Основні результати впливу реалізації грантового MEDIATS на індивідуальному рівні

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Main Results MEDIATS Project

1) 14 осіб магістрів права поряд із набуттям фаху правника уже набули додатковий фах професійного медіатора;

2) 15 осіб магістрів права поряд із набуттям фаху правника продовжують набувати додатково фах професійного медіатора;

3) У випускників бакалаврату права університету з’явилася можливість набути поряд із фахом правника додатково фах професійного медіатора;

4) У жителів м. Чернівці та регіону з’явилася альтернатива у вирішенні спорів, передусім за допомогою медіації;

5) 6 осіб науково-педагогічних працівників юридичного факультету університету пройшли стажування в Нідерландській бізнес-академії (м. Бреда, Нідерланди), в Університеті ТУРІБА (м. Рига, Латвія) та у Католицькому університеті Сан Антоніо (м. Мурсія, Іспанія) загальним обсягом по 9 кредитів ЄКТС кожен; 

6) Усі члени проектної групи вдосконалили свої знання з англійської мови, в тім числі один з них склав іспит з англійської мови на С1, три особи склали аналогічний іспит на В2;

7) Усі науково-педагогічні працівники, задіяні до реалізації ОПП «Медіація», збагатилися новітніми європейськими методиками організації та здійснення освітнього процесу.

Керівник проектної групи MEDIATS від ЧНУ ім.Ю.Федьковича Руслана Гаврилюк

Поділитись

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
MEDIATS promo
Цей проект фінансується за підтримки Європейської комісії. Ця публікація відображає лише точку зору авторів, і Європейська комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, яка в ній міститься.