужною й авторитетною в Україні та за її межами; ще раз трансформувалась у кафедру публічного права на чолі з доктором юридичних наук, професором Петром Станіславовичем Пацурківським, набула сучасних європейських властивостей, форм та змісту, динаміки розвитку.

Усі вище зазначені завідувачі кафедри були вихованцями юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Креативні та інноваційні викладачі кафедри приваблюють студентів, не змушуючи зубрити закони і конспекти, навчаючи їх мислити, створюючи умови для самостійного, вільного і творчого розвитку.

Вони забезпечують викладання таких фундаментальних дисциплін, як «Верховенство права: методологія та методика застосування», «Конституційне право», «Адміністративне право», «Фінансове право», ряду інших обов’язкових та багатьох вибіркових дисциплін.

Кафедра продовжує помітно нарощувати динаміку розвитку і приваблює цим до себе все ширше коло впевнених у собі молодих правників, передусім студентів, оскільки завжди пам’ятає відомий вислів Уїнстона Черчіля: «Удосконалюватись – значить мінятись, бути досконалим – означає змінюватись часто».

Кафедра першою на факультеті виборола право участі у науковому проекті програми ЄС ЕРАЗМУС+ КА2 «Mediation: training and society transformation / MEDIATS – Медіація: навчання та трансформація суспільства» у рубриці: «Розвиток потенціалу вищої освіти». Виконавцями даного проекту від кафедри є: Руслана Гаврилюк, завідувач кафедри, керівник проектної групи; Петро Пацурківський, декан юридичного факультету, професор кафедри; Дмитро Костя – доцент кафедри публічного права; Павло Бартусяк – асистент кафедри та Людмила Костя, Георгій Мойсей та Ілля Юрійчук – аспіранти кафедри.

Проект передбачає створення можливостей для університетів стати одними із ключових гравців у фасилітації процесів медіації в Азербайджані, Грузії та Україні з метою зміцнення демократії та об’єктивного вирішення спорів шляхом запозичення найкращих європейських практик.

Задля досягнення вищевказаних цілей команди проекту вивчатимуть найкращі практики в країнах ЄС, підбиратимуть та навчатимуть персонал, обиратимуть студентів, розроблятимуть та впроваджуватимуть магістерські програми в медіації.

Дізнатися більше

Індикатори, на досягненні яких буде зосереджена моя робота як завідувачки кафедри впродовж 2021-2025 рр.

1. Інтегральний показник: збережено та примножено лідерські позиції кафедри публічного права на факультеті, в університеті та серед споріднених кафедр в Україні в цілому.

2. У розвитку спроможності кадрового потенціалу кафедри: а) захищено науково-педагогічними працівниками кафедри не менше чотирьох докторських дисертацій; б) одержано не менше, ніж третиною науково-педагогічних працівників кафедри, сертифікати В2 з офіційних мов Ради Європи та забезпечено викладання цими особами дисциплін вибору студентів офіційними мовами Ради Європи.

3. В освітній діяльності: а) проведено успішну акредитацію ОПП «Медіація»; б) не менше 75% випускників кафедри систематично складають ЄДКІ з першого разу; в) не менше 75% випускників кафедри щоразу знаходять роботу за фахом впродовж першого року з часу отримання диплома; г) не менше 80% випускників кафедри щоразу при соціологічних опитуваннях роботодавців одержують позитивну оцінку рівня їх фахової підготовки; ґ) створено з усіх нормативних курсів та найпопулярніших дисциплін вибору студентів загальнодоступний для усіх бажаючих каталог відеолекцій.

4. У науковій роботі: кожен викладач кафедри публікує щорічно не менше однієї наукової роботи у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus, Web of Science або їх аналогах нового покоління. До однієї публікації у вищезазначених виданнях може бути прирівняно дві статті у міжнародних журналах, публікації у яких проходять обов’язкове blind peer-review («сліпе» рецензування).

5. У іміджевій роботі: а) зріс імідж та авторитет кафедри публічного права, юридичного факультету та університету в цілому; б) створено повний відкритий каталог випускників кафедри усіх років із зазначенням їх основних професійних досягнень; в) створено Клуб випускників кафедри та забезпечена співпрацювати з ним на постійних засадах.

Телефон

+38 (0372) 58 48 73

Адреса

58012, Україна, м. Чернівці,
вул. Університетська 19