Про збори трудового колективу юридичного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

7 грудня 2020 р. відбулися збори трудового колективу факультету за участю студентів з порядком денним: «Звіт декана юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича професора Петра Пацурківського про роботу з лютого 2014 р. по грудень 2020 р.».

Повний текст звіту деканом факультету професором Петром Пацурківським було завчасно оприлюднено на сайті факультету.

Декан факультету професор Петро Пацурківський у короткому виступі загострив увагу присутніх на деяких найвагоміших здобутках та інструментах, що забезпечили їх досягнення, на проблемах та невдачах, яких не вдалося уникнути, а також на вузлових питаннях подальшого розвитку Чернівецької правничої школи.

Серед найголовніших здобутків були названі: обрання та послідовне дотримання впродовж усього звітного періоду студентоцентризму та академічної доброчесності як системоутворюючих цінностей факультету; ефективне стратегічне прогнозування і планування; революція у підготовці докторів юридичних наук (за звітний період захищено 19 докторських дисертацій); глибокі інституційні перетворення на факультеті; вихід на лідерські позиції у правничій освіті в Україні; подолання периферійної самоізольованості факультету, що проявилося у різних формах співпраці факультету впродовж звітного періоду із 42 університетами 17 зарубіжних країн (Європи, США і Канади); у реалізації факультетом престижних грантових проектів Програми ЄС «Erasmus+KA2: CBHE та USAID.

В обговоренні звіту взяли участь завкафедрою Європейського права та порівняльного правознавства професор Сергій Меленко, завідувачка кафедри кримінального права д.ю.н., доц. Галина Жаровська, завідувачка кафедри процесуального права д.ю.н., доц. Оксана Щербанюк, професор кафедри приватного права, голова профспілки ЧНУ ім. Ю. Федьковича Микола Боднарук, заступниця декана факультету з навчально-методичної роботи доц. Оксана Меленко. Вони висловили як позитивні оцінки різним аспектам роботи декана факультету професора Петра Пацуркіського, так і критичні зауваження, загострили увагу на деяких починаннях, що не завершилися успіхом та на уроках із окремих невдач.

Роботу декана факультету професора Петра Пацурківського збори трудового колективу факультету одноголосно оцінили на «добре»

Заступник декана юридичного факультету
з навчально-виховної роботи                                    
Павло Крайній