Освітньо-професійна програма «Медіація»

юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Результати опитування
Результати опитування

Опитування здобувачів вищої освіти освітнього рівня магістр спеціальності 081 “Право” ОПП Медіація

Анкетування студентів
Анкетування студентів

Анкета зворотного зв’язку від студентів правників-медіаторів

Проведенні заходи

Наукові та інші заходи, організовані та проведені викладачами та студентами ОПП «Медіація»

Практика

Бакалавр

Робоча програма
виробничої практики

Магістр

Наскрізна програма
виробничої практики

Проєкт ОПП

Проєкт освітньо-професійної програми Медіація підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право

Дізнатися більше
Online Docs Searching

Зміни та пропозиції до освітніх програм

Гарант ОП: д.ю.н., проф. Гаврилюк Руслана Олександрівна

Пропозиції та зауваження надіслати на електронну адресу: r.havrylyuk@chnu.edu.ua

Методичні рекомендації для викладачів

Академічна доброчесність

Що таке академічна доброчесність?