Освітньо-професійна програма «Право»

юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Master of Laws Education Concept

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Обов’язкові дисципліни

9 cеместр

10 семестр

Дисципліни вільного вибору студентів

9 семестр

10 семестр

Обов’язкові дисципліни

9 cеместр

10 семестр

Дисципліни вільного вибору студентів

9 семестр

10 семестр

Проведенні заходи

Наукові заходи, організовані та проведені із залученням магістрів юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Практика

Бакалавр

Робоча програма
виробничої практики

Магістр

Наскрізна програма
виробничої практики

Проєкт ОПП

Проєкт освітньо-професійної програми Право підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право

Дізнатися більше
Online Docs Searching

Зміни та пропозиції до освітніх програм

Гарант ОП: д.ю.н., доц. Ковбас Ігор Васильович

Пропозиції та зауваження надіслати на електронну адресу: ig.kovbas@chnu.edu.ua

Методичні рекомендації для викладачів

Академічна доброчесність

Що таке академічна доброчесність?