Навчальні дисципліни

Робочі програми та силабуси на 2022-2023 н.р.

Law Courses

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни