Відкрита лекція Наталії Клєцової для студентів юридичного факультету

Безцінну можливість бути присутніми на лекціях провідних вітчизняних науковців здобувачі вищої освіти юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича отримують регулярно. 22 листопада 2022 року з лекцією на тему «Право промислової власності» перед студентами 2 курсу, котрі опановують дисципліни цивілістичного спрямування (викладачі – к.ю.н., доц. Оксана Кіріяк та к.ю.н., доц. Марія Гудима-Підвербецька), виступила к.ю.н., доцентка кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету Наталія Володимирівна Клєцова.

Важливість розвитку відносин промислової власності, за справедливими міркуваннями представниці партнерського університету з м. Сум, є очевидною, особливо в умовах сьогодення, коли навіть за активних бойових дій реорганізація правового простору відбувається невпинними темпами, породжуючи нові цивільно-правові інститути, у тому числі у сфері патентознавства.

Інформативно насичена і водночас досить цікава публічна лекція органічно поєднувала виклад теоретичного матеріалу з систематичним залученням студентів до обговорення найбільш дискусійних нормативних колізій та законодавчих прогалин у цій сфері.

Весь виступ супроводжувався цікавими прикладами з особистої практики лекторки, яка не полишала правозахисної діяльності навіть під час тривалого оточення свого регіону російсько-окупаційними військами. В сукупності з високим фаховим професіоналізмом це є саме тим взірцевим прикладом української незламності та національної правосвідомості, що ми в ЧНУ намагаємось привити кожному новому поколінню вітчизняних правників.