Визнання спадщини відумерлою: вебінар за участю теоретиків і практиків

ig1399dci

Повномасштабне вторгнення росії та його наслідки здійснюють істотний вплив на стан реалізації особами своїх цивільних прав, зокрема і у сфері спадкування. Відтак на певні аспекти спадкування накладають свій відбиток сучасні реалії воєнного стану. Серед них і відсутність можливості оголошення особи, що пропала безвісти, померлою до завершення воєнних дій та отримання свідоцтва про смерть, втрата архівів, неможливість подання заяви про прийняття спадщини за місцем її відкриття, та ін., що породжує потребу оперативного реагування держави на такі виклики з метою забезпечення стабільності майнового обороту та захисту прав суб’єктів правовідносин. Цивілістична наука не може залишатися осторонь від зазначених проблем, адже лише гідна правова доктрина може забезпечити вирішення всіх проблем правозастосування у вказаному контексті.

Предметом обговорення на вебінарі, що відбувся 09.03.2023 р., стала прийнята Великою Палатою Верховного Суду постанова про відумерлу спадщину Постанова ВП ВС від 14.12.2022 р. в справі № 461/12525/15-ц, яка підняла низку принципових питань, актуалізуючи потребу їх обговорення. Дана постанова закріпила, зокрема, що право на отримання спадкового майна в натурі виникає у спадкоємця лише якщо майно, що було визнане відумерлою спадщиною, зберіглося і не було відчужене територіальною громадою. Якщо ж воно було відчужене іншій особі за договором або не зберіглося, то спадкоємець має право лише на компенсацію його вартості у грошовому еквіваленті. А відтак, застосовуючи аналогію закону й територіальна громада в разі відчуження спадкового майна особою, яка не є спадкоємцем, або незбереження цього майна, на користь добросовісного набувача, має право на отримання лише грошової компенсації.

Породжені зазначеною постановою питання стали предметом активної дискусії практиків та науковців, зокрема увага учасників вебінару була сфокусована на проблемах визнання зазначеного в постанові Великої Палати Верховного Суду способом захисту прав територіальної громади, можливості аналогії в таких випадках, аналізі наявності в даному випадку безпідставного збагачення.

В обговоренні окреслених аспектів проблеми взяли участь проф. І. В. Спасибо-Фатєєва, проф. Ю. О. Заiка, доктор юр. наук О. Є. Кухарєв, доц. О. П. Печений, Суддя Верховного Ссууду В. В. Крат, а також членкині кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича О. В. Кіріяк та М. М. Гудима-Підвербецька.

Дякуємо організаторам вебінару за можливість взяти участь у даному заході, учасникам за цікаву дискусію та плідну співпрацю!

Гудима Марія

Марія ГУДИМА-ПІДВЕРБЕЦЬКА

к.ю.н., доцент кафедри приватного права

Оксана Кіріяк

Оксана КІРІЯК

к.ю.н., доцент кафедри приватного права