Атестаційний екзамен

Перелік тестових завдань до атестаційного екзамену для здобувачів (бакалаврського та магістерського) рівнів вищої освіти