Навчальні дисципліни

Робочі програми навчальних дисциплін юридичного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича на 2020-2021 н.р.

I семестр

ОП Право 

2 курс

Екологічне та земельне право

[програма] [силабус]

 

Виборче право

[програма] [силабус]

 

Поліцейське право

[програма] [силабус]

 

Децентралізація публічної влади в Україні

[програма] [силабус]

 

Конституційний захист прав людини

[програма] [силабус]

 

Оподаткування доходів фізичних осіб (правовий практикум)

[програма] [силабус]

 

Реєстраційні процедури: практикум

[програма] [силабус]

 

Юридична психологія

[програма] [силабус]

 

3 курс

Захист прав споживачів фінансових послуг

[програма] [силабус]

 

Муніципальне право

[програма] [силабус]

 

Оподаткування доходів фізичних осіб (правовий практикум)

[програма] [силабус]

 

Податкове право

[програма] [силабус]

 

Реєстраційні процедури: практикум

[програма] [силабус]

 

4 курс

Практичне право

[програма] [силабус]

 

Судовий захист земельних прав

[програма] [силабус]

 

Митне право

[програма] [силабус]

 

4 курс (с.ф.н.)

Екологічне та земельне право

[програма] [силабус]

 

ОП Медіація 

5, 6 курс

Верховенство права: методологія тлумачення та застосування

[програма] [силабус]

 

Європейська конвенція з прав людини і основоположних свобод: методологія тлумачення і застосування

[програма] [силабус]

 

Alternative Dispute Resolution Tools 

[програма] [силабус]

 

Інструменти альтернативного вирішення спорів

[програма] [силабус]

 

Професійна відповідальність правника-медіатора

[програма] [силабус]

 

Коучинг

[програма] [силабус]

 

Правова природа медіації

[програма] [силабус]

 

Психологічні та етичні засади медіації

[програма] [силабус]

 

Медіація в сімейних спорах

[програма] [силабус]

 

Міжнародний комерційний арбітраж

[програма] [силабус]

 

Медіація у земельних спорах

[програма] [силабус]

 

On-line вирішення спорів

[програма] [силабус]

 

Культура діалогу

[програма] [силабус]

 

5 курс (Нотаріат)

Верховенство права: методологія тлумачення та застосування

[програма] [силабус]

 

Інструменти альтернативного вирішення спорів

[програма] [силабус]

 

Правила вчинення нотаріальних дій

[програма] [силабус]

 

Нотаріальний процес у сімейних правовідносинах

[програма] [силабус]

 

Нотаріальний процес у спадковому праві: практикум

[програма] [силабус]

 

Нотаріус як державний реєстратор: практикум

[програма] [силабус]

 

ОП Міжнародне право

2 курс

Адміністративне право та адміністративне судочинство України

[програма] [силабус]

ОП Право 

2 курс

Цивільне право (загальна частина)

[програма] [силабус]

 

Корпоративне право

[програма] [силабус]

 

3 курс

Господарське право

[програма] [силабус]

 

Договори у сфері нерухомості

[програма] [силабус]

 

Сімейне право

[програма] [силабус]

 

4 курс

Трудові спори

[програма] [силабус]

 

Договори у сфері надання фінансових послуг

[програма] [силабус]

 

5 курс (Корпоративний юрист)

Дисциплінарна відповідальність працівників

[програма] [силабус]

 

Правові аспекти звільнення працівників

[програма] [силабус]

 

Трудові спори

[програма] [силабус]

 

Управління персоналом

[програма] [силабус]

 

ОП Міжнародне право

2 курс

Цивільне право (загальна частина)

[програма] [силабус]

 

4 курс

Трудове право

[програма] [силабус]

ОП Право 

2 курс

Адміністративне судочинство

[програма] [силабус]

 

Конституційне судочинство

[програма] [силабус]

 

3 курс

Цивільне процесуальне право

[програма] [силабус]

 

Досудовий процес: практикум

[програма] [силабус]

 

4 курс

Правнича аргументація

[програма] [силабус]

 

Адвокатська практика

[програма] [силабус]

 

