Навчальні дисципліни

Робочі програми та силабуси до навчальних дисциплін 2023-2024 н.р.

Обов’язкові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Обов’язкові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Обов’язкові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Обов’язкові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Обов’язкові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Обов’язкові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Обов’язкові дисципліни:

 • Міжнародне публічне право (загальна частина) (1 курс, Міжнародне право) (силабус)
 • Право міжнародних договорів (2 курс, Міжнародне право) (силабус)
 • Міжнародне приватне право (загальна частина) (2 курс, Міжнародне право) (силабус)
 • International Law in Action: Investigating International Crimes (3 курс, Міжнародне право) (силабус)
 • Міжнародний комерційний арбітраж (3 курс, Міжнародне право) (силабус)
 • Право ЄС (4 курс, Міжнародне право) (силабус)
 • Дипломатичне та консульське право (4 курс, Міжнародне право) (силабус)
 • Міжнародне право (4 курс, Право) (силабус)
 • Міжнародний захист прав людини (4 курс, Право) (силабус)
 • Міжнародне приватне право (4 курс, Право СФН) (силабус)
 • Міжнародне публічне право (4 курс, Право СФН) (силабус)
 • Міжнародне кримінальне право (5 курс, Міжнародне право) (силабус)
 • Структура ЄС (5 курс, Міжнародне право) (силабус)

Вибіркові дисципліни:

 • Права дітей: міжнародний аспект (1 курс, Міжнародне право) (силабус)
 • Міжнародно-правові питання громадянства (1 курс, Міжнародне право) (силабус)
 • Захист інтересів держави в Міжнародному Суді ООН (2 курс, Міжнародне право) (силабус)
 • Правовий статус іноземців в ЄС (2 курс, міжнародне право) (силабус)
 • Міжнародно-правовий захист прав жінок і дітей (3 курс, Міжнародне право) (силабус)
 • Міжнародне митне право (3 курс, Міжнародне право) (силабус)
 • Міжнародно-правовий захист жертв війни (4 курс, Міжнародне право) (силабус)
 • Міжнародний бізнес (4 курс, Міжнародне право) (силабус)
 • Права національних меншин у міжнародному праві (4 курс, Право) (силабус)
 • Кар’єрний менеджмент (4 курс, Право) (силабус)
 • Право ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ (4 курс, Право) (силабус)
 • Міжнародно-правове регулювання ведення збройних конфліктів (4 курс, Право) (силабус)
 • Європейське транспортне право (5 курс, Міжнародне право) (силабус)
 • Система допоміжних органів ЄС (5 курс, Міжнародне право) (силабус)
 • Право міжнародної безпеки (5 курс, Міжнародне право) (силабус)

Обов’язкові дисципліни:

 • Історія європейського права (1к, Право) (силабус)
 • Права людини (1к, Право) (силабус)
 • Теорія права (1к, Право) (силабус)
 • Теорія права (1к, Міжнародне право) (силабус)
 • Філософія права (2к, Право) (силабус)
 • Права людини (3к СФН, Право) (силабус)
 • Професійна відповідальність правника (5к, Право) (силабус)

Вибіркові дисципліни:

 • Аналітичне мислення та аргументація (2к, Право) (силабус)
 • Право на свободу та особисту недоторканість (2к, Право) (силабус)
 • Право на справедливий суд (3к СФН, Право) (силабус)
 • Звернення до ЄСПЛ: від заяви до рішення (4к, Право) (силабус)
 • Гендерна рівність і заборона дискримінації (4к, Право) (силабус)
 • Захист права на справедливий суд (5к, Право) (силабус)
 • Захист права на повагу до приватного і сімейного життя (5к, Право) (силабус)
 • Захист права на свободу та особисту недоторканість (5к, Право) (силабус)
 • Колізії в регулюванні та реалізації прав людини (5к, Право) (силабус)

Вибіркові дисципліни:

 • Новітні людські права (1к, Право) (силабус)
 • Юридична логіка (1к, Право) (силабус)
 • Критичне мислення (2к, Право) (силабус)
 • Право людини на охорону здоров`я (2к, Право) (силабус)
 • Захист права на життя (5к, Право) (силабус)
 • Захист права на свободу вираження поглядів (5к, Право) (силабус)
 • Захист права на шлюб (5к, Право) (силабус)
 • Захист прав біженців і мігрантів (5к, Право) (силабус)

Критерії оцінювання знань студентів під час складання заліків/екзаменів

Докладніше

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів з навчальних дисциплін

Докладніше