Бінарне заняття як форма реалізації міждисциплінарних зв’язків

Binarna Lektsiia

16 березня 2023 року у Чернівецькому окружному адміністративному суді було проведено бінарне заняття у рамках навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» для студентів ІII-го курсу скороченої форми навчання юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Студенти отримали можливість бути присутніми при проведенні підготовчого судового засідання в адміністративній справі, де серед інших питань розглядалося клопотання про призначення повторної судової експертизи. Вирішувані питання щодо здійснення первинної та повторної експертиз, кваліфікації судового експерта, форми та змісту висновку експерта надали можливість студентам поглибити свої знання також у процесі вивчення дисципліни вільного вибору «Судові експертизи». Цікавим для слухачів було отримання нових знань щодо складу учасників підготовчого судового засідання, які фахово та аргументовано обґрунтовували свою позицію щодо наявних у справі та необхідності отримання додаткових доказів.

Суддя-спікер Чернівецького окружного адміністративного суду Олег АНІСІМОВ звернув увагу студентів на теоретичну та практичну складові підготовки до судового розгляду справи, підстав проведення судової експертизи та оцінки висновку експерта як доказу у справі.

Співпраця закладів вищої освіти та органів державної влади, синтез теорії та практики дає змогу здобути навички, необхідні для висококваліфікованих спеціалістів, яких готує наш юридичний факультет.

Людмила ОСТАФІЙЧУК

к.ю.н., доцентка кафедри процесуального права