Велике видно з відстані або Мультиплікаційний вплив грантового Проекту «MEDIATS»

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Вплив грантового проекту MEDIATS

Велике видно з відстані або Мультиплікаційний вплив грантового Проекту Програми ЄС «ERASMUS+KA2» Медіація: навчання та трансформація суспільства” (MEDIATS) за №599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP

Добігає кінця перший рік реалізації вищезазначеного Проекту. Робоча група Проекту від Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича доробляє останні штрихи фінального звіту про результати виконання завдань згідно узгодженого Плану першого року реалізації Проекту. Один рік – це ще не така значима часова дистанція, щоб побачити у всіх сутнісних проявах щось дуже істотне і велике не лише для виконавців Проекту, але й для України в цілому. Тим не менше уже чимало з наслідків реалізації Проекту в цілому можна угледіти і сьогодні.

Що кидається у вічі мені, як одному із членів цієї Робочої групи із середини Проекту та мені із зовні, як декану юридичного факультету університету, який став одним із полігонів для пілотування Проекту Програми ЄС «ERASMUS+KA2» Медіація: навчання та трансформація суспільства” (MEDIATS) за №599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP? З багатьох можливих сюжетів відповідей на це питання я оберу, на мою думку, найголовніший – як уже змінив та продовжує змінювати цей Проект соціальне середовище, у якому він реалізується?

Так, уже на етапі обґрунтування необхідності участі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у цьому Проекті та безпосередньої підготовки технічної заявки для участі у конкурсі на одержання грантового фінансування та іміджевої і репутаційної підтримки Університету Проектом керівниця проектної групи, завідувачка кафедри публічного права Університету Руслана Гаврилюк підготувала та опублікувала у найвпливовішому академічному журналі України «Право України» дві ґрунтовні статті, у яких вона по-новому розкриває правову природу медіації та її місце у правовій системі України як окремого, якісно виокремленого інституту права (Гаврилюк Р. Правова природа медіації як вислід буттєвих властивостей людини / Р. Гаврилюк // Право України. – 2018. – № 3. – С. 128-143.; Гаврилюк Р. Зумовленість правової природи медіації буттєвим устроєм людського світу / Р. Гаврилюк // Право України. – 2018. – № 5. – С. 181-195). Вони мали суттєвий вплив щонайменше на вироблення концепції Закону України «Про медіацію».

Після першого навчального візиту Робочої групи від Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича по Проекту Програми ЄС «ERASMUS+KA2» Медіація: навчання та трансформація суспільства” (MEDIATS) за №599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP у Бізнес академію м. Бреда (Нідерланди) в межах розробки Магістерської програми з медіації, під впливом нідерландського досвіду забезпечення якості освітніх програм з медіації, цією групою було підготовлено «Принципи і процедури забезпечення якості розробки та реалізації Магістерської програми з медіації у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича». Пізніше, через пів року, під впливом та на основі цих Принципів і процедур був створений інший базовий документ для освітнього процесу на юридичному факультеті в цілому: «Принципи і процедури забезпечення якості освіти, яку надає юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».

В межах підготовки до пілотування в університеті Магістерської освітньо-професійної програми з медіації у структурі кафедри публічного права створено навчально-наукову лабораторію медіації, переговорів та арбітражу (чотири спеціально обладнані кімнати). Одним із її статутних завдань є популяризація серед студентів університету та у соціумі в цілому медіації як альтернативного способу вирішення спорів. У реалізації цього завдання та ряду інших завдань навчально-наукова Лабораторія медіації, переговорів та арбітражу функціонально співпрацює з юридичною клінікою факультету.

Під впливом переможної участі Університету у грантовому Проекті Програми ЄС «ERASMUS+KA2» Медіація: навчання та трансформація суспільства” (MEDIATS) за №599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP від  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ініціативна група із чотирьох співробітників навчально-наукової лабораторії медіації, переговорів та арбітражу і юридичної клініки факультету підготували технічну заявку для участі у конкурсі на грантове фінансування в межах грантового субпроекту «Юридичні клініки – агенти популяризації медіації як способу вирішення спорів», що здійснюється в рамках Проекту «Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України». Цей Проект реалізується за фінансової та організаційної підтримки Міжнародного фонду  «Відродження». У підсумку вищезазначеного конкурсу Робоча група від Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, яка репрезентує навчально-наукову лабораторію медіації, переговорів та арбітражу, увійшла в число переможців конкурсу.

Але на цьому не закінчився великий позитивний вплив участі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у грантовому Проекті Програми ЄС «ERASMUS+KA2» Медіація: навчання та трансформація суспільства” (MEDIATS) за №599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP. У перших числах листопада 2019 р. стало відомо про перемогу ще однієї Робочої групи від кафедри публічного права університету у грантовому Проекті USAID «Трансформація фінансового сектору», який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку та виконується компанією ДАІ GLOBBAL LLC. Конкурс проводився серед закладів вищої освіти України, компетентних надавати кваліфіковану юридичну допомогу та виконувати навчальні (інформаційно-роз’яснювальні) програми з питань надання фінансових послуг. Основною метою цього гранту є підтримка та розвиток університетських програм, які пропонують безкоштовну юридичну допомогу та належні фінансово-правові консультації малозабезпеченим або вразливим верствам населення. Проект Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича має назву «Юридичні клініки – провайдери безоплатної правової допомоги споживачам фінансових послуг». Згідно спільної думки усіх учасників Робочої групи цього Проекту від університету, його б не було взагалі, якби не надихаючий на інноваційні вчинки вплив грантового Проекту Програми ЄС «ERASMUS+KA2» Медіація: навчання та трансформація суспільства” (MEDIATS) за №599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP.

Мультиплікаційний вплив від грантового Проекту Програми ЄС «ERASMUS+KA2» Медіація: навчання та трансформація суспільства” (MEDIATS) за №599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP позитивно позначився також на іміджі і діловій репутації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, особливо у сфері впровадження та укорінення цінностей медіації. Одним із свідчень цього є те, що нещодавно Міністерство юстиції України з поміж усіх закладів вищої освіти України звернулося із запитом тільки до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича надати науково-експертний висновок щодо Проекту Закону України «Про медіацію», підготовленого до прийняття у Верховній Раді України. Робоча група по виконанню грантового Проекту Програми ЄС «ERASMUS+KA2» Медіація: навчання та трансформація суспільства” (MEDIATS) за №599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP від Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича вчасно та якісно підготувала і надала такий висновок щодо Проекту Закону України «Про медіацію».

Також залишив по собі позитивний вплив на ментальність членів Робочої групи по виконанню Проекту зокрема та усього науково-педагогічного та студентського колективів юридичного факультету університету в цілому чіткий графік виконання усіх запланованих Проектом видів діяльності (хоча у ряді аспектів його не було дотримано, але не з вини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича). В Україні це ще не стало загальним правилом. Тим не менше Робоча група Проекту від Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича намагалася і тут чітко дотримуватись чітко визначеного наперед на офіційному рівні плану-графіка виконання передбачених робіт, що також є однією із європейських цінностей.

Це тільки окремі, найбільш видимі неозброєному оку прояви позитивного мультиплікаційного впливу грантового Проекту Програми ЄС «ERASMUS+KA2» Медіація: навчання та трансформація суспільства” (MEDIATS) за №599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP на юридичний факультет університету та зовнішнє соціальне середовище. Глибинний потенціал цього впливу тільки починає розкриватися. Таким чином, європейські цінності медіації, які репрезентує вищезазначений Проект, не лише торують собі дорогу в Україні, але й змінюють дотичні сегменти життя на краще.

Петро Пацурківський

декан юридичного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича, професор