Гаврилюк Руслана Олександрівна

 

 1. Гаврилюк Р. О. Дія в часі норм права, що передбачають відповідальність за ухилення від сплати податків / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.48. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 1999. – С.87-91.
 2. Гаврилюк Р. О. Конституційно-правові принципи оподаткування суб’єктів податкових правовідносин / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.55. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 1999. – С.71-74.
 3. Гаврилюк Р. О. До питання про дію норм податкового права за колом осіб / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.62. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 1999. – С.41-46.
 4. Гаврилюк Р. О. До питання про дію податково-правових норм у вільних економічних зонах (ВЕЗ) / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.91. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2000. – С.73-77.
 5. Гаврилюк Р. О. Правова природа податку / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.100. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2000. – С.68-74.
 6. Гаврилюк Р. О. До питання про юридичну силу деяких норм податкового права України / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.105. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2001. – С.66-71.
 7. Гаврилюк Р. О. Ефективність дії норм податкового права України / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.121. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2001.С.92-99.
 8. Гаврилюк Р. О. Ретроактивність норм податкового права / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.125. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2001. – С.87-95.
 9. Гаврилюк Р. О. Припинення дії норм податкового права / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.131. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2002. – С.84-92.
 10. Гаврилюк Р. О. Поняття податково-правової території України / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 147. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 82-88.
 11. Гаврилюк Р. О. Основний податково-правовий режим держави (за законодавством України) / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 154. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 87-90.
 12. Гаврилюк Р. О. Конституційний принцип заборони зворотної дії закону в часі та податково-правова доктрина України / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 161. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 75-84.
 13. Гаврилюк Р.О. Особливості правового статусу органів, що безпосередньо здійснюють податкову діяльність держави / Р. О. Гаврилюк // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 19. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 188-193.
 14. Гаврилюк Р.О. Дискусійні питання функцій податку / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 172. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 65-74.
 15. Гаврилюк Р.О. Рішення Конституційного Суду України як джерело податкового права / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 180. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 85-92.
 16. Гаврилюк Р.О. Дискусійні питання змісту юридичної категорії «податок» / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 187. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 14-21.
 17. Гаврилюк Р.О. Ґрунтовне дослідження проблем правового регулювання обов’язкових платежів (рецензія на монографію Н.Ю. Пришви) / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 200. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 120-124.
 18. Гаврилюк Р.О. Міжурядові угоди про уникнення подвійного оподаткування як джерело податкового права України / Р. О. Гаврилюк // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 59-63.
 19. Гаврилюк Р.О. Основні типи доктринальних підходів до визначення юридичної категорії «податок» / Р.Гаврилюк // Юридична Україна. – 2004. – № 4 (16). – С. 11-17.
 20. Гаврилюк Р.О. Податок – правообов’язок праводієздатного члена громадянського суспільства / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 212. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 97-102.
 21. Гаврилюк Р.О. Предмет податкового закону / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 227. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 5-13.
 22. Гаврилюк Р.О. Правова природа податкової застави / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 236. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 76-82.
 23. Гаврилюк Р.О. Юрисдикція Конституційної Ради Франції щодо фінансових законів / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 253. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 26-33.
 24. Гаврилюк Р. Фінансовий закон: проблеми теорії та практики / Р.Гаврилюк // Право України. – 2005. – № 7. – С. 37-41.
 25. Гаврилюк Р.О. Соціальний натуралізм як принцип науки податкового права / Р. Гаврилюк // Право України. – 2005. – № 10. – С. 18-21.
 26. Гаврилюк Р.О. Діалектика змісту та форми податкового права як відображення його системної сутності / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 282. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 96-102.
 27. Гаврилюк Р.О, Пацурківський П.С, Хохуляк В.В. Пострадянська наука фінансового права: деякі підсумки і перспективи розвитку / Р. О. Гаврилюк, П. С. Пацурківський, В. В. Хохуляк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 286. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2005.С.5-13.
 28. Гаврилюк Р. Юридична конструкція податку / Р. Гаврилюк // Право України. – 2006. – № 4. – С. 113-117.
 29. Гаврилюк Р. Еволюція природи податкових надходжень державного бюджету: деякі питання теорії / Р. Гаврилюк // Право України. – – № 8. – С. 25-29.
