ВІДЛУННЯ ГОЛОСУ КОКО ШАНЕЛЬ В ПРОФЕСІЙНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НОТАРІУСА

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
ВІДЛУННЯ ГОЛОСУ КОКО ШАНЕЛЬ В ПРОФЕСІЙНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НОТАРІУСА
Щоб бути незамінною, треба весь час змінюватися.
Коко Шанель

Засновниця будинку CHANEL справила величезний вплив на моду XX століття. Французький модельєр увійшла в історію як творець маленького чорного плаття, зручної сумочки на ремінці, приталеного жакета та інших аксесуарів. Але й голос Коко був теж «модним»: її вислови були настільки сильними та влучними, що стали, свого роду, мірилом етики, моралі, творчості. І тут мова ведеться не лише про моду та стиль, а про суспільне життя, яке повсюдно пронизане нормами права, нормами закону та нормами моралі.

Юриспруденція! А що тут модного???? Все!!!! Тому що в її епіцентрі – людина, як найвища соціальна цінність, її права, свободи та обов’язки – це основні парфуми, інструментом вироблення (тут варто мати на увазі «гарантування») яких виступає держава. І одним із таких гарантів виступає нотаріус, як професійний юрист, уповноважений державою засвідчувати законність та достовірність найрізноманітніших фактів, дій та документів. Крім того, головним обов’язком правової держави у сфері захисту прав громадян є не лише відновлення чи визнання порушених або оскаржених прав, а й недопущення їх по­рушення чи оспорювання. Сьогодні ре­алізація такого завдання в Україні покла­дається також і на інститут нотаріату як орган безспірної юрисдикції.

Однак, неналежне здійснення нотаріусом своїх професійних функцій тягне за собою застосування до такої особи заходів примусу (відповідальності). Комплексний характер юридичної відповідальність нотаріуса, пояснюється тим, що будучи уповноваженим державою на реалізацію публічно-правової функції, нотаріус відповідає за правомірність своєї діяльності як перед заявниками, так й перед суспільством в цілому.

Коко Шанель часто ототожнювала професію із пристрастю –  «Я вважаю, що парфуми – це насолода. Але ними треба вміти користуватися. Нехай це будуть зовсім не легкі духи. Головне, аби вони були правильно підібрані і пасували тому, хто їх використовує». В такому ракурсі загальною основою регулювання і оцінювання професійної діяльності нотаріуса та її результатів є правові норми, які встановлюють правові підстави виникнення професійної відповідальності. Крім того, суспільна оцінка професійної відповідальності може проходити шляхом застосування норм ділової та професійної етики та співставлення з професійними стандартами діяльності.

Професійна відповідальність виступає значущим та постійним фактором будь-якої діяльності, в тому числі і діяльності, що здійснює нотаріус і яка завжди містить в собі ризики професійних помилок, упущень та недбалості – і тут варто згадати Коко Шанель, яка говорила, що «Обличчя – це дзеркало, яке відображає рух внутрішнього життя. Приділяйте йому особливу увагу». Тому, жодна юридична професійна діяльність не позбавлена ризику, оскільки задіяний суб’єктивний фактор з обох сторін, як нотаріуса, так і суб’єктів, що звернулися до нього. Однак, чітке слідування нормам права (тут варто розуміти і нормам моралі, нормам закону) зводить нанівець можливі професійні ризики в більшості випадків реалізації професійних функцій.

Шанель часто повторювала, що «Якщо ви хочете мати те, що ніколи не мали, вам доведеться робити те, що ніколи не робили».Так, дійсно, професійна відповідальність завжди застосовується до фізичних та юридичних осіб, які здійснюють професійну діяльність на платній основі та на підставі документу дозвільного характеру, а саме: ліцензії або дозволу на здійснення відповідного виду професійної діяльності, які видаються спеціально Уповноваженим органом. І саме лише в такому випадку є можливим застосування категорії «професійна відповідальність» до таких осіб.

Досить важливим критерієм взаємодії між особою, яка здійснює професійну діяльність (нотаріусом) та її клієнтом є ступінь виконання професійних зобов’язань та їх потенційної реалізації в реальному житті, створення доброчесної репутації, дотримання етичних норм – і тут вислів Шанель, про те, що «У вас не буде другого шансу, щоб справити перше враження» – надзвичайно доречний.

Характерною ознакою професійної відповідальності нотаріуса є часовий інтервал між наданням професійних послуг та настанням шкоди внаслідок професійних помилок, недбалості та упущень, яких припустився професіонал при здійсненні ним професійної діяльності. Тому часто доводиться іти за правилом – «Життя жваво котилося повз, а я просто стояла осторонь і дивилася. Щоб зрозуміти, куди рухатися далі, іноді потрібно і постояти».

Отже, невиконання нотаріусом того чи іншого свого обов’язку може призвести до притягнення нотарі­уса до професійної відповідальності, якщо він своїми діями (бездіяльністю), неакурат­ністю або своєю неуважністю завдав шкоди іншій особі.

к.ю.н., доцент кафедри публічного права
ЧНУ імені Юрія Федьковича
Вдовічена Лідія