Господарський процес

[програма] [силабус]

 

5 курс

Доступ до адвокатури

[програма] [силабус]

 

Адвокатська етика

[програма] [силабус]

 

Комунікація адвоката

[програма] [силабус]

 

Участь адвоката у перегляді судових рішень

[програма] [силабус]

 

6 курс

Участь адвоката в адміністративному процесі

[програма] [силабус]

 

Методика і тактика участі адвоката в цивільному процесі

[програма] [силабус]

 

Методика і тактика захисту особи в кримінальному процесі

[програма] [силабус]

 

ОП Міжнародне право

3 курс

Цивільне процесуальне право

[програма] [силабус]

 

4 курс

Адміністративне судочинство

[програма] [силабус]

 

Правнича аргументація

[програма] [силабус]

ОП Право 

2 курс

Кримінологічний портрет злочинця

[програма] [силабус]

 

3 курс

Кримінальне право (особлива частина)

[програма] [силабус]

 

Правниче дослідження аналіз та виклад результатів

[програма] [силабус]

 

Кримінологія

[програма] [силабус]

 

Відповідальність за домашнє насильство

[програма] [силабус]

 

Групова злочинність

[програма] [силабус]

 

Призначення покарання

[програма] [силабус]

 

4 курс

Кримінальне право (особлива частина)

[програма] [силабус]

 

Правниче дослідження аналіз та виклад результатів

[програма] [силабус]

 

Заходи кримінально-правового впливу

[програма] [силабус]

 

Кваліфікація злочинів

[програма] [силабус]

 

Проблеми кваліфікації службових злочинів

[програма] [силабус]

 

Тактика розслідування злочинів

[програма] [силабус]

 

5 курс

Організаційно-правові основи прокурорської діяльності

[програма] [силабус]

 

Правові засоби протидії корупції

[програма] [силабус]

 

Докази і доказування у кримінальному провадженні

[програма] [силабус]

 

Європейські стандарти прокурорської діяльності

[програма] [силабус]

 

6 курс

Методика розслідування окремих видів правопорушень: практикум

[програма] [силабус]

 

Підтримка державного обвинувачення в суді: практикум

[програма] [силабус]

 

Участь прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод: практикум

[програма] [силабус]

 

ОП Міжнародне право

3 курс

Кримінальне право (особлива частина)

[програма] [силабус]

ОП Право

1 курс

Історія європейського права

[програма] [силабус]

 

Людські права

[програма] [силабус]

 

Вступ до права

[програма] [силабус]

 

2 курс

Філософія права

[програма] [силабус]

 

Новітні людські права

[програма] [силабус]

 

3 курс

Критичне мислення

[програма] [силабус]

 

3 курс (с.ф.н.)

Людські права

[програма] [силабус]

 

4 курс

Філософія права

[програма] [силабус]

 

Людські права та Інтернет

[програма] [силабус]

 

5 курс

Колізії в регулюванні і реалізації прав людини

[програма] [силабус]

 

Захист права на справедливий суд

[програма] [силабус]

 

Захист права на повагу до приватного і сімейного життя

[програма] [силабус]

 

Захист права на свободу та особисту недоторканість

[програма] [силабус]

 

5 курс (ОП Медіація)

Професійна відповідальність правника

[програма] [силабус]

 

6 курс

Професійна відповідальність правника

[програма] [силабус]

 

ОП Міжнародне право

5 курс

Професійна відповідальність правника

[програма] [силабус]

 

6 курс

Професійна відповідальність правника

[програма] [силабус]

ОП Міжнародне право

1 курс

Вступ до спеціальності «Міжнародне право»

[програма] [силабус]

 

Історія міжнародного права

[програма] [силабус]

 

Міжнародне право (загальна частина)

[програма] [силабус]

 

2 курс

Особливості переговорного процесу

[програма] [силабус]

 

Правничі системи світу

[програма] [силабус]

 

ІТ-ПРАВО

[програма] [силабус]

 

3 курс

Дипломатичне та консульське право

[програма] [силабус]

 

Міжнародне приватне право

[програма] [силабус]

 

Міжнародний комерційний арбітраж

[програма] [силабус]

 

Європейська грантова система

[програма] [силабус]

 

Порядок та особливості звернення до Європейського суду з прав людини

[програма] [силабус]

 

4 курс

Міжнародний захист людських прав

[програма] [силабус]

 

Дипломатичне та консульське право

[програма] [силабус]

 

Органи міжнародного правосуддя

[програма] [силабус]

 

Право ЄС

[програма] [силабус]

 

Застосування поліграфа у діяльності правника..