 30. Гаврилюк Р. Законодавчі дефініції в праві / Р. Гаврилюк // Право України. – – № 11. – С. 153-157.
 31. Гаврилюк Р., Пацурківський П., Хохуляк В. Пострадянська наука фінансового права: деякі підсумки і перспективи розвитку / Р. Гаврилюк, П. Пацурківський, В. Хохуляк // Юридична Україна. – 2006. – № 6. – С.35-44.
 32. Гаврилюк Р. Законодавчі дефініції в праві: логіко-гносеологічні, політико-юридичні, морально-психологічні та практичні проблеми / Р. Гаврилюк // Юридична Україна. – 2006. – № 11. – С. 153-157.
 33. Гаврилюк Р. Конституція держави і публічні фінанси: проблеми теорії / Р. Гаврилюк // Право України. – 2006. – № 12. – С. 15-19.
 34. Гаврилюк Р.О. Розвиток теорій суверенітету держави / Р. О. Гаврилюк // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 32. – К.: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2006. – С.114-121.
 35. Гаврилюк Р.О. Еволюція конституційно-податкового компромісу суспільства і держави / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 333. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 89-102.
 36. Гаврилюк Р.О. Порівняльний аналіз правових позицій Конституційних Судів ФРН, РФ та України з питань оподаткування / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 365. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 99-105.
 37. Гаврилюк Р. Вузлові проблеми розвитку пострадянської теорії податкового права / Р. Гаврилюк // Право України. – 2007. – № 4. – С. 38-43.
 38. Гаврилюк Р. Егалітарна інструментально-потребова концепція податкового права / Р. Гаврилюк // Право України. – 2007. – № 10. – С. 45-50.
 39. Гаврилюк Р.О. Парадигмальна складова правотворчих помилок у пострадянському податковому праві / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 402. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 58-66.
 40. Гаврилюк Р.О. «Квантова суперпозиція» публічних фінансів і ефективність правового регулювання оподаткування: проблеми теорії / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 427. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 77-83.
 41. Гаврилюк Р.О. Еволюція конституційно-податкового компромісу суспільства і держави / Р. О. Гаврилюк // Проблеми філософії права. Том IV–V. – Київ – Чернівці: Рута, 2008. – С. 153-165.
 42. Гаврилюк Р. Правовий механізм податку» чи «юридична конструкція податку»: дискусійні питання теорії та методології / Р. Гаврилюк // Право України. – 2008. – № 6. – С. 110-114.
 43. Гаврилюк Р. Принцип симетрії приватних та публічних потреб індивіда – теоретичне ядро егалітарної парадигми податкового права / Р. Гаврилюк // Право України. – 2009. – № 2. – С. 101-108.
 44. Гаврилюк Р. «Квантова суперпозиція» публічних фінансів і ефективність правового регулювання оподаткування: проблеми теорії / Р. Гаврилюк // Право України. – 2009. – № 6. – С. 154-160.
 45. Гаврилюк Р.О. Загальнонауковий методологічний принцип відповідності та наука податкового права / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 533. Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – С. 71-77.
 46. Гаврилюк Р.О. Розвиток І. Кантом теорії наукового пізнання та методології юридичної науки / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 597. Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 5-14.
 47. Гаврилюк Р.О. Натурфілософські передумови природно-правової традиції правопізнання / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 604. Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 5-19.
 48. Гаврилюк Р.О. Правова природа податкової преференції (за Податковим кодексом України) / Р. О. Гаврилюк // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2012. – № 3.– С. 82-89.
 49. Гаврилюк Р. Проблеми філософсько-методологічного самовизначення пострадянської теоретичної юриспруденції / Р. Гаврилюк // Право України. – 2012. – № 6. – С. 163-170.
 50. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Парадигмально-методологічний підхід Євгена Ерліха до правопізнання як прояв наукової раціональності некласичного типу / Р.О. Гаврилюк // Соціологія права. – 2012. – № 2-3 (4-5). – С. 13-19.
 51. Гаврилюк Р. Причинність у податковому праві: антропологічно-соціологічний підхід / Р.Гаврилюк // Право України. – 2012. – № 9. – С. 340-349.
