Новини

Історичні діалоги. Академічна спільнота юридичного факультету у міжвоєнний період 1918-1939 рр.

Ivan Toronchuk

27 жовтня 2022 р. кандидат юридичних наук, доцент кафедри Європейського права та порівняльного правознавства Іван Торончук в ефірі програми «Історичні діалоги» на запрошення автора проєкту та ведучого, кандидата історичних наук, асистента кафедри всесвітньої історії факультету історії, політології та міжнародних відносин Миколи Глібіщука розповів про діяльність академічної спільноти юридичного факультету у міжвоєнний період 1918-1939 рр.

У міжвоєнний період з переходом Чернівецького університету під юрисдикцію Румунії у 1918 р. діяльність професорсько-викладацького складу та навчання студентів регламентувались румунськими нормативно-правовими актами. До прикладу, Закон про організацію університетського навчання (1933 р.) забезпечив автономні права щодо організації навчального процесу та наукових досліджень. Однак, за загального розширення наданих можливостей, спостерігалося викорінення всього українського. Така політика призвела до різкого збільшення кількості студентів румунської національності (до 75 %).

Перші роки румунського періоду супроводжувались активним вдосконаленням програм навчальних курсів, які здебільшого запозичувалися із провідних правничих шкіл Бухарестського та Ясського університетів. Водночас, представники буковинської правничої школи активно намагались використовувати найкращі надбання та практики попереднього, австро-угорського періоду. Це позитивно вплинуло також й на підвищення професійного рівня професорсько-викладацького складу.

У згаданий період юридичний факультет значно розширився. За період з 1918 р. по 1940 р. понад 2000 фахівців.

Крім цього, професорсько-викладацький колектив відіграв значну роль в організації юридичної науки не лише Буковини але й усієї Румунії: кожен викладач факультету був науковцем, юристом-практиком та педагогом. Науково-педагогічна спадщина цього періоду включає окремі дослідження з міжнародного публічного та приватного права, торговельного та вексельного права (М. Гакман); кримінально-порівняльного права, кримінального процесу та кримінології (К. Редулеску, К. Ісопескул-Грекул); цивільного та цивільно-порівняльного права, філософії права (Г. Дрегенеску); соціології та політики (А. Штефенеску-Ґалаці); римського права (І. Ґіцеску, І. Лунгуляк). Деякі члени професорсько-викладацького складу обирались до державних та крайових органів управління.

Загалом, міжвоєнна доба залишила помітний слід у діяльності юридичного факультету. Вона мала свої особливості, які впливали на розвиток правничої науки у нашому краї.

YouTube відео
Ivan Toronchuk

Іван Торончук

доцент кафедри Європейського права та порівняльного правознавства

Pavlo Krainii CHNU

Павло Крайній

Заступник декана юридичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків