Навчальні дисципліни

Робочі програми та силабуси до навчальних дисциплін 2023-2024 н.р.

Обов’язкові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Обов’язкові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Обов’язкові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Обов’язкові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Обов’язкові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Обов’язкові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Обов’язкові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Критерії оцінювання знань студентів під час складання заліків/екзаменів

Докладніше

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів з навчальних дисциплін

Докладніше