Вельмишановні вступники в магістратуру ЧНУ ім. Ю. Федьковича 2020р.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Test yedynoho fakhovoho vstupnoho vyprobuvannia z prava 2020

Вельмишановні вступники в магістратуру ЧНУ ім. Ю.Федьковича 2020р. зі спеціальності 081 Право та 293 Міжнародне право

Інформуємо Вас про Ухвалу №1 фахової комісії з питань оцінювання виконання завдань з тесту з восьми базових правничих дисциплін ЄФВВ 2020 року (про офіційні правильні відповіді на тестові завдання) та про методику розрахунку балів із права. За дискваліфіковані тестові завдання №36 і № 75 кожному абітурієнту, не залежно від його реальних результатів, буде зараховано по 1 балу (ніби Ви відповіли правильно).

Визначення результатів єдиного фахового вступного випробування з права здійснюється у два етапи. На першому етапі визначається тестовий бал учасника ЄФВВ (максимум – 100 балів). На другому етапі, на основі тестового бала визначається рейтингова оцінка результатів учасника єдиного вступного іспиту за 200-бальною шкалою, що використовується при складанні рейтингового списку абітурієнтів при вступі до магістратури у заклади вищої освіти України.

ЯК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ ТЕСТОВИЙ БАЛ

Тест єдиного фахового вступного випробування з права включає 100 завдань з вибором однієї правильної відповіді. Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

Завдання вважають виконаним, якщо учасник єдиного фахового вступного випробування вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник ЄФВВ, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з права, – 100.

ЯК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ

Для отримання результатів учасника зовнішнього оцінювання за 200-бальною шкалою використовується Таблиця переведення тестових балів в рейтингову шкалу від 100 до 200 балів. Таблиця переведення тестових балів у рейтингову шкалу від 100 до 200 балів оприлюднюється Українським центром оцінювання (УЦОЯО) тільки після перевірки правильності виконання завдань кожного учасника тестування та визначення порогового бала «склав / не склав». Таблиця переведення тестових балів має бути оприлюднена не пізніше 15 липня 2020 року. Зазначена шкала є рейтинговою, оскільки вказує на місце результату зовнішнього незалежного оцінювання особи серед результатів інших учасників тестування з права. При розрахунку зазначеної шкали не будуть братися до уваги результати учасників тестування, які не подолали пороговий тестовий бал за результатами тестування. Пороговий бал визначають групи експертів, які аналізують фактичне виконання тестових завдань учасниками тестування та на підставі цього аналізу встановлюють кількість тестових балів, що визначають пороговий тестовий бал з права. Учасники ЄФВВ, які не подолають визначений пороговий тестовий бал, вважатимуться такими, хто не склав тест.

Ця інформація допоможе Вам краще зорієнтуватися із тим, скільки тестових балів набрав кожен із Вас.

Нагадаємо, що понад 15 тис вступників, які цього року складають ЗНО в магістратуру для вступу на правничі спеціальності, пройшли ЄФВВ.

З повагою,

декан юридичного факультету
ЧНУ ім.Ю.Федьковича
професор Петро Пацурківський