Проєкт Erasmus+ KA2

Модернізація правничої освіти для підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України [EU4UA]

Erasmus Co-Fudnded
EU4UA

Мета

підвищення спроможності українських правничих шкіл у наданні студентам знань та компетенцій, необхідних для правового забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції України, високопрофесійними викладачами та за модернізованими програмами основних правничих дисциплін, а також поширення впливу на ширше громадянське та політичне середовище.

Проєкт зосереджений на чотирьох основних завданнях:

1) Вдосконалення змісту основних дисциплін (конституційне, адміністративне, цивільне та кримінальне право) на юридичних факультетах українських ВНЗ – учасників проєкту шляхом надання навчальним програмам ціннісних орієнтирів ЄС/ЄА та включення до них компоненту ЄС/ЄА.

2) Професійний розвиток викладачів українських закладів вищої освіти-учасників для досягнення досконалості у викладанні основних юридичних дисциплін відповідно до ціннісно-орієнтованого підходу ЄС/ЄА та оновлених навчальних програм.

3) Поширення спільних європейських цінностей, а також знань про основи ЄС і НАТО в громадянському середовищі шляхом запровадження Сертифікаційної програми для вчителів середньої школи.

4) Забезпечення публічних службовців (працівників українського парламенту, уряду, суду, прокуратури, органів місцевого самоврядування) відповідними знаннями шляхом запровадження Програми навчання публічних службовців щодо засад ЄС та НАТО.

Членами консорціуму є:

Університет Вітаутаса Великого (УВВ, бенефіціар)

Університет Миколи Коперника у Торуні (УМК, Бенефіціар)

Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУІВ, координатор)

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУЮФ, бенефіціар)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУТШ, бенефіціар)

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (НЮУЯМ, бенефіціар)

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» МОН України (ЗНУ, бенефіціар)

Українська асоціація європейських студій (УАЄС, Бенефіціар)

VDU
LNU ENG
KNU ENG
NLU
ZNU
UESA

Результатами проєкту будуть:

Модернізовані та впроваджені навчальні плани профільних юридичних дисциплін.

Запровадження Програми професійного розвитку професорсько-викладацького складу юридичних факультетів ВЗО України для досягнення педагогічної майстерності.

Запровадження Сертифікаційної програми для вчителів загальноосвітніх шкіл з засад ЄС та НАТО.

Запровадження Програми навчання публічних службовців щодо засад ЄС та НАТО.