Mediation 081

ОПП Медіація

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Проведенні заходи

Наукові та інші заходи, організовані та проведені викладачами та студентами ОПП «Медіація»

Докладніше

Академічна доброчесність

Докладніше

Методичні рекомендації для викладачів

Докладніше

Зміни та пропозиції до освітніх програм

RO Havrylyuk

Гарант ОП

д.ю.н., професор

Гаврилюк Р.О.

Пропозиції та зауваження надіслати на електронну адресу: r.havrylyuk@chnu.edu.ua