НОВЕЛИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Запитання. У Ваших різноманітних консультаціях обійдено увагою таку категорію споживачів фінансових послуг, як фермерські господарства. Чи передбачено у 2020 р. надання державної фінансової підтримки фермерським господарствам?

Відповідь. Так передбачено. Зокрема, 3 червня 2020 р. Кабінетом Міністрів України затверджено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств. Ці зміни передбачають цілий ряд новел щодо активації фінансової допомоги такій категорії споживачів фінансових послуг, як фермерські господарства.

Запитання. А у чому конкретно полягають ці новели?

Відповідь. До прикладу, вищезазначеними змінами передбачена спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного напрямку продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства.

По-друге, новелами державної фінансової допомоги фермерським господарствам як споживачам фінансових послуг є також: часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, здешевлення кредитів, бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для фермерських господарств (крім новостворених). Кошти на ці видатки передбачені у державному бюджеті у межах програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників». Щоправда, внаслідок здійсненого перерозподілу у зв’язку з коронавірусною хворобою COVID-19 з бюджету у 2020 р. буде виплачуватись лише державна фінансова підтримка, не виплачена її одержувачам у 2019 р. з незалежних від них причин, у разі повторного подання ними до 1 вересня цього року відповідних документів.

Фінансова підтримка одержувачам надається державою через уповноважені банки.

Питання. Які документи і кому саме потрібно подати, щоб одержати фінансову підтримку держави фермерським господарствам?

Відповідь. Для отримання фінансової підтримки одержувачі подають уповноваженому банку заявку та підтвердні документи в паперовій або електронній формі, а саме:

копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”), або копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та список його членів, дійсний на дату подання заявки;

одну із таких форм відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою:

стосовно земель фермерського господарства як юридичної особи — для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні фермерського господарства, або земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства;

стосовно земель фермерського господарства, створеного без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”, — для земельних ділянок, які перебувають у власності та/або користуванні членів фермерського господарства;

копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, — копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, в паперовій або електронній формі;

довідку, видану Укрдержфондом у довільній формі та чинну на дату подання заявки, про відсутність простроченої заборгованості.

Подаються оригінали та належним чином засвідчені копії документів.

Форми заявок для отримання фінансової підтримки визначаються Мінекономіки.

тренерка, медіатор, д.ю.н

Руслана Гаврилюк

Координаторка з посилення інституційної спроможності Проєкту «Юридичні клініки – провайдери безоплатної правової допомоги споживачам фінансових послуг»

Проєкт ЮК promo