Кафедра Міжнародного права та порівняльного правознавства

Наше кафедральне кредо
​ Homines dum docent discunt.
«Люди, навчаючи, вчаться».

Викладачі кафедри

Докладніше

Графік консультацій

Докладніше

Навчальні дисципліни

Докладніше
Svitlana Karvatska

Карвацька С.Б.

в.о. завідувача кафедри

д.ю.н., професор

Звіт про наукову-дослідну роботу

Докладніше

Додаток №1 до Міжінституційної угоди щодо навчання в магістратурі за подвійним дипломуванням

Переглянути

Збірник тез міжнародної наукової конференції-презентації колективної монографії «Ukraine in the system of modern international legal order and European integration: problems of doctrine and practice in the context of humanitarian challenges»

Докладніше

Коротка історія

Як самостійний навчальний і науково-дослідний структурний підрозділ юридичного факультету кафедра (на той час міжнародного права) була утворена відповідно до наказу ректора університету від 1 лютого 2001 року. Очолив новостворену кафедру доктор юридичних наук, професор А.З. Георгіца.

Свого часу на кафедрі працювали також доктор юридичних наук, професор М.В. Никифорак, доктор юридичних наук, професор Н.Я. Якимчук, доктор юридичних наук С.В. Вишновецька, заступник голови Господарського суду Чернівецької області І.В. Скрипничук, кандидат юридичних наук, доцент Л.Ю. Гіждіван.

Діяльність

У рамках підписаної угоди між Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича та Сучавським університетом ім. Штефана Великого (Румунія), погоджено можливість паралельного навчання студентів магістерської програми спеціальності 293 Міжнародне право юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича в Сучавському університеті Штефана Великого у магістратурі факультету права та адміністрування. У майбутньому, в разі успішного закінченні навчання, такі студенти набудуть можливість здобути відповідний фах і отримати український та румунський дипломи магістрів з міжнародного і європейського права.

Науково-педагогічними працівниками кафедри опублікована значна кількість наукових праць, видано понад 30 монографій та навчальних посібників, понад 15 навчально-методичних посібників, проте робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно удосконалюється. З цією метою підтримуються тісні контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр у інших вищих навчальних закладах України.

Викладачі кафедри плідно співпрацюють з державними органами та юридичним установами, а також беруть участь у підготовці та проведенні всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, дебатів, семінарів.

Телефон

+38 (0372) 58-48-96

Адреса

58012, Україна, м. Чернівці,
вул. Університетська 19