Новини

VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики та актуальні питання судової реформи в Україні»

Suchasni vyklyky ta aktualni pytannia sudovoi reformy v Ukraini

21.10.2022 року розпочала свою роботу VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні». Конференція була організована кафедрою процесуального права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за підтримки Національної академії правових наук України, Німецько-Українським об’єднанням юристів, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України, кафедрами конституційного права України та цивільної юстиції та адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кафедрою конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедрою нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Навчально-наукового інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вже гарною традицією стала організація та проведення таких зустрічей, де можна поділитися результатами своїх наукових пошуків та напрацювань. Переглядаючи назви доповідей з програми конференції, черговий раз переконуєшся в тому що скільки актуальних і важливих проблем на сьогодні потребують вивчення та наукового аналізу. Більше того, переглядаючи назви секцій сьогоднішньої конференції впадає на думку так би мовити й багатовекторність досліджень. А це звісно зумовлено тим, що всі процеси які відбуваються в праві насправді дуже пов’язані.

Головна мета заходу – об’єднати зусилля академічної спільноти, європейських та світових експертів у розв’язанні проблем проведення судової реформи в Україні, дослідження міжнародного досвіду в цій сфері для запровадження кращих практик в Україні.

З вітальними словами виступили:

 • Балух Василь Олексійович, доктор історичних наук, професор, перший проректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, Лауреат Премії імені М. Грушевського НАН України (м. Чернівці, Україна)
 • Смокович Михайло Іванович, голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, професор (м. Київ, Україна)
 • Боднар Сергій Богданович, суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, кандидат юридичних наук, доцент (м. Київ, Україна)
 • Драчук Тетяна Олександрівна, заступник голови Сьомого апеляційного адміністративного суду, суддя (м. Вінниця, Україна)
 • Божик Валерій Іванович, народний депутат України IX скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики, кандидат юридичних наук, заступник голови Наглядової ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Київ Україна)
 • Бірке Райнер, доктор права, голова Німецько-Українського об’єднання юристів (м. Дюссельдорф, Німеччина)
 • Вдовічен Віталій Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)
 • Барабаш Юрій Григорович, проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права України, член-кореспондент Національної академії правових наук України (м. Харків, Україна)
 • Щербанюк Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, голова Організаційного комітету Конференції (м. Чернівці, Україна)
 • Слінько Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)
 • Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
 • Бориславська Олена Марківна, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна)
 • Дорожко Григорій Костянтинович, заступник директора з адміністративної та організаційної роботи Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, кандидат технічних наук, доцент (м. Київ, Україна)

Конференція складалася з шести пленарних секцій, кожна з яких мала на меті розкрити певні проблемні аспекти та надати на них відповіді. В якості модераторів виступили:

 • Щербанюк Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри процесуального права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, голова Організаційного комітету конференції (м. Чернівці, Україна).
 • Слінько Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна).
 • Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна).

До роботи долучилися вітчизняні науковці та практики з такими темами доповідей:

Суди системи судоустрою України: стратегія функціонування і розвитку

Смокович Михайло Іванович, голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, професор (м. Київ, Україна)

Органи суддівського врядування: виклики та шляхи вирішення

Назаров Іван Володимирович, доктор юридичних наук, професор заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (м. Київ, Україна)

Право судді, що досяг 65-річного віку, на відставку та проблемні питання його реалізації в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні

Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, України)

Здійснення правосуддя в умовах воєнного стану. Проблемні питання щодо здійснення реформування судової влади в Україні та шляхи їх вирішення

Боднарюк Олег Васильович, голова Чернівецького окружного адміністративного суду (м. Чернівці, Україна)

Суд присяжних та мирові судді: доктринальні моделі в лабіринтах реформ

Тертишник Володимир Митрофанович, доктор юридичних наук, професор, академік Академії політико-правових наук України (Університет митної справи та фінансів)

Шемшученко Юрій Сергійович, доктор юридичних наук, академік Національної академії наук України (м. Київ, Україна)

Прецедентна практика Верховного Суду: ефективність механізмів забезпечення єдності та розвитку

Стецик Назарій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна)

Повноваження Служби судової охорони

Плахотнік Олег Віталійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Навчально-наукового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Особливості судової аргументації при захисті прав людини Конституційним Судом України

Шевчук Станіслав Володимирович, десятий Голова Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук правничого факультету Національного Університету «Києво-Могилянська Академія», член-кореспондент Національної академії правових наук України, Суддя ad hoc Європейського Суду з прав людини від України (2009—2012) (м. Київ, Україна)

Критерії прийнятності конституційних скарг чи constitutional review turboregime

Савчин Михайло Васильович, доктор юридичних наук, професор, директор НДІ порівняльного публічного права та міжнародного права, Ужгородський національний університет (м. Ужгород, Україна), доктор, професор, Український вільний університет (м. Мюнхен, Німеччина)

Конституційний Суд України у пореформенний період: суд чи орган конституційного контролю?

Летнянчин Любомир Іванович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

Межі адвокатського самоврядування

Бакаянова Нана Мезенівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, Україна)

Притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні: актуальні виклики для національної системи судових і правоохоронних органів

Зелена Інга, магістр права, MA, LL.M., докторант (KFU) науковий співробітник Центру східноєвропейського права (м. Грац, Австрія)

Ознайомлення з матеріалами кримінальних проваджень у Німеччині

Райнер Бірке, доктор права, голова Німецько-Українського об’єднання юристів (м. Дюссельдорф, Німеччина)

Верховенство закону: принцип закону в Європейському Союзі

Майкл Хакенберг, професор Трірського університету прикладних наук (м. Трір, Німеччина)

Масові процеси в Німеччині: проблеми та вирішення

Корнелія Вьольк, суддя Земельного суду м. Гамбурга (м. Гамбург, Німеччина)

Правові позиції Європейського суду з прав людини у вирішенні справ, пов’язаних із захистом сімейних прав мігрантів

Явор Ольга Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна)

За результатами обговорення можемо стверджувати, що незалежне та неупереджене правосуддя є запорукою сталого розвитку суспільства і держави, гарантією додержання прав і свобод людини та громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави, зростання добробуту та якості життя, створення привабливого інвестиційного клімату, своєчасного, ефективного і справедливого вирішення правових спорів на засадах верховенства права. Удосконалення системи правосуддя сприятиме утвердженню правопорядку, який ґрунтується на високому рівні правової культури, діяльності всіх суб’єктів суспільних відносин на засадах верховенства права та захисту прав і свобод людини, а в разі їх порушення – справедливого їх відновлення у розумні строки.

Переглянути конференцію в YouTube