 52. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р. Методологія правопізнання Євгена Ерліха: некласична парадигма / Р. Гаврилюк // Право України, 2012, № 9. – С. 383-391.
 53. Гаврилюк Р. Еволюція природи пострадянського фінансового права / Р. Гаврилюк // Право України. – 2012. – № 11-12. – С. 305-313.
 54. Гаврилюк Р. О. Софістика – перша природно-правова пізнавальна традиція / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 618. Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 13-20.
 55. Гаврилюк Р. О. «Сократівська майєвтика» та старогрецький тип природного права / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 636. Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 14-31.
 56. Гаврилюк Р. О. Обґрунтування В. Дільтеєм, В. Віндельбандом та Г. Ріккертом доктрини поділу наук на науки про природу і науки про культуру / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 644. Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 12-25.
 57. Гаврилюк Р. О. Інструментально-потребовий підхід до правопізнання П. М. Рабіновича та його формула права як можливостей індивідів / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 660: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 5-15.
 58. Гаврилюк Р. О. Атрибутивність податку державі (публічний характер податку): етатистська версія / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 682: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 96-108.
 59. Гаврилюк Р. О. Асиметричність податкового права субстанційної держави / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 714. Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 88-100.
 60. Гаврилюк Р. О. Правова модель легітимації права людини на податки / Р. О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 728. Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 89-98.
 61. Гаврилюк Р. Чи можливе наукове некласичне пізнання права? / Р. Гаврилюк // Право України. – 2014. – № 1. – С. 94-105.
 62. Гаврилюк Р. Природа податкового права людини / Р. Гаврилюк // Право України. – 2014. – № 4. – С. 174-184.
 63. Гаврилюк Р. Патерналізм як функціональна константа етатистської доктрини податкового права / Р. Гаврилюк // Вісник Львівського університету. – 2014. – Вип. 60. – С. 182-191. – (Серія юридична).
 64. Гаврилюк Р. Обґрунтування наукою антропосоціокультурної природи податків і податкового права / Р. Гаврилюк // Право України. – 2014. – № 10. – С. 209-219.
 65. Гаврилюк Р. Властивості додержавного перерозподільного (податкового) права / Р. Гаврилюк // Юридична Україна. – 2014. – № 6. – С. 36-43.
 66. Гаврилюк Р. Необхідність і форми позитивації права людини на податки / Р. Гаврилюк // Юридична Україна. – 2014. – №10 (142). – C. 38-45.
 67. Гаврилюк Р. Дійсність права людини на податки, його поняття та природа / Р. Гаврилюк // Право України. – 2014. – № 11. – С. 178-189.
 68. Гаврилюк Р. Конституціоналізація права людини на податки / Р. Гаврилюк // Юридична Україна. – 2014. – № 11. – С. 16-24.
 69. Гаврилюк Р. Чому в Україні не відбулася оголошена революція у сфері прав людини? / Р. О. Гаврилюк // Право України. – 2016. – № 6. – С. 35-43.
 70. Гаврилюк Р. Симетричність права людини на податки / Р. Гаврилюк // Публічне право. – 2015. – № 2. – С. 117-124.
 71. Гаврилюк Р. Право людини на податки як перерозподільна справедливість / Р. Гаврилюк // Юридична Україна. – 2015. – № 3. – С. 19-26.
 72. Гаврилюк Р. Правова природа суспільства: антропосоціокультурний підхід / Р. Гаврилюк // Право України. – 2015. – № 4. – С. 110-119.
 73. Гаврилюк Р. Правосуддя як принцип здійснення права людини на податки / Р. Гаврилюк // Юридична Україна. – 2015. – № 4-5. – С. 15-24.
 74. Гаврилюк Р. Верховенство права людини на податки: філософсько-методологічні проблеми розуміння та обґрунтування / Р. Гаврилюк // Право України. – 2015. – № 7. – С. 84-95.
 75. Пацурківський П., Гаврилюк Р. Спонтанність права: кроки за горизонт / Р. Гаврилюк // Право України. – 2016. – № 5. – С. 101-112.
 76. Пацурківський П., Гаврилюк Р. Алгебра верховенства права, або буттєвий устрій людського світу / Р. Гаврилюк // Право України. – 2017. – № 3. – С. 112-125.
