Фінальний звіт за результатами оцінювання навчальної програми «Бакалавр права»

Професор, Доктор Ґінтарас Шведас (юридичний факультет, Вільнюський університет, Литва)

Міжнародний аудит якості фахової підготовки правників

на юридичному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

Ухвалено Міністерською конференцією в Єревані, 14-15 травня 2015 р.

Structural Indicators for Training Systems in Europe 2018

Eurydice Background Report