Новини

Вітання з успішним захистом дисертації

Kateryna Solodan

Колектив юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича вітає асистентку кафедри публічного права Катерину Володимирівну Солодан із успішним захистом дисертації на тему «Правове регулювання оподаткування ІТ-діяльності: порівняльно-правове дослідження», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право. Публічний захист відбувся 3 листопада 2022 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Вітаємо колегу із блискучим захистом дисертації! Бажаємо нових успіхів та досягнень у подальшій роботі, натхнення до здійснення нових задумів, відчуття підтримки рідних та колег!