 77. Пацурківський П., Гаврилюк Р. Ціннісні виклики українській юридичній (правничій) освіті / Р. Гаврилюк // Право України. – 2017. – № 10. – С. 38-55.
 78. Гаврилюк Р. Правова природа медіації як вислід буттєвих властивостей людини / Р. Гаврилюк // Право України. – 2018. – № 3. – С. 128-143.
 79. Гаврилюк Р. Зумовленість правової природи медіації буттєвим устроєм людського світу / Р. Гаврилюк // Право України. – 2018. – № 5. – С. 181-195.
 80. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Людська гідність як основоположна конституційна цінність: загальноєвропейський та український контексти / П.С. Пацурківський, Р.О. Гаврилюк // Публічне право. – 2018. – Спеціальний випуск. – С. 142 – 151.
 81. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Людське право на медіацію. Право України. – 2020. – № 7. – С. 212-229.
 82. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Українська доктрина захисту прав споживачів фінансових послуг: між Скіллою етатизму і Харибдою людиноцентризму. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2020. – № 2. – С. 116-124.

Закордонні наукові публікації:

 1. Гаврилюк Р. А. Критерии применения принципа ретроактивности в налоговом праве / Р. А. Гаврилюк // Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2003 года / под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Издательско-консультационная компания «Статус – Кво 97», 2004. – С. 119-128.
 2. Гаврилюк Р. А. Функции налога: методологические подходы к определению / Р. А. Гаврилюк // Финансовое право. – Москва, – № 4. – С. 34-38.
 3. Гаврилюк Р. А. Международная научная конференция «Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства» / Р. А. Гаврилюк // Финансовое право. – Москва, 2003. – № 6. – С. 59-61.
 4. Пацуркивский П.С., Гаврилюк Р. А. Особенное и общее в правовой природе налогов и неналоговых фискальных сборов / П. С. Пацуркивский, Р. А. Гаврилюк // Фискальные сборы: правовые признаки и порядок регулирования / Под ред. С.Г.Пепеляева. – Москва: Издательско-консультационная компания “Статус-Кво 97”, 2003. – С.42-48.
 5. Гаврилюк Р. А. Юридическая категория «налог»: основные типы доктринальных подходов к определению / Р. А. Гаврилюк // Налоги и налогообложение. Научно-практический журнал. – Москва, 2004. – № 12. – С. 5-12.
 6. Гаврилюк Р. А. Юридическая категория «налог»: основные типы доктринальных подходов к определению / Р. А. Гаврилюк // Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 4: в 3 т. – Т. – М.: Издательская группа «Юрист», 2004, – С. 582-585.
 7. Gavrilyk R. European practice of state accountability for state officials actions: evolution of approaches / R. Gavrilyk // Geopolitical Studies. vol. 12. Central and eastern Europe at the threshold of the European union – an opening balance / Edited by Jerzy Kitowski – Warsaw: Polish academy of sciences institute of geography and spatial organization, 2004. – Р. 263-273.
 8. Гаврилюк Р. А., Пацуркивский П.С., Хохуляк В.В. Постсоветская наука финансового права: некоторые итоги и перспективы развития / Р. А. Гаврилюк, П. С. Пацуркивский, В. В. Хохуляк // Ежегодник Международной ассоциации финансового права. 2005 год. Сборник научн. работ. / Под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.В.Запольского. – М.: Изд-во Московского гуманитарниного университета, 2006. – С.21-36.
 9. Гаврилюк Р. А. Иерархическая структура налогового права / Р. А. Гаврилюк // Налоги и налогообложение. – Москва, 2006. – № 1. – С. 27-32.
 10. Гаврилюк Р. А. Социальный натурализм как принцип науки налогового права / Р. А. Гаврилюк // Актуальные проблемы финансового права Республики Беларусь, России, Украины / отв. ред. д.ю.н., проф. УрГЮА Д. В. Винницкий. – СПб: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та; Изд-во юридического факультета СПбГУ, 2006. – С. 90-98.
 11. Гаврилюк Р. А. Диалектика содержания и формы налогового права как отражение его системной сущности / Р. А. Гаврилюк // Финансовое право. – Москва, 2006. – № 12. – С. 25-29.
