Навчальні дисципліни

Робочі програми навчальних дисциплін юридичного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича на 2020-2021 н.р.

I семестр

ОП Право 

2 курс

Екологічне та земельне право

Виборче право

Вступ до медіації

Державна служба

Децентралізація публічної влади в Україні

Конституційний захист прав людини

Оподаткування доходів фізичних осіб (правовий практикум)

Реєстраційні процедури: практикум

Юридична психологія

 

3 курс

Екологічна безпека

Захист прав споживачів фінансових послуг

Муніципальне право

Оподаткування доходів фізичних осіб (правовий практикум)

Податкове право

Реєстраційні процедури: практикум

 

4 курс

Практичне право

Судовий захист земельних прав

 

4 курс (с.ф.н.)

Екологічне та земельне право

 

ОП Медіація 

5 курс

Верховенство права: методологія та методика застосування

Відновне правосуддя

Інструменти альтернативного вирішення спорів

Медіація в сімейних спорах

Медіація у земельних спорах

Медіація як цінність

Правова природа медіації

Психологічні та етичні засади медіації

 

5 курс (Нотаріат)

Верховенство права: методологія та методика застосування

Інструменти альтернативного вирішення спорів

Нотаріальний процес у сімейних правовідносинах

Нотаріальний процес у спадковому праві: практикум

Нотаріус як державний реєстратор: практикум

 

ОП Медіація 

6 курс

Медіація в діяльності юриста

Міжнародні стандарти медіації

Стратегія і тактика медіаційних переговорів

 

6 курс (Нотаріат)

Допуск до професії нотаріуса: практикум

Юридична відповідальність нотаріуса

 

ОП Міжнародне право

2 курс

Адміністративне право та адміністративне судочинство України

ОП Право 

2 курс

Кримінологічний портрет злочинця

 

3 курс

Кримінальне право (загальна частина)

Кримінальне право (особлива частина)

Правниче дослідження аналіз та виклад результатів

Відповідальність за домашнє насильство

Групова злочинність

Призначення покарання

 

4 курс

Кримінальне право (особлива частина)

Заходи кримінально-правового впливу

Кваліфікація злочинів

Проблеми кваліфікації службових злочинів

Тактика розслідування злочинів

 

5 курс

Докази і доказування у кримінальному провадженні

Європейські стандарти прокурорської діяльності

Організаційно-правові основи прокурорської діяльності

Правові засоби протидії корупції

 

6 курс

Методика розслідування окремих видів злочинів/правопорушень: практикум

Підтримка державного обвинувачення в суді: практикум

Нагляд за негласними (розшуковими) діями

Участь прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод: практикум

 

ОП Міжнародне право

3 курс

Кримінальне право (особлива частина)

ОП Міжнародне право

1 курс

Вступ до міжнародного права

Історія міжнародного права

Міжнародне право (загальна частина)

 

2 курс

Особливості переговорного процесу

Правничі системи світу

ІТ-ПРАВО

 

3 курс

Дипломатичне та консульське право

Міжнародне приватне право

Міжнародний комерційний арбітраж

Європейська грантова система

Порядок та особливості звернення до Європейського суду з прав людини

 

4 курс

Міжнародний захист людських прав

Право ЄС

Застосування поліграфа у діяльності правника..

Особливості переговорного процесу в міжнародному праві

 

5 курс

Європейська конвенція захисту прав людини: методологія тлумачення і застосування

Міжнародне міграційне право

 

6 курс

Європейське фінансове право

Система допоміжних органів Європейського Союзу

 

ОП Право 

4 курс

Міжнародне приватне право

Міжнародний захист людських прав

Застосування поліграфа у діяльності правника..

 

4 курс (с.ф.н.)

Міжнародний захист людських прав

 

II семестр