Додаткові бали на випускному іспиті

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

До уваги студентів юридичного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича!

Участь студентів факультету у високо рейтингових загальнодержавних та міжнародних конкурсах професійної майстерності на знання та застосування права позитивно позначається на рівні фахової підготовки майбутніх правників-професіоналів, є одним із потужних стимулів її вдосконалення, а також суттєво сприяє зростанню позитивного іміджу Чернівецької правничої школи.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою стимулювання ширшої участі студентів факультету у таких конкурсах, вчена рада факультету у червні 2017р. започаткувала традицію додавання преміальних балів до одержаних результатів комп’ютерного тестування під час випускного іспиту з бакалаврату тим студентам факультету, які стали призерами або хоча б вийшли у фінал щорічної Національної олімпіади з правознавства, щорічних Національних конкурсів студентських наукових робіт з юридичних наук, які конкурси та підсумки за ними проводилися: за наказом Міністерства освіти та науки України, або Мінюсту України, чи на підставі рішень центральних органів управління національних професійних об’єднань правників України (суддів, адвокатів, нотаріусів, прокурорів).

Перше місце, одержане на таких конкурсах, щоразу дає студенту 10 додаткових балів, друге місце – відповідно 8 додаткових балів, третє місце – відповідно 6 додаткових балів, вихід у фінальну частину конкурсу – відповідно 4 бали до балів, набраних цим студентом за результатами комп’ютерного тестування на випускному іспиті.

Якщо студент виходив у фінал таких конкурсів чи ставав їх призером впродовж років навчання на бакалавраті декілька разів, то йому зараховуються усі бали, набрані ним впродовж усіх таких конкурсів. Але його підсумкова оцінка за результатами випускного іспиту не може бути вищою, ніж 100 балів із 100 можливих.

У червні 2018 р. вчена рада юридичного факультету поширила вищезазначений підхід врахування конкурсних результатів також і на тих студентів, які вийшли щонайменше у міжнародний етап традиційних міжнародних конкурсів професійної майстерності студентів-правників, котрі розпочинаються із рівня закладів вищої освіти і завершуються Міжнародним фіналом. Документом, який підтверджує досягнення студентом відповідного результату на такому конкурсі, є відповідний іменний сертифікат, що видається організаторами цих конкурсів студенту, а також відповідні записи в електронних протоколах цих змагань, які щоразу розміщуються організаторами на їх офіційних сайтах.

За вихід у міжнародний етап таких змагань та офіційне підтвердження цього факту студент факультету одержує на випускному іспиті додатково до результатів, набраних ним під час комп’ютерного тестування, ще плюс 12 балів, у випадку виходу у півфінал (фінал) на відповідних міжнародних змаганнях –14 балів. Як і в національних змаганнях, тут сумарно враховуються усі результати, одержані студентом на таких змаганнях впродовж бакалаврату.

До прикладу, нинішній студент IV курсу денної форми навчання нашого факультету Роман Токарик тричі – у 2017 р., 2018 р. та у 2019 р. у складі команди, яку він очолював, виходив у фінальну частину найпрестижніших для студентів-правників світу Міжнародних змагань «Судові дебати з прав людини імені Нельсона Мандели», а у квітні 2019 р. став Віце-чемпіоном 12-х Міжнародних змагань для студентів-правників «Судові дебати з Медіа права імені Монро Прайсу».

В підсумку він уже має додатково до результату, який одержить під час комп’ютерного тестування на випускному іспиті з бакалаврату, ще 56 балів!

Це гідний поваги результат!

Додаткові бали студентам за їх участь чи навіть перемоги у конкурсах нижчого рангу, в тім числі і регіональних конкурсах, під час випускного іспиту з бакалаврату не нараховуються та не враховуються.

Декан юридичного факультету
ЧНУ ім. Ю.Федьковича
професор Петро Пацурківський