Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства

Викладачі

Звіт про наукову-дослідну роботу

Наше кафедральне кредо​

Homines dum docent discunt. «Люди, навчаючи, вчаться».
Як самостійний навчальний і науково-дослідний структурний підрозділ юридичного факультету кафедра (на той час міжнародного права) була утворена відповідно до наказу ректора університету від 1 лютого 2001 року. Очолив новостворену кафедру доктор юридичних наук, професор Аурел Зиновійович Георгіца. Свого часу на кафедрі працювали також доктор юридичних наук, професор М. В. Никифорак, доктор юридичних наук, професор Н. Я. Якимчук, доктор юридичних наук С. В. Вишновецька, заступник голови Господарського суду Чернівецької області І. В. Скрипничук,  кандидат юридичних наук, доцент Л. Ю. Гіждіван.
Сьогодні на кафедрі працюють: один доктор юридичних наук - Меленко С. Г., вісім кандидатів юридичних наук - Вайцеховська О. Р., Задорожна С. М., Кирилюк Н. В., Руденко О. В., Чебан В. І., Чепель О. Д., Торончук І.Ж., Маник А.З. та один асистент – Хостюк І. В. З 2012 по 2013 рік кафедру очолювала доктор юридичних наук, професор О. А. Музика-Стефанчук. З 2013 року кафедру очолює доктор юридичних наук, професор С. Г. Меленко. Починаючи із 2017-2018 навчального року на базі кафедри Європейського права та порівняльного правознавства юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича розпочато підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «293 Міжнародне право» галузі знань «29 Міжнародні відносини» (Протокол засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2016 року № 29/1 та Наказ Міністерства освіти і науки України № 1508л від 09 грудня 2016 року). Науково-дослідницька робота колективу кафедри протягом останніх років зосереджена на розробці теоретичних проблем міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства. Наукові інтереси викладачів цілком індивідуальні та охоплюють проблематику міжнародного права, міжнародного захисту прав людини, міжнародного кримінального права, міжнародно-правової охорони навколишнього природного середовища, права ЄС, феноменології європейського права тощо. На даний час викладачами кафедри досліджується наукова тема «ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКО-ПРАВОВОЇ ПАРАДИГМИ НА ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО ПРАВА: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ».

Кафедра забезпечує викладання наступних дисципін:

 

 • «МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО»,
 • «МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО»,
 • «ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»,
 • «ПРАВО НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ»,
 • «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗАХИСТ ЛЮДСЬКИХ ПРАВ»,
 • «МІЖНАРОДНЕ ПРАВОСУДДЯ»,
 • «МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО»,
 • «МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ ПРАВО»,
 • «МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО ЄС»,
 • «СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ»,
 • «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ»,
 • «ЄВРОПЕЙСЬКЕ КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»,
 • «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»,
 • «ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО ЄС»,
 • «АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА В ЄС»,
 • та ін.

Окрім цього, викладачі кафедри доц., к.ю.н. О. В. Руденко та ас., к.ю.н. Н. В. Кирилюк забезпечують викладання окремих навчальних дисциплін для студентів-магістрів англійською мовою.

У рамках підписаної угоди між Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича та Сучавським університетом ім. Штефана Великого (Румунія), погоджено можливість паралельного навчання студентів магістерської програми спеціальності 293 Міжнародне право юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича в Сучавському університеті Штефана Великого у магістратурі факультету права та адміністрування. У майбутньому, в разі успішного закінченні навчання, такі студенти набудуть можливість здобути відповідний фах і отримати український та румунський дипломи магістрів з міжнародного і європейського права. Науково-педагогічними працівниками кафедри опублікована значна кількість наукових праць, видано понад 30 монографій та навчальних посібників, понад 15 навчально-методичних посібників, проте робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно удосконалюється. З цією метою підтримуються тісні контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр у інших вищих навчальних закладах України. Викладачі кафедри плідно співпрацюють з державними органами та юридичним установами, а також беруть участь у підготовці та проведенні всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, дебатів, семінарів. Крім цього, д.ю.н., проф. С. Г. Меленко є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 у Національній академії внутрішніх справ, є членом редколегій науково-практичних журналів «Наше право», «Європейські перспективи», «Право.ua», «Філософські та методологічні проблеми права», «Верховенство права». При кафедрі діє студентський науково-дискусійний гурток під назвою «Міжнародне право» під керівництвом викладача доц. О. Д. Чепель. В роботі гуртка беруть участь студенти всіх курсів стаціонарної форми навчання, які працюють над індивідуальними науково-дослідним завданнями з навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі. На кафедрі плідно працює магістерський науково-теоретичний семінар. З метою пропагування європейсько-правових цінностей як серед викладачів та студентів університету, так і населення краю у цілому, викладачами кафедри регулярно проводяться публічні лекції за відповідною тематикою, доступ на які відкрито для усіх охочих.

Контакти

58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська 19

ел. пошта: eurolawdep@chnu.edu.ua
тел. +38 (0372) 58-48-96