Новини

Академічна доброчесність як ключова академічна цінність: обговорення та популяризація

Students

Міжнародний центр академічної доброчесності визначає академічну доброчесність як дотримання п’яти фундаментальних цінностей: чесності, довіри, справедливості, поваги, відповідальності та відваги до дій. Академічна доброчесність є сукупністю етичних та правових норм, якими повинні керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання або наукових досягнень. Чернівецький університет імені Юрія Федьковича загалом та юридичний факультет, зокрема, прагне до формування академічних цінностей і високої академічної культури, утвердження моральних цінностей, підвищення власного позитивного іміджу та відповідальності кожного члена університетської спільноти.

2 березня 2023 року кафедрою Європейського права та порівняльного правознавства було проведене засідання наукового гуртка за участю викладачів та студентів юридичного факультету (1-4 курсів та здобувачів магістерського рівня спеціальності «Міжнародне право»), ключовою темою обговорення якого були актуальні питання дотримання академічної доброчесності. Особливістю цього засідання був не тільки розгляд актуальних та важливих суспільно-правових проблем формування культури академічної доброчесності, а й той факт, що спікерами заходу були як викладачі, так і студенти (для яких така співучасть була цікавим досвідом презентації своєї роботи).

У роботі заходу взяли участь Павло Крайній, кандидат юридичних наук, заступник декана факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків; Світлана Карвацька, професорка, в.о. завідувача кафедри Європейського права та порівняльного правознавства; Іван Торончук, доцент кафедри Європейського права та порівняльного правознавства; Тетяна Гнатюк, кандидатка юридичних наук, асистентка кафедри Європейського права та порівняльного правознавства.

Спікер заходу Павло Крайній продемонстрував присутнім цікаву презентацію та розповів про досвід дотримання академічної доброчесності у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, а також заходи університету з популяризації академічної доброчесності на 2023 рік. Зокрема, про те, що за результатами відбору університет став учасником проєкту AcademIQ «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», який реалізується Американськими радами з міжнародної освіти у співпраці з МОН України, Національним агентством з забезпечення якості вищої освіти та Посольством США в Україні. Як наголошувалося під час презентації, метою Проєкту є підтримка українських вищих навчальних закладів у контексті забезпечення якості освіти та формування культури академічної доброчесності. Учасники з інтересом слухали про важливість проведення семінарів, лекцій, презентацій з метою обговорення запровадження етичних академічних норм та функціонування механізмів забезпечення академічної доброчесності.

Цікаво було спостерігати, як учасники заходу розмірковували про навчання й викладання, про випадки порушень академічної доброчесності, про способи дослідження академічної доброчесності, механізми забезпечення академічної доброчесності та якості освіти, популяризацію кращих міжнародних практик та досвіду для використання в академічному та освітньому просторах України.

Виступ такому заході Віктора Данчука, студента 5 курсу спеціальності «Міжнародне право» був цікавим не тільки з точки зору студентського бачення сучасних проблемних питань академічної доброчесності, а й у контексті того, що саме студент –здобувач магістерського освітнього рівня – презентував свої міркування та обговорював їх як зі своїми колегами-студентами, так із викладачами, що головним чином є свідченням того, що забезпечення академічної доброчесності є спільною справою як тих, хто надає освітні послуги (викладачі), так і ті, хто здобуває освіту, а загалом є вагомим суспільним благом.

Підсумовуючи, учасники наголосити, що дотримання академічної доброчесності як відкриті та відповідальні процеси – у науковому дослідженні, наданні та здобутті освіти – є правильним шляхом до здобуття якісної вищої освіти, побудови власної кар’єри та загалом ключем до власного успіху, успішного розвитку нашого факультету, університету, загалом – нашої країни.

Svitlana Karvatska

Світлана Карвацька

в.о. завідувача кафедри Європейського права та порівняльного правознавства

Pavlo Krainii CHNU

Павло Крайній

Заступник декана юридичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків