Аспірантура

юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Розклад занять

Дисципліни вибору аспіранта

Вступне фахове випробування

Програма вступного випробування на рівень вищої освіти «доктор філософії» зі спеціальності 081 «Право» ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Дізнатися більше

Здобувачі вищої освіти, які реалізують освітньо-наукову програму Право PhD

Науковий семінар

Опитування аспірантів

Опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії (PhD)– за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право.

Зміни та доповнення до ОНП PhD

Обговорення проєктів змін та доповнень до Освітньо-наукової програми PhD та навчального плану 2021-2022 навчальний рік.

Гарант ОП: д.ю.н., проф. Гураленко Наталія Анатоліївна

Пропозиції та зауваження надіслати на електронну адресу: n.huralenko@chnu.edu.ua

Академічна доброчесність