Новини

Воркшоп наукового письма: гурток з конституційного права

Academic Writing Event

Написання наукових робіт є невід’ємною частиною навчання студентів у закладі вищої освіти. Часто студенти роблять перші кроки в науці вже на першому курсі, зокрема під час написання різного роду наукових праць в межах дисципліни «Конституційне право». У зв’язку з тим, що це перші спроби написання таких робіт, студенти потребують рекомендацій та порад щодо наукових праць. Таке наставництво студенти отримують від наукових керівників та під час роботи наукового гуртка з конституційного права.

26 березня 2024 року відбулося чергове засідання наукового гуртка з конституційного права у форматі воркшопу, яке вкотре проходило поза межами аудиторій, цього разу – у Steinbarg gallery. Активну участь у роботі наукового гуртка взяли студенти 1 курсу, які вже мають певний досвід у написанні наукових праць, зокрема тез доповідей, так і студенти, які поки лише цікавляться цією темою.

Доцент кафедри публічного права Олена БІЛОСКУРСЬКА виступила спікером на засіданні наукового гуртка з темою: «Воркшоп наукового письма: від ідеї до публікації» та представила інформацію про види наукових робіт, вимоги до їх написання та порядок публікацій, а також поділилася корисними порадами. Особливу увагу було приділено процедурі написання та тайм-менеджменту під час роботи над науковими дослідженнями.

Асистенти кафедри публічного права Катерина СОЛОДАН та Марина ФЕДОРЧУК поділилися рекомендаціями щодо пошуку та опрацювання різноманітних джерел під час написання наукових праць. Впродовж воркшопу були зроблені акценти на академічній доброчесності та важливості цитувань.

Студенти активно брали участь у воркшопі, ставили запитання, що свідчить про зацікавленість у написанні наукових праць. Оскільки після воркшопу у студентів з’являлися ідеї для реалізації свого наукового потенціалу, можемо стверджувати, що мета засідання наукового гуртка з конституційного права досягнута та окреслені подальші напрямки його роботи.

Особливість гуртка з конституційного права – науково-практичне спрямування, адже засідання проходять у формі візитів до органів державної влади, місцевого самоврядування, воркшопів (майстер-класів) та тренінгів, що доводить свою ефективність, збагачує студентів новим досвідом та навичками.

Maryna Fedorchuk

Марина ФЕДОРЧУК

асистент кафедри публічного права

Kateryna Solodan

Катерина СОЛОДАН

PhD, асистент кафедри публічного права