Аксіоми медіації

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
aksiomy mediatsii treninh dlia vykladachiv kafedry

У цій назві найадекватніше схоплено квінтесенцію заходу, який відбувся у залі засідань вченої ради юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 12 лютого 2020 року.

Учасники проектної групи університету грантового проекту «Медіація: навчання та трансформація суспільства/MEDIATS» Програми ЄС ERASMUS+ KA2: CBHE організували для членів кафедри публічного права університету воркшоп, який за своїм змістом став своєрідною формою звіту проектної групи про результати вивчення її членами європейського досвіду медіації у ході тренінгових візитів їх у лютому 2019 року в Бізнес академію м. Бреда (Нідерланди), у грудні 2019 року в університет Туріба (Рига, Латвія) та у січні 2020 року в Католицький університет Сан Антоніо м.Мурсія (Іспанія).

Ruslana Havrylyuk MEDIATS Workshop training

Менеджерка проектної групи завкафедри публічного права Руслана Гаврилюк ознайомила присутніх з європейськими методиками застосування медіаційної піраміди у навчанні медіаторів. Член проектної групи Павло Бартусяк розкрив зміст медіаційної матриці та ознайомив присутніх з європейськими методиками застосування її у навчанні медіаторів. Марина Федорчук присвятила свій виступ необхідності та важливості розмежування медіації та переговорів у навчанні медіаторів. Ілля Юрійчук поділився європейськими методиками застосування у навчанні медіаторів рольової гри «Пірует». Георгій Мойсей ознайомив присутніх з набутими у ході вищезазначених тренінгових візитів європейськими методиками застосування квадранту Оффмана у навчанні медіаторів.

Відбулось жваве обговорення виступів членів проектної групи як ними самими, так і членами кафедри, які не беруть формалізованої участі у проекті. Зокрема, член проектної групи декан юридичного факультету професор Петро Пацурківський звернув увагу присутніх на те, що у європейських країнах у медіації вбачають передусім певну цінність, яка не може бути зведена лише до технік, технологій та методик розв’язання конфліктів. Останні – інструменти медіатора і не більше. Медіація ж в цілому є певним типом культури соціуму. Ця культура, з одного боку, виступає умовою ефективності практик медіації, з іншого боку – сама є у значній мірі наслідком укорінення та систематичного застосування цих практик.

Воркшоп став водночас дієвою формою навчання усіх членів кафедри публічного права аксіомам медіації. Він заслуговує бути повторним із відповідними особливостями у межах всього факультету, як для науково-педагогічних працівників, так і для студентів.


Декан юридичного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича Член робочої групи проекту «Медіація: навчання та трансформація

професор Петро Пацурківський

Цей проект фінансується за підтримки Європейської комісії. Ця публікація відображає лише ту точку зору авторів, і Європейська комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, яка в ній міститься.