 12. Гаврилюк Р. А. Западные доктрины публичных услуг / Р. А. Гаврилюк // Публичные услуги: правовое регулирование (российский и зарубежный опит): сборник / под общ. ред. Е. В. Гриценко, Н. А. Шевелевой. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. 195-200.
 13. Havrilyk R. The legal nature of treasury revenues due to state payments: the comparison of competing methodological approaches / Havrilyk // Zeszyty naukowe uniwersytetu rzeszowskiego. NR 42. Seria ekonomiczna. Ekonomika 1 / pod. Redakcja Jerzego Kitowskiego – Rzeszow: Widawnictwo uniwersytetu rzeszowskiego, 2007 – S. 104-115.
 14. Гаврилюк Р. А. «Квантовая суперпозиция» публичных финансов и эффективность правового регулирования налогообложения: проблемы теории / Р. А. Гаврилюк // Юстиция. Научно-практический журнал.– Москва, – № 2. – С. 53-62.
 15. Гаврилюк Р. А. Трансформация философии налогового права в послекризисном обществе: постсолидаризм или постэгалитаризм / Р. А. Гаврилюк // Финансовое право. – 2010. – № 4. – С. 35-40.
 16. Havrilyk R. Filozofia pokrysowego prava podatkowego / R. Havrilyk// Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunrach kryzysu finansowego / Redakcja Eugeniusz Ruskowski, Iryna Zawerucha – Bialystok – Lwow: Temida, – S. 394-407.
 17. Havrilyk R. European Doctrines of Tax Law: Comparative Analysis / R.Havrilyk // Научни трудове. Том 50, серия 7. Правни науки – Русе, 2011 – С. 44-46.
 18. Havrilyuk Ruslana A. Origin of Tax Law: Anthroposociological Approach / R. Havrilyk // Europaische Fachhochschule /European Applied Sciences #1 – 2012 – Section Science of law/ German/Russian – ORT Puplishing. European Appllied Sciences. – 2012. – № 1. – P. 566-570.
 19. Гаврилюк Р. А. Основной вопрос науки налогового права: системный подход / Р. А. Гаврилюк / Европейски измерения на правото. Сборник излиза с финансовото съедействие на фонд «Научни изследвания» по проект на Юридическия факультет на Русенския университет. – Русе: Русенский университет «Ангел Кънчев», 2012. – С. 30-51.
 20. Гаврилюк Р. А. Правовая природа налоговой преференции (по Налоговому кодексу Украины) / Р. А. Гаврилюк // Публичные финансы и налоговое право: ежегодник. – Вып. 3: Преференции в финансовом праве и экономика стран Центральной и Восточной Европы / под ред. М. В. Карасевой (Сенцовой). – Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2012. – С.21-32.
 21. Гаврилюк Р. О. Конституційно-правова природа моделей швейцарської фіскальної муніципалізації та польської фіскальної децентралізації: порівняльний аналіз / Р. О. Гаврилюк // Prawo naszych sasiadow / [Redaktor cyklu publikacji Jerzy Posluszny]. – T. 1: Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju spoleczenstwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki – Rzeszow-Przemysl, 2013. – S. 170-185.
 22. Havryluk R. Symetrycznosc prawa do podatkow // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – 2014. – № 5. – Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2014. – pp. 237-257.
 23. Havryluk R. System of Paradigm Constants of Financial Law of State as the Basis of its Philosophic-Methodological Unity // Mrkyvka, Petr (ed.) System of Financial Law: System of Financial Law. General Part: Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015, pp. 130-143.
 24. Havrylyuk R.O. Society as a Self-Regulating Procedural System of Social Interaction between Individuals // The Journal of Eastern European Law. – 2015. – № 17. – pp. 28-36.
 25. Гаврилюк Р.О. Каральний характер відповідальності за порушення податкового права держави // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie PRAVNA VEDA A PRAX: VYZVY MODERNYCH EUROPSKYCH INTEGRACNYCH PROCESOV /27. – 28. februar 2015. – pp. 138-140.
 26. Havrylyuk R.O. Origin of Tax Law: Anthroposociological Approach // European Applied Sciences. – 2012. – № 1. – рр. 560- 570.