[програма] [силабус]

 

5 курс

Європейська конвенція захисту прав людини: методологія тлумачення і застосування

[програма] [силабус]

 

Структура ЄС

[програма] [силабус]

 

Стратегічні управління у публічному секторі

[програма] [силабус]

 

Кар’єрний менеджмент

[програма] [силабус]

 

Громадянство у європейському праві

[програма] [силабус]

 

6 курс

Міжнародне фінансове право

[програма] [силабус]

 

Міжнародне інвестиційне право

[програма] [силабус]

 

Переговори і медіація

[програма] [силабус]

 

ОП Право 

2 курс

ІТ-ПРАВО

[програма] [силабус]

 

3 курс

Європейська грантова система

[програма] [силабус]

 

Порядок та особливості звернення до Європейського суду з прав людини

[програма] [силабус]

 

4 курс

Міжнародне приватне право

[програма] [силабус]

 

Міжнародний захист людських прав

[програма] [силабус]

 

Застосування поліграфа у діяльності правника..

[програма] [силабус]

 

Особливості переговорного процесу

[програма] [силабус]

 

Органи міжнародного правосуддя

[програма] [силабус]

 

4 курс (с.ф.н.)

Міжнародний захист людських прав

[програма] [силабус]

 

Міжнародне приватне право

[програма] [силабус]

 

5 курс

Європейська конвенція захисту прав людини: методологія тлумачення і застосування

[програма] [силабус]

II семестр

ОП Право

1 курс

Адміністративне право України

[програма] [силабус]

 

Конституційне право

[програма] [силабус]

 

Правоохорона діяльність

[програма] [силабус]

 

Юридичний практикум

[програма] [силабус]

 

2 курс

Аграрне право: практичний аспект

[програма] [силабус]

 

Вступ до медіації

[програма] [силабус]

 

Запобігання корупції на публічній службі

[програма] [силабус]

 

Публічні послуги

[програма] [силабус]

 

3 курс

Фінансове право

[програма] [силабус]

 

Аграрне право: практичний аспект

[програма] [силабус]

 

4 курс

Екологічне та земельне право

[програма] [силабус]

 

Аргументація судового рішення

[програма] [силабус]

 

Антидискримінаційне право

[програма] [силабус]

 

Вирішення земельних спорів

[програма] [силабус]

 

Правові засади податкової оптимізації

[програма] [силабус]

 

Практичне право

[програма] [силабус]

 

Нотаріальний процес

[програма] [силабус]

 

5 курс

Публічне право: методологія тлумачення і застосування

[програма] [силабус]

 

Приватне право: методологія тлумачення і застосування

[програма] [силабус]

 

ОП Медіація

5 курс

Медіація як цінність

[програма] [силабус]

 

Переговори

[програма] [силабус]

 

Кримінальна юстиція

[програма] [силабус]

 

Третейське судочинство

[програма] [силабус]

 

Медіація в публічних спорах

[програма] [силабус]

 

Бізнес-медіація

[програма] [силабус]

 

Медіація у діяльності адвоката

[програма] [силабус]

 

Медіація у діяльності нотаріуса

[програма] [силабус]

 

Медіація у фіскальних спорах

[програма] [силабус]

 

Відновне правосуддя

[програма] [силабус]

 

Медіація в трудових спорах

[програма] [силабус]

 

5 курс (Нотаріат)

Організація нотаріальної діяльності, діловодство та звітність

[програма] [силабус]

 

Допуск до професії нотаріуса: практикум

[програма] [силабус]

 

Медіація в діяльності нотаріуса

[програма] [силабус]

 

Юридична відповідальність нотаріуса

[програма] [силабус]

