Освітньо-професійна програма «Медіація»

юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

9 семестр

10 семестр

9 семестр

10 семестр

Результати опитування
Результати опитування

Опитування здобувачів вищої освіти освітнього рівня магістр спеціальності 081 “Право” ОПП Медіація

Анкетування студентів
Анкетування студентів

Анкета зворотного зв’язку від студентів правників-медіаторів

Проведенні заходи

Наукові та інші заходи, організовані та проведені викладачами та студентами ОПП «Медіація»

Практика

Бакалавр

Робоча програма
виробничої практики

Магістр

Наскрізна програма
виробничої практики

Проєкт ОПП

Проєкт освітньо-професійної програми Медіація підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право

Online Docs Searching

Зміни та пропозиції до освітніх програм

Гарант ОП: д.ю.н., проф. Гаврилюк Руслана Олександрівна

Пропозиції та зауваження надіслати на електронну адресу: r.havrylyuk@chnu.edu.ua

Методичні рекомендації для викладачів

Академічна доброчесність

Що таке академічна доброчесність?