 27. Havrylyuk R. Characteristics of Pre-State Redistributive (Tax) Right of Man // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2015. – T. XCIV. – s. 49-60.
 28. Patsurkivskyy P., Havrylyuk R. Legal Regulation of Taxation in The Swiss Confederation // European Journal of Law and Public Administration. – 2018. – Volume 5, Issue 1. – pp.81-93
 1. Гаврилюк Р.О. Деякі особливості податкового правовідношення / Р. О. Гаврилюк // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції ( 1-2 грудня 2000 року). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – С.119-121.
 2. Гаврилюк Р.О. Зворотна дія в часі норм податкового права / Р. О. Гаврилюк // Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи) Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (20-22. 12. 2001). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – С.587-589.
 3. Гаврилюк Р.О. Юридична природа податково-правової норми / Р. О. Гаврилюк // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Вип. 3. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 84-94.
 4. Гаврилюк Р.О. Гл. 12, ст. 75 «Порядок складання проектів місцевих бюджетів» / Р. О. Гаврилюк // Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / за заг. ред. проф. П.В. Мельника. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 208-211.
 5. Гаврилюк Р. А. Функции налога / Р. А. Гаврилюк // Финансовый механизм и его правовое регулирование: Тезисы докладов. – Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2003. – С. 124-125.
 6. Гаврилюк Р. А. Функции налога / Р. А. Гаврилюк // Финансовый механизм и его правовое регулирование: материалы международной научно-практической конференции (24-25 апреля 2003 г.). – Ч. – Саратов: Изд. центр СГСЭУ, 2003. – С. 76-79.
 7. Гаврилюк Р.О. Фінансово-правова категорія податок та її структурно-понятійний ряд / Р. О. Гаврилюк // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Вип. 4. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 58-66.
 8. Гаврилюк Р. А. Конституционные принципы налогового права Украины / Р.А. Гаврилюк // Федеральные и региональные аспекты финансового права: круглый стол, посвященный 75-летию академика Н. И. Химичевой: Тезисы выступлений (2-3 октября 2003 г.) / под ред. Е. В. Покачаловой. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2004. – С. 97-99.
 9. Гаврилюк Р.О. До питання про юридичну природу прав платників податків / Р. О. Гаврилюк // IX Регіональна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні»: тези доповідей. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету, 2003. – С. 192-195.
 10. Гаврилюк Р. О. Родові ознаки етатистської доктрини оподаткування / Р. О. Гаврилюк // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: збірник наукових праць. – К., 2003. – С. 73-77.
 11. Гаврилюк Р.О. Методологічні принципи кодифікації податкового законодавства України / Р. О. Гаврилюк // Проблеми кодифікації законодавства України: збірник наукових праць. – К., 2003. – С. 16-20.
 12. Гаврилюк Р.О. Доктрина належної правової процедури при вирішенні податкових спорів (досвід США та країн Західної Європи) / Р. О. Гаврилюк // Правові аспекти практики вирішення спорів і перегляд у касаційному порядку судових рішень щодо сплати податків та обов’язкових платежів суб’єктами господарювання: матеріали науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2003. – С. 3-7.
 13. Гаврилюк Р. А. Налогово-правовая доктрина государства / Р. А. Гаврилюк // Финансово-правовая доктрина постсоветского государства: сборник научных докладов и сообщений по материалам международной научной конференции 22-24сентября 2003 г. Вып. – Черновцы: Рута, 2003. – С. 157-171.
 14. Гаврилюк Р.О. Еволюція податково-правових теорій / Р. О. Гаврилюк // Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти: матеріали ХІІІ Історико-правової конференції (м. Чернівці, 20-25 травня 2005 р.). – Чернівці: Рута, 2005. – С. 142-151.
 15. Гаврилюк Р.О. Законодавче регулювання контрольної функції податку як умова податкової безпеки держави / Р. О. Гаврилюк // Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 7-8 грудня 2005р.): збірник наукових праць / редкол. С. А. Єрохін, С. І. Пирожков, В. А. Гошовська, В. Ф. Погорілко та ін. – К.: Національна академія управління – Центр перспективних соціальних досліджень, 2005. – С. 198-202.
