Master Degree 081

ОПП Право

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Дисципліни вільного вибору студентів

9 семестр

10 семестр

Дисципліни вільного вибору студентів

9 семестр

10 семестр

Проведенні заходи

Наукові заходи, організовані та проведені із залученням магістрів

Докладніше

Академічна доброчесність

Докладніше

Методичні рекомендації для викладачів

Докладніше

Зміни та пропозиції до освітніх програм

Igor Kovbas

Гарант ОП

д.ю.н., доцент

Ковбас І.В.

Пропозиції та зауваження надіслати на електронну адресу: ig.kovbas@chnu.edu.ua