 

Нотаріальна таємниця та гарантії нотаріальної діяльності

[програма] [силабус]

 

ОП Міжнародне право 

1 курс

Конституційне право

[програма] [силабус]

 

3 курс

Податкове право ЄС (EU Tax Law)

[програма] [силабус] [program] [syllabus]

ОП Право 

2 курс

Цивільне право (особлива частина)

[програма] [силабус]

 

Договірні відносини у сфері надання послуг

[програма] [силабус]

 

Житлове право

[програма] [силабус]

 

Особливості регулювання праці окремих категорій працівників

[програма] [силабус]

 

3 курс 

Трудове право

[програма] [силабус]

 

Управління персоналом

[програма] [силабус]

 

Правові аспекти звільнення працівника

[програма] [силабус]

 

4 курс

Право соціального захисту

[програма] [силабус]

 

Спадкове право

[програма] [силабус]

 

5 курс (Корпоративний юрист)

Приватне право: методологія тлумачення і застосування

[програма] [силабус]

 

Матеріальна відповідальність працівників

[програма] [силабус]

 

Правова регламентація діяльності працюючих власників

[програма] [силабус]

 

Практика ЄСПЛ у сфері захисту трудових і корпоративних прав

[програма] [силабус]

 

Документація в трудових і корпоративних відносинах (практикум)

[програма] [силабус]

 

Корпоративні спори

[програма] [силабус]

 

Право неспроможності (банкрутство)

[програма] [силабус]

 

ОП Міжнародне право

2 курс

Цивільне право (особлива частина)

[програма] [силабус]

ОП Право 

2 курс

Судові експертизи

[програма] [силабус]

 

3 курс

Кримінальне процесуальне право

[програма] [силабус]

 

Адміністративна юрисдикція місцевих загальних судів

[програма] [силабус]

 

Складання процесуальних документів з кримінальних справ

[програма] [силабус]

 

3 курс (скор. форма навчання)

Адміністративне процесуальне право

[програма] [силабус]

 

4 курс (скор. форма навчання)

Правнича аргументація

[програма] [силабус]

 

Кримінальне процесуальне право

[програма] [силабус]

 

5 курс

Європейські стандарти адвокатури

[програма] [силабус]

 

Тактика адвоката в цивільному процесі

[програма] [силабус]

 

Тактика адвоката в кримінальному процесі

[програма] [силабус]

 

Адвокат в адміністративному процесі

[програма] [силабус]

 

Адвокат у господарському процесі

[програма] [силабус]

ОП Право

2 курс

Кримінальне право (загальна частина)

[програма] [силабус]

 

Загальна кримінологія

[програма] [силабус]

 

Кримінальна психологія

[програма] [силабус]

 

3 курс (с.ф.н.)

Кримінальне право (загальна частина)

[програма] [силабус]

 

3 курс

Криміналістика

[програма] [силабус]

 

Пробація в Україні

[програма] [силабус]

 

Процесуальна діяльність прокурора

[програма] [силабус]

 

Судова медицина

[програма] [силабус]

 

4 курс

Злочини проти миру і безпеки людства

[програма] [силабус]

 

Кримінальна віктимологія

[програма] [силабус]

 

Огляд місця події

[програма] [силабус]

 

Судові експертизи

[програма] [силабус]

 

Транснаціональна злочинність

[програма] [силабус]

 

5 курс

Кримінальне право: методологія тлумачення і застосування

[програма] [силабус]

 

Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень: практикум

[програма] [силабус]

 

Підтримання прокурором публічного обвинувачення в суді: практикум

[програма] [силабус]

 

Процесуальне керівництво прокурора

[програма] [силабус]

 

Участь прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод: практикум

[програма] [силабус]

 

Нагляд за негласними слідчими (розшуковими) діями органів правопорядку: практикум

[програма] [силабус]

 

ОП Міжнародне право 

2 курс

Кримінальне право (загальна частина)

[програма] [силабус]

 

Загальна кримінологія

[програма] [силабус]

 

3 курс

Криміналістика

[програма] [силабус]

 

Процесуальна діяльність прокурора

[програма] [силабус]

 

4 курс

Кримінальна віктимологія

[програма] [силабус]

 

Огляд місця події

[програма] [силабус]

 

Транснаціональна злочинність

[програма] [силабус]

ОП Право

2 курс

Аналітичне мислення та аргументація

[програма] [силабус]

 

3 курс

Військове право

[програма] [силабус]

 

Звернення до ЄСПЛ: від заяви до рішення

[програма] [силабус]

 

4 курс

Людські права та бізнес

[програма] [силабус]

 

Гендерна рівність і заборона дискримінації

[програма] [силабус]

 

5 курс

Захист права на життя

[програма] [силабус]

 

Захист права на свободу вираження поглядів

[програма] [силабус]

 

Захист права на шлюб

[програма] [силабус]

 

Захист прав біженців і мігрантів

[програма] [силабус]

 

Моніторинг та розслідування порушень прав людини

[програма] [силабус]

ОП Міжнародне право

1 курс

Міжнародне право 

[програма] [силабус]

 

Захист прав прав дитини: міжнародний аспкет

[програма] [силабус]

 

2 курс

Захист інтересів держави в МС ООН

[програма] [силабус]

 

Особливості переговорного процесу

[програма] [силабус]

 

Основи ораторського мистецтва

[програма] [силабус]

 

3 курс

Міжнародний комерційний арбітраж

[програма] [силабус]

 

Права національних меншин у міжнародному праві

[програма] [силабус]

 

Право міжнародних договорів

[програма] [силабус]

 

4 курс

Міжнародний захист людських прав

[програма] [силабус]

 

Особливості переговорного процесу в міжнародному праві

[програма] [силабус]

 

Особливості вирішення міжнародних спорів

[програма] [силабус]

 

Правовий статус іноземців в ЄС

[програма] [силабус]

 

5 курс

Європейське комерційне право

[програма] [силабус]

 

Міжнародне інвестиційне право

[програма] [силабус]

 

Інституційна структура ЄС

[програма] [силабус]

 

Переговори і медіація

[програма] [силабус]

 

ОП Право 

2 курс

Основи ораторського мистецтва

[програма] [силабус]

 

Особливості вирішення міжнародних спорів

[програма] [силабус]

 

Захист інтересів держави в МС ООН

[програма] [силабус]

 

3 курс

Права національних меншин у міжнародному праві

[програма] [силабус]

 

Право міжнародних договорів

[програма] [силабус]

 

4 курс 

Міжнародне право

[програма] [силабус]

 

Міжнародний захист людських прав

[програма] [силабус]

 

Особливості вирішення міжнародних спорів

[програма] [силабус]

 

Правовий статус іноземців в ЄС

[програма] [силабус]

 

4 курс (с.ф.н.)

Міжнародне публічне право

[програма] [силабус]

 

Міжнародне приватне право

[програма] [силабус]

Академічне письмо і риторика іншомовного спілкування

Академічне письмо

Європейські стандарти викладання правничих дисциплін та європейська академічна грантова система

Інтуїція: природа та еврестичний потенціал

Забезпечення якості у системі вищої освіти

Педагогіка і психологія вищої школи

Методологічна традиція доктрини природного права

[програма] [силабус]

Методологічна традиція доктрини публічного права

Філософія фінансового права

[програма] [силабус]

Антропосоціокультурний код податкового права

[програма] [силабус]

Посткласична парадигма природи податкового права

[програма] [силабус]

Морально-етичні імперативи податкового права

[програма] [силабус]

Онтологічний та епістимологічний підходи до тлумачення конституції

Конституційна безпека та доктрина «охорони Конституції України»

Провадження у справах про компетенцію

Конституційне тлумачення

Конституційне правосуддя та конституційний порядок в Україні

Судовий конституціоналізм 

Аргументація судового рішення

Конституційна аргументація

Конституційний судовий процес

Доказування в конституційному судочинстві

Процесуальна компетенція Конституційного Суду України

Права людини та біомедицина

Система прав людини в сфері охорони здоров’я

Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин

Педагогічна (асистентська) практика

Сторінка оновлюється..