MEDIATS

Магістерська ОПП «Медіація» як гнучка інноваційна адаптивна система

Вступ на освітні програми Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича вийшов на фінішну пряму. Уже відомі майже усі принципові його результати. Так, порадував академічну спільноту університету набір на бакалаврські освітні програми. Не дивлячись на майже незмінне лідерство Чернівецької області впродовж усього періоду пандемії COVID-19 та її червоний колір на вирішальному етапі вступної кампанії – 2020, на бакалаврські освітні програми ЧНУ ім. Ю.Федьковича вступило не менше абітурієнтів, ніж у благополучному 2019 році.

Удвічі приємніший успішний набір студентів – понад 150 осіб (найбільший в ЧНУ на одну освітню програму!) на бакалаврську освітню програму з «Права», де додатковими бар’єрами для абітурієнтів були високий мінімальний бал вступника – 140 балів, а також вартість навчання, яка суттєво виросла у порівнянні з минулим роком. Головною запорукою цього успіху є висока репутація Чернівецької правничої школи, яка по праву належить до числа найкращих в Україні.

Набір на магістерські освітні програми в цілому по університету у 2020 р. в порівнянні з 2019 р. суттєво зменшився. Спеціальний всебічний аналіз цього явища ще попереду. Відзначу тільки, що у переважній більшості менш успішних магістерських освітніх програм кидається у вічі їх парадигмальна закритість і не гнучкість, що не сприймається позитивно у сучасному соціумі, який динамічно трансформується. Це фундаментальний принцип життя, про який китайці кажуть: «Змінюйся, а то помреш».

Серед магістерських освітніх програм університету чимало і таких, розвиток яких виклики 2020 р. не зупинили. Чи не найяскравішою серед них є магістерська освітня програма університету з медіації. Вона реалізується університетом у рамках Грантової Угоди «Медіація: навчання та трансформація суспільства (MEDIATS)» Програми ЄС ERASMUS+: KA2: CBHE, а безпосереднім виконавцем цієї програми є проектна група кафедри публічного права юридичного факультету на чолі із її завідувачкою д.ю.н., доц. Русланою Гаврилюк.

Так, набір у магістратуру з ОПП «Медіація» у 2020 р. як кількісно, так і якісно перевершив успішний набір 2019 р., а також обережні очікування з огляду на червоноколірну через COVID-19 Чернівецьку область творців цієї програми. Не можу не відзначити і того факту, що цей набір водночас прикро розчарував усіх опонентів та недоброзичливців ОПП «Медіація» як у стінах університету, так і за його межами. Якщо до цього ще додати поки що переважно негативне ставлення в Україні до медіації як способу інноваційного вирішення конфліктів в інтересах обидвох (чи більше) конфліктуючих сторін, то це безперечний успіх.

Завдяки чому цей успіх став можливим?

Його складових є чимало, починаючи від високої академічної репутації ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

Проте я обгрунтовано вважаю за необхідне виділити найголовнішу причину цього успіху. Вона полягає у тому, що магістерська ОПП «Медіація» ЧНУ ім. Ю.Федьковича є гнучкою інноваційною адаптивною системою. Іншими словами, вона включає у себе систематичний аналіз умов її успішного здійснення та постійний моніторинг і невідкладне вирішення проблем її розвитку.

До прикладу, вузьким місцем цієї освітньої програми у 2019 р. була мала кількість бюджетних місць – всього 4 для осіб, що навчаються за нею. Це порушувало правомірні вимоги Грантової Угоди «Медіація: навчання та трансформація суспільства (MEDIATS)». Всебічно вивчивши причини цього, проектна група ОПП «Медіація» знайшла у межах правового поля України спосіб вирішення вищезазначеної проблеми. В результаті для навчання за ОПП «Медіація» університету у 2020 р. було виділено 14 бюджетних місць.

Для вступників 2019 р. магістерська підготовка з медіації передбачала 43 кредити ЄКТС. Це не повністю відповідало високим європейським стандартам. Внаслідок глибокої аналітичної та великої організаційної роботи проектної групи університету з медіації було вдосконалено магістерський галузевий стандарт, завдяки чому обсяг спеціальної підготовки з медіації зріс до 65 кредитів ЄКТС, а обсяг практичної підготовки магістрів-медіаторів – до 30 кредитів ЄКТС. В цілому магістерська програма з медіації оновилася у 2020 році, в порівнянні з  2019 роком, більше, ніж на половину. Було суттєво посилено світоглядну складову підготовки магістрів-медіаторів. Внаслідок вжитих заходів ОПП «Медіація» стала повністю відповідати високим європейським стандартам, що невдовзі належно оцінили і абітурієнти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, обравши цю програму для здобуття магістерської освіти.

PS Patsurkivskyi

Петро Пацурківський

декан факультету, член робочої групи проєкту «MEDIATS»

Медіація: навчання та трансформація суспільства

Цей проєкт фінансується за підтримки Європейської комісії. Ця публікація відображає лише точку зору авторів, і Європейська комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, яка в ній міститься.

co-funded_small
mediats_logo_small

Читайте також: