Новини

Відбувся ювілейний V Міжнародний правничий форум «Права людини та публічне врядування в сучасних умовах»

V Mizhnarodnyi pravnychyi forum

Юридичним факультетом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проведено V Міжнародний правничий форум «Права людини та публічне врядування в сучасних умовах». Обговорення теоретичних та практичних аспектів гарантування й реалізації прав людини в умовах війни, яка зараз досі відбувається в нашій державі за участі широкого кола науковців, які представляють провідні правничі школи України та зарубіжжя є тим фактором, який допоможе в подальшому вирішити низку проблем, які виникають в процесі захисту прав людини.

Приємно, що даний захід який кілька років тому розпочався із проведення регіональних круглих столів вже сьогодні став знаним майданчиком наукового диспуту на актуальні теми забезпечення прав людини, ролі та місця публічного врядування в даному процесі. До участі в організації заходу долучилось дев’ять зарубіжних правничих шкіл та міжнародних організацій: Університет Граца ім. Карла і Франца (Австрія); Русенський університет ім. Ангела Кинчева (Болгарія); Варненський вільний університет імені Чорноризця Храбра (Болгарія); Трнавський університет (Словаччина); Університет Матея Бела в Банській Бистриці (Словаччина); Університет «Штефана чел Маре» (Румунія); Університет Овідія в Констанці (Румунія); Морський університет Констанци (Румунія); Молдовський державний університет (Молдова); Асоціація адвокатів Міжнародного кримінального суду (Нідерланди).

З вітальними словами до учасників заходу звернулись Петришин Роман, доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Вдовічен Віталій, доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Колюх Валерій, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політичних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, голова підкомітету з питань вищої освіти; Лученко Дмитро, доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Пижова Марина, докторка юридичних наук, виконувачка обов’язків проректора з наукової роботи та рекрутації Державного податкового університету; Коломоєць Тетяна – докторка юридичних наук, професорка, член-кореспондент Національної Академії Правових наук України, Заслужена юристка України, деканеса юридичного факультету Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Україна; Сопілко Ірина, докторка юридичних наук, професорка, Заслужена юристка України, деканеса юридичного факультету Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна; Діхтієвський Петро, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри адміністративного права та процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Стойка Адріан, доктор філософії, професор, декан факультету права та адміністративних наук Університету Овідія в Констанці; Ігнатеску Камелія, докторка філософії, професорка, деканеса юридичного факультету та адміністративних наук Сучавського університету Штефана чел Маре; Бринза Сергій, доктор права, професор, декан факультету права Молдовського державного університету; Як Кралік, доктор філософії, заступник декана з міжнародних зв’язків та розвитку юридичного факультету Університету Матея Бела в Банській Бистриці; Васіле Дрегіч, професор факультету права та адміністративних наук Університету Овідія в Констанци, Румунія; Емануіл Коларов, доктор філософії, доцент кафедри адміністративного права та процедур, завідувач кафедри публічного права Русенського університету «Ангел Кънчев», адвокат, м. Русе, Болгарія; Бенедикт Гарцль, лектор, доцент, старший науковий співробітник Центру східноєвропейського права та євразійських дослідженьУніверситет Граца ім. Карла і Франца; Інга Зелена, магістерка права Центр східноєвропейського права та євразійських досліджень Університету Граца ім. Карла і Франца, м. Грац, Австрія; Баулін Юрій, професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, голова ГО “Всеукраїнська асоціація кримінального права”, голова робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України, академік НАПрН України; Гаврилюк Руслана, докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна; Жаровська Галина, докторка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри кримінального права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.

Робота Форуму відбувалась за такими тематичними напрямками: «Права людини – основоположний пласт Конституцій»; «Судовий захист прав та свобод людини в умовах правового режиму воєнного стану»; «Захист прав людини публічною адміністрацією в сучасних умовах» та «Кримінальна юстиція в умовах правового режиму воєнного стану». Війна, яка триває в Україні вплинула фактично на всі процеси, які відбуваються під час здійснення публічного управління і нові виклики, які постали перед державою в частині гарантування та захисту прав і свобод людини вимагають пошуку нових шляхів їх вирішення. Доповідачі загострювали свою увагу на питаннях захисту прав біженців, військовослужбовців, гарантування особам права на судовий захист, особливостям здійснення публічної служби в умовах правового режиму воєнного стану щодо окремих аспектів їх діяльності, еволюції адміністративного права до людиноцентризму, проблем доступу до адміністративних судів в умовах правового режиму воєнного стану.

Крім цього, в рамках секції кримінальної юстиції учасники ділились своїми міркуваннями стосовно особливостей кримінальної відповідальності за злочини проти людяності, правової допомоги потерпілим в умовах воєнного стану, аналізу практики ЄСПЛ щодо відповідальності за геноцид, точності кваліфікації злочинів, реалізації кримінально-правової політики в сучасних умовах, нових складів кримінальних правопорушень, які введені законодавцем в період дії воєнного стану тощо.

Очевидно, що законодавчі зміни, правова невизначеність та необхідність вирішення окремих питань у сфері захисту прав людини та здійснення публічного врядування слугуватимуть тим орієнтиром, який спрямовуватиме зусилля наукової спільноти на їх вирішення. А проведення таких заходів свідчить про затребуваність в обміні думками з вітчизняними та зарубіжними колегами.

Pavlo Krainii CHNU

Павло Крайній

Заступник декана юридичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків