Проєкт освітньо-наукової програми Право третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Пропонуємо до ознайомлення та участі в обговоренні проєкт освітньо-наукової програми Право третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право.

Гарант освітньо-наукової програми – Пацурківський П.С.

Пропозиції та зауваження надіслати на електронну адресу: p.patsurkivskyy@chnu.edu.ua