Новини

Поєднання теорії та практики в межах навчальної дисципліни «Тактика адвоката в цивільному судочинстві»

Students

Уже стало гарною традицією для студентів юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відвідувати органи та установи, де наші студенти мають можливість закріпити і поглибити теоретичні знання, одержані в процесі вивчення юридичних навчальних дисциплін, набувати уміння та навики правозастосовчої практичної діяльності.

Так, 17 березня 2023 року студенти магістратури за спеціальністю «Адвокатура» в рамках вивчення навчальної дисципліни «Тактика адвоката в цивільному судочинстві» відвідали Чернівецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Директор центру – Мінтенко Сергій Георгійович провів зі слухачами цікаву бесіду про структуру та роботу центру; ознайомив із Положенням про Чернівецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги; деталізував завдання та функції працівників центру; окреслив систему безоплатної правової допомоги та ін.

Відвідувачів детально ознайомили із процедурою отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги; видами послуг, які може включати безоплатна первинна та вторинна правова допомога; переліком осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу тощо.

Пізнавальною для майбутніх практиків була безпосередня присутність під час прийому працівниками центру громадян, які звернулися за наданням правової допомоги, наданні їм консультації та роз’яснень.

Спілкуючись з адвокатом-практиком, студенти магістратури закріпили знання про порядок здійснення представництва прав, свобод та інтересів осіб у судах. Акцентували увагу на проблемних питаннях, які виникають в ході надання вторинної правової допомоги. Крім того, цікавим було для майбутніх практиків аналізувати процесуальні документи, які подаються до суду в різних видах провадження, що дало змогу побачити втілення положень матеріального та процесуального законодавства на практиці під час оформлення ряду документів.

Такі заходи, безумовно, є надзвичайно корисними для закріплення знань, здобутих під час вивчення дисциплін, надають можливість ознайомитися із практичними аспектами діяльності правника, заохочують майбутніх юристів отримувати нові уміння та навички, мотивують працювати над собою та вдосконалюватись.

Iryna Tatulych

Ірина Татулич

к.ю.н., доцент кафедри процесуального права