ДВВ 2023-2024

Перелік дисциплін вільного вибору на 2023-2024 навчальний рік.

До уваги студентів юридичного факультету денної та заочної форми навчання освітньої програми «Право» та освітньої програми «Міжнародне право» підготовки бакалаврів!

З метою якісної та комплексної підготовки бакалавра за освітньою програмою «Право» спеціальності 081 Право та освітньою програмою «Міжнародне право» спеціальності 293 Міжнародне право, формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача покращення організації освітнього процесу на факультеті та раціонального розподілу навантаження.

Пропонуємо студентам юридичного факультету до 24 березня 2023 року ознайомитись зі змістом силабусів вибіркових навчальних дисциплін на наступний 2023/2024 навчальний рік.

Перший тур вибору дисциплін відбуватиметься з 27 березня 2023 року по 7 квітня 2023 року онлайн, шляхом заповнення Google форми.

Онлайн реєстрація

Другий тур вибору дисциплін (для студентів які ще не обрали) відбуватиметься з 18 квітня 2022 року по 24 квітня 2022 року онлайн, шляхом заповнення Google форми.

Для студентів ОП «Право»

Для студентів скор. форми навчання

Для студентів ОП «Міжнародне право»

Примітка: форма реєстрації доступна лише з корпоративної пошти ЧНУ (chnu.edu.ua).

Для студентів ОП «Право» (заочної форми навчання)

Для студентів скор. форми навчання

Примітка: форма реєстрації доступна лише з корпоративної пошти ЧНУ (chnu.edu.ua).

Силабуси ДВВ на 2023-2024 н.р.

Для студентів II курсу

1 семестр

2 семестр

Для студентів III курсу

1 семестр

2 семестр

Для студентів IV курсу

1 семестр

2 семестр

Загальноуніверситетські дисципліни

Для студентів II курсу

1 семестр

2 семестр

Для студентів III курсу

1 семестр

2 семестр

Для студентів IV курсу

1 семестр

2 семестр