 16. Гаврилюк Р. О. Правове поняття подвійного оподаткування / Р. О. Гаврилюк // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Вип. 4-5. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 16-20.
 17. Гаврилюк Р. А. Эволюция конституционных дефиниций налога / Р. А. Гаврилюк // Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы: материалы Международного «круглого стола» (Черновцы, 21-23 сентября 2006 г.) / под ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ В. М. Баранова, д-ра юрид. наук, проф., заслуженного юриста Украины П. С. Пацуркивского, канд. юрид. наук Г. О. Матюшкина. – Нижний Новгород: Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр «Юридическая техника», 2007. – C. 726-746.
 18. Гаврилюк Р. А. Эгалитарная (инструментально-потребностная) концепция налогового права / Р. А. Гаврилюк // Современные проблемы теории налогового права: материалы международной научной конференции (Воронеж, 4-6 сентября 2007 г.) / [под ред. М. В. Карасевой]. – Воронеж: Изд-во Воронежского гос. университета, 2007. – С. 24-32.
 19. Гаврилюк Р. А. Конкретизирующие правовые позиции конституционного суда по вопросам налогообложения в системе приемов интерпретационной практики (сравнительный анализ правовых позиций конституционных судов ФРГ, РФ и Украины / Р. А. Гаврилюк // Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27-28 сентября 2007 г.) / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.М. Баранова. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, – С. 665-686.
 20. Гаврилюк Р. О. Платник податку і держава: теоретико-правові проблеми сумісності / Р. О. Гаврилюк // Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2007 року / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К.: ПП Укртехнопрінт», 2007. – С. 155-158.
 21. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р. О. Порівняльний аналіз правових позицій конституційних судів ФРН, РФ та України з питань оподаткування / П.С. Пацурківський, Р. О. Гаврилюк // Проблеми сучасного українського конституціоналізму: Збірка наукових праць. На пошану першого Голови Конституційного Суду України, проф. Леоніда Юзькова / Конституц. Суд України, Акад. прав. наук України; Заг. ред. А.Стрижак, В.Тацій / Упоряд.: В.Бринцев, В.Каипо, П.Стецюк. – К.: 2008. – С. 268 – 276.
 22. Гаврилюк Р. О. «Правовий механізм податку» чи «юридична конструкція податку» / Р. О. Гаврилюк // Система фінансового права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2009 р., Одеська національна академія). – Одеса: Фенікс, 2009. – С. 261-266.
 23. Гаврилюк Р. А. Трансформация философии налогового права в послекризисном обществе: постсолидаризм или постэгалитаризм / Р. А. Гаврилюк // Совершенствование правовых форм международного сотрудничества в соверменных условиях: Сборник научных статей по материалам IV Международной научно-практической конференции (22-23 октября 2009 года). – Ростов-на-Донуб 2009. – С. 267-273.
 24. Гаврилюк Р. А. Парадигмальная составляющая правотворческих ошибок в постсоветском налоговом праве / Р. А. Гаврилюк // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008 г.) / под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. – М.: Проспект, 2009. – С. 777-792.
 25. Гаврилюк Р. О. Сучасні європейські доктрини податкового права: порівняльний аналіз / Р. О. Гаврилюк // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / [за ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Гриценка, М. Б. Бучка; упор. О. В. Кресін]. – К.: Логос, 2010. – С. 331-333.
 26. Гаврилюк Р.О. Принцип симетрії приватних і публічних потреб індивіда – теоретичне ядро егалітарної парадигми податкового права / Р. О. Гаврилюк // Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права: матеріали IV Міжнародної науково-теоретичної конференції (Чернівці, 28-29 травня 2011 р.) – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 84-93.
 27. Гаврилюк Р.О. Налогово-правовая доктрина постсоветской Украины: затянувшийся переход от этатизма к эгалитаризму / Р. О. Гаврилюк // І Международная научно-теоретическая конференция “Худяковские чтения по финансовому праву”. Сборник научных трудов по материалам конференции. – Алматы: ТОО “Налоговый эксперт”. – 2011. – С.406-420.
 28. Гаврилюк Р. О. Юридична конструкція «податкове зобов’язання платника податку» Податкового кодексу України та її теоретико-методологічний потенціал / Р. О. Гаврилюк // Фінансове право у ХХІ сторіччі: здобутки та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 4-7 жовтня 2011 року. Ч. ІІ / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2011. – С. 66-69.
 29. Гаврилюк Р.О. Розвиток І. Кантом теорії наукового пізнання та методології юридичної науки / Р. О. Гаврилюк // Теорія і практика юридичної освіти: І Всеукраїнська науково-практична конференція. Київ, 12 квітня 2012 року. – Київ: Видавництво Європейського університету. – 2012. – С. 34-37.
 30. Гаврилюк Р. О., Пацурківський П.С. Генетичні витоки позитивістської традиції правопізнання / Р. О. Гаврилюк // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-теоретичної конференції (Київ, 17 листопада 2012 року). – Київ, 2012. – С. 42-44.
 31. Гаврилюк Р. А. Антропосоциальная природа налоговой правосубъектности налогоплательщика – физического лица / Р. А. Гаврилюк // Научные труды по финансовому праву: субъекты финансового права: материалы Третьей международной научно-теоретической конференции «Худяковские чтения по финансовому праву» (Алматы, 7 декабря 2012 г.). – Алматы: ТОО «Налоговый эксперт, 2013. – Вып. 3. – С. 31-39.
 32. Гаврилюк Р. О. Концепція правопізнання Є. Ерліха: спогади про майбутнє / Р. О. Гаврилюк // Міжнародний круглий стіл «Теорія права в Польщі та Україні: Сучасні тренди: Львівський національний університет імені Івана Франка (1 грудня 2017 року). – Львів, 2017. – С. 29-30.
 33. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Запровадження європейської моделі медіації як шанс судовій реформі в Україні / П.С. Пацурківський, Р.О. Гаврилюк // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 18-19 жовтня 2018 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін.]. – Чернівці, 2018. – С. 242-246.
 34. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Необхідність переходу до нової – інноваційної – правової моделі місцевих податків і зборів в Україні // Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів Революції Гідності : збірник матеріалів круглого столу, 30 березня 2018 р., м. Чернівці / уклад. Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – С. 7-26.
  1. Гаврилюк Р. А. Методологическая традиция доктрины естественного права: монография / Р. А. Гаврилюк. – Черновцы: Черновицкий нац. ун-т, 2012. – 788 с.

Рецензії: Козловський А. Архетипи природно-правової традиції правопізнання / А. Козловський // Право України. – 2013. – № 10. – С. 336-343; Стовба О. Природне праворозуміння: до відновлення методологічної традиції / О. Стовба // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2. – С. 391-395; Семитко О. Лист-рецензія на монографію Руслани Гаврилюк «Методологічна традиція природного права» / О. Семитко // Юридична Україна. – 2014. – № 12. – С. 95-102 (опубліковано російською мовою).

  1. Гаврилюк Р. А. Антропосоциокультурный код налогового права: монография. Книга 1. Истоки налогового права / Р. А. Гаврилюк. – Черновцы: Черновицкий нац. ун-т, 2014. – 452 с.
  2. Гаврилюк Р. А. Антропосоциокультурный код налогового права: монография. Книга 2. Константы налогового права / Р. А. Гаврилюк. – Черновцы: Черновицкий нац. ун-т, 2014. – 804 с.

Рецензія: Ковальський В. Розкодування податкового права або податкове право як порядок із хаосу: рецензія на монографії Р. Гаврилюк / В. Ковальський // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2014 – № 4. – С. 99-106.

  1. Гаврилюк Р. О. Природа податкового права: антропосоціокультурний підхід: монографія / Р. О. Гаврилюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 636 с.

Рецензія: Рабінович П. Ефективне використання антропосоціального підходу для гуманістичної переінтерпретації природи податкового права / П. Рабінович // Право України. – 2014. – № 12. – С. 245-246. Комплексна рецензія на усі монографії: Савченко Л. Необхідність зміни парадигми податкового права: від права держави до права людини / Л. Савченко // Право України. – 2014. – № 11. – С. 294-300.

 1. Гаврилюк Р. О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб: Монографія. / Р. О. Гаврилюк – Чернівці: Рута, 2002. – 392 с.