Вітаємо з успішним захистом дисертації!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Oksana Krushnitska zakhyst dysertatsii

Особливість права на професійну правничу допомогу в тому, що воно є невід’ємною складовою механізму реалізації, гарантії та захисту прав і свобод людини й громадянина, тобто безпосередньо пов’язане з ефективністю та якістю забезпечення інших прав, свобод і законних інтересів людини, є безумовною їх гарантією. Правнича природа конституційного права на професійну правничу допомогу носить конституційно-гарантуючий характер і в нормативному змісті поєднує матеріальні та процесуальні засади. Свідченням того став 29 травня 2021 року захист в разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 76.051.010 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича дисертації аспірантки кафедри процесуального права Оксани Володимирівної Крушніцької на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право.

Дисертація Оксани Володимирівни Крушніцької на тему «Конституційне право на професійну правничу допомогу» виконувалася під науковим керівництвом доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – Оксани Володимирівни Щербанюк. Фахове ретельне рецензування наукового дослідження здобувачки у ролі офіційних опонентів здійснювали: доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» – Бисага Юрій Михайлович та кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Слінько Тетяна Миколаївна. Дисертація присвячена комплексному аналізу конституційного права на професійну правничу допомогу, в якій проаналізовано ключові проблеми та запропоновані шляхи їх розв’язання, розроблено пропозиції до вдосконалення українського законодавства стосовно порядку здобуття статусу адвоката та порядку надання професійної правничої допомоги в конституційному судочинстві.

За високий рівень професіоналізму та рівень організації дякуємо декану юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктору юридичних наук, доценту Віталію Анатолійовичу Вдовічену (Голова Спеціалізованої Вченої ради), доктору юридичних наук, професору, завідувачу кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Оксані Володимирівній Щербанюк (науковий керівник дисертантки). Також дякуємо за високий рівень освідченності рецензентам доктору юридичних наук, доценту Наталії Анатоліївні Гураленко та доктору юридичних наук, доценту Людмилі Василівні Вакарюк.

Вітаємо Оксану Володимирівну Крушніцьку з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право!