PhD Degree 081

ОНП ПРАВО (PhD)

підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право

Освітня програма

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Дисципліни вільного вибору студентів

Опитування

Опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії (PhD)

Результати

Вступне фахове випробування

Програма фахового вступного випробування

Програма

Академічна доброчесність

Докладніше

Методичні рекомендації для викладачів

Докладніше

Зміни та пропозиції до освітніх програм

Nataliia Huralenko

Гарант ОП

д.ю.н., професор

Гураленко Н.А.

Пропозиції та зауваження надіслати на електронну адресу: n.huralenko@chnu.edu.ua