Вітаємо І.В. Ватаманюк з присудженням ступеня доктора філософії

PhD

13 березня 2023 року наказом ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Романа Івановича Петришина видано диплом доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право Інні Василівні Ватаманюк.

Такому рішенню ректора 24 лютого 2023 року передував успішний захист дисертаційного дослідження аспірантки кафедри процесуального права Інни Василівни Ватаманюк на тему «Процесуальна компетенція суб’єктів розгляду справи Конституційного Суду України». Науковий керівник – докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри процесуального права Оксана Володимирівна Щербанюк.

У роботі засідання разової спеціалізованої ради взяли участь:

  • голова спеціалізованої ради – докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії права та прав людини Наталія Анатоліївна Гураленко;
  • рецензент – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Віталій Анатолійович Вдовічен;
  • рецензент – доктор юридичних наук, професор, доцент кафедри процесуального права Віталій Володимирович Гордєєв;
  • офіційний опонент – докторка юридичних наук, професорка, проректорка Хмельницького університету управління і права ім. Л. Юзькова Алла Миколаївна Івановська;
  • офіційний опонент – кандидатка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Тетяна Миколаївна Слінько.

Наші щирі вітання!