Відкрита лекція проф. К. Горобця (Університет м. Гронінген, Нідерланди)

Prof Gorobets

Глибинна трансформація українського суспільства обумовлює нагальну потребу у переосмисленні тих ключових питань праворозуміння, що донедавна сприймалися виключно аксіоматично і не зазнавали конструктивної критики з методологічної точки зору. Альтернативні підходи до усвідомлення механізму правового регулювання новітньої доби детермінують також і необхідність залучення провідних іноземних вчених до вітчизняного освітнього процесу.

Саме з цією метою для виступу перед студентами та викладачами юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 2 березня 2023 року було запрошено професора Костянтина Горобця із Університету м. Гронінген (Нідерланди), який презентував свою лекцію щодо поділу права на публічне та приватне у дискурсі методологічних підходів та критики усталеного розуміння.

Зокрема, доповідач озвучив свою позицію, в рамках якої він не підтримує класичного розподілу права на приватне та публічне, обумовлюючи своє бачення замаскованістю владного адміністрування у переважній більшості приватно-правових відносин. На підтвердження своїх міркувань професор Горобець навів чимало прикладів такої умовності у багатьох об’єктивних явищах правової дійсності, зокрема у шлюбно-сімейних відносинах, у договірному регулюванні, на ринку праці тощо (ПРЕЗЕНТАЦІЯ). Дещо неочікуваний підхід лектора до хрестоматійного розуміння поділу права на приватне і публічне викликав неабияку зацікавленість присутніх та жваву полеміку щодо решти колізійних питань.

У цілому, відкрита лекція стосувалася окремих навчальних елементів багатьох дисциплін і тому була корисною як для студентів бакалаврату, так і для магістрів різних спеціальностей.

Оксана Кіріяк

Оксана КІРІЯК

к.ю.н., доцент кафедри приватного права