Чи існує медіація у кримінальних справах в Україні?

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Медіація у кримінальних справах і відновне правосуддя

У теорії та практиці поряд з терміном «відновне правосуддя» часто вживається термін «медіація у кримінальних справах». Згідно з Рекомендацією CM/Rec(2018)8 Комітету Міністрів державам-членам щодо відновного правосуддя у кримінальних справах, прийнятою Комітетом Міністрів Ради Європи від 03 жовтня 2018 р., «відновне правосуддя» означає будь-який процес, який дозволяє особам, яким було завдано шкоди злочином, та особам, які несуть відповідальність за цю шкоду, у випадку їх добровільної згоди, активно брати участь у вирішенні питань, що виникають у зв’язку зі скоєнням правопорушення, за допомогою безсторонньої третьої сторони, яка має спеціальну підготовку. Залежно від країни, в якій воно використовується, і способу його адміністрування, відновне правосуддя може називатися медіацією між жертвою та правопорушником, медіацією у кримінальних справах, відновлювальними конференціями, сімейними груповими конференціями, колами призначення покарань або миротворчими колами. Таким чином медіація у кримінальних справах є формою, інструментом відновного правосуддя.

У Рекомендації N R (99) 19 Комітету Міністрів державам – членам Ради, які зацікавлені в організації медіації у кримінальних справах, прийнятій Комітетом Міністрів Ради Європи від 15 вересня 1999 р., медіація у кримінальних справах трактується як процес, де жертві та правопорушнику надаються можливості, у разі їхньої згоди, брати активну участь за допомогою нейтральної третьої сторони (медіатора) у вирішенні питань, пов’язаних зі скоєним злочином.

Медіація є найпоширенішою формою відновного правосуддя. Метою медіації у кримінальних справах є можливість врегулювати ситуацію, що виникла у зв’язку із вчиненням кримінального проступку чи кримінального правопорушення. Потерпілий має можливість вислухати пояснення правопорушника, а правопорушник може попросити вибачення, зрозуміти стан потерпілого. У результаті процедури медіації правопорушник має шанс на ресоціалізацію, виправлення заради уникнення вчинення нових правопорушень. Така форма відновного правосуддя, як медіація впроваджується і в Україні в якості пілотного проекту на базі системи безоплатної правової допомоги. Щоправда лише щодо неповнолітніх та за наявності певних умов.

Пілотний проект

У 2019 році було прийнято спільний наказ Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України (№172/5/10 від 21.01.2019 р.) про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». Даний пілотний проект з відновного правосуддя запроваджувався у шести областях України: Донецькій, Одеській, Львівській, Луганській, Миколаївській та Харківській. У 2020 році до реалізації цього проекту долучилися всі області України.

Згідно з вище зазначеним наказом, медіацією у кримінальних справах є добровільна, позасудова процедура, під час якої неповнолітній, який є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, та потерпілий за допомогою посередника намагаються врегулювати конфлікт шляхом укладення угоди про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення.

Умови застосування медіації у кримінальних справах у рамках Програми відновлення для неповнолітніх є:

 • наявність потерпілої сторони – фізичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди;
 • вчинення неповнолітнім вперше кримінального проступку або нетяжкого злочину;
 • визнання неповнолітнім факту вчинення кримінального правопорушення;
 • згода неповнолітнього і потерпілого на участь.

Медіатор у кримінальних справах

Медіатором, який залучається до Програми відновлення для неповнолітніх є адвокат, включений до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, який пройшов навчання з реалізації Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення. Відбір адвокатів відбувався на конкурсних засадах. Адвокати, які пройшли конкурс проходили навчання на тему «Базові навички медіатора у кримінальних справах».

Процедура реалізації Програми відновлення для неповнолітніх

У разі, якщо обставини кримінального провадження відповідають вище зазначеним умовам застосування Програми відновлення для неповнолітніх здійснюється наступна процедура.

 • прокурор інформує сторін про можливість реалізації Програми на наслідки участі;
 • сторони заповнюють заяву про участь у Програмі;
 • протягом одного робочого дня після заповнення заяви прокурор передає інформацію щодо правової кваліфікації кримінального правопорушення, із зазначенням статті КК України, дати закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні до регіонального центру;
 • Регіональний центр протягом одного робочого дня після отримання заяви та інформації від прокурора приймає рішення про застосування Програми та видає відповідне доручення для проведення медіації медіатору та організовує зустріч між сторонами та медіатором;
 • медіатор роз’яснює процедуру, наслідки та проводить медіацію між неповнолітнім та потерпілим; укладення угоди/відмова від укладення угоди ;
 • не пізніше наступного робочого дня після укладення угоди, медіатор передає її регіональному центру або повідомляє про відмову в її укладенні;
 • після виконання угоди регіональний центр готує інформацію щодо результатів участі неповнолітнього та надсилає її прокурору;
 • прокурор: долучає угоду до кримінального провадження (якщо до закінчення досудового розслідування); роз’яснює неповнолітньому та його представнику право надавати угоду самостійно у відповідному судовому засіданні (після закінчення досудового розслідування);
 • прокурор протягом 7 робочих днів повідомляє регіональний центр про рішення у кримінальному провадженні, прийняте відповідно до частини другої статті 283 КПК України;
 • прокурор протягом 10 робочих днів з моменту набрання законної сили судовим рішенням у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього, який брав участь у Програмі, надає його копію і ґрунтовну інформацію про перебіг досудового розслідування та судового розгляду до Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора.

На сайті Координаційного центру з надання правової допомоги періодично висвітлюються результати впровадження пілотного проекту Програми відновлення для неповнолітніх. Здебільшого особа, що вчинила правопорушення відшкодовує завдані збитки, примирюється з потерпілим та має можливість розпочати нове життя. Таким чином в Україні здійснюються перші кроки у сфері медіації у кримінальних справах.

Між іншим, на юридичному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у рамках грантового проекту «Медіація: навчання та трансформація суспільства (MEDIATS)» Програми ЄС ERASMUS+KA2:CBHE реалізується освітньо-професійна програма «Медіація». Однією з навчальних дисциплін, що викладається магістрам ОПП «Медіація» є «Відновне правосуддя».

Марина Федорчук
асистент кафедри публічного права
член робочої групи грантового проекту

«Медіація: навчання та трансформація
суспільства/MEDIATS» Програми ЄС
ERASMUS+ КА2: CBHE

Поділитись

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
MEDIATS promo
Цей проект фінансується за підтримки Європейської комісії. Ця публікація відображає лише точку зору авторів, і Європейська комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, яка в ній міститься.