Аспірантура

юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Розклад занять

Дисципліни вибору аспіранта

Здобувачі вищої освіти, які реалізують освітньо-наукову програму Право PhD

Науковий семінар

Опитування аспірантів

Опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії (PhD)– за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право.

Зміни та доповнення до ОНП PhD

Обговорення проєктів змін та доповнень до Освітньо-наукової програми PhD та навчального плану 2020-2021 навчальний рік.

Академічна доброчесність