Новини

Студенти-правники взяли участь у бінарному занятті з працівниками Першої чернівецької державної нотаріальної контори Чернівецької області

Notariat Chernivtsi

Проведення занять за участі практиків є невід’ємною складовою підготовки здобувачів які опановують фах юриста у нашій правничій школі. Такі події викладачі факультету та наші стейкхолдери проводять систематично, враховуючи необхідність забезпечення відповідних спеціальних та фахових компетентностей як того вимагають відповідні освітні програми.

Так, 23.02.2024 року в межах викладання дисципліни «Публічне право: методологія тлумачення та застосування», Ігорем Ковбасом, д.ю.н., доцентом кафедри публічного права, Гарантом освітньо-професійної програми «Право» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право та Павлом Крайнім, к.ю.н., доцентом кафедри публічного права, заступником декана факультету організовано проведення бінарного заняття на базі Першої чернівецької нотаріальної контори Чернівецької області. Учасниками заходу стали магістри 503 групи денної форми навчання юридичного факультету.

Завідувач держаної нотаріальної контори Іван Прядко розповів слухачам про особливості виконання покладених державою функцій на органи державного нотаріату; ознайомив з особливостями діяльності нотаріальних органів в період правового режиму воєнного стану та привернув увагу до змін, які відбулись в законодавстві щодо передання окремих повноважень із вчинення нотаріальних дій іншим органам публічної влади.

Державні нотаріуси Ганна Назарчук та Катерина Сапіга поділились власним досвідом роботи у державній нотаріальній конторі. Особливу увагу вони зупинили на окремих аспектах яким необхідно приділяти увагу майбутнім правникам: підвищувати свій професійний рівень, розвивати навички комунікації, використовувати можливості працевлаштування в органах нотаріату як один із способів набуття практичного досвіду правничої діяльності.

Igor Kovbas

Ігор Ковбас

д.ю.н., доцент, доцент кафедри публічного права

Pavlo Krainii CHNU

Павло Крайній

к.ю.н., доцент кафедри публічного права, заступник декана факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків