Спеціалізація «Прокуратура» ОПП Право

Спеціалізація «Прокуратура» ОПП Право

Майбутній магістр!

Якщо ти вирішив пов’язати своє життя з професією прокурора, що належить до числа чотирьох основних правничих професій, то ти маєш усвідомлювати, що прокурор як учасник відправлення правосуддя відіграє важливу роль у забезпеченні верховенства права та захисту прав людини, громадянина, держави. Це означає, що прокуратура перебуває на етапі трансформації від карального органу до органу захисту прав людини та суспільства. Сьогодні, як ніколи, суспільство очікує результати роботи органів прокуратури в новому форматі, відповідно, як ніколи, існує попит на фахових юристів-прокурорів нової генерації – висококваліфікованих, з високим рівнем ділових і моральних якостей.

Саме тому кафедра кримінального права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича пропонує тобі у 2020 році магістерську спеціалізацію «Прокуратура».

Магістерська спеціалізація ОПП Право за спеціальністю 081 «Прокуратура» логічно продовжує професійну підготовку юристів на якісно новому рівні, спрямована на виховання цінностей, поглядів і навичок, необхідних для виконання функцій прокурора, здатних розв’язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, креативно та критично мислити і діяти, застосовуючи положення чинного законодавства України.

Спеціалізація передбачає підготовку фахівців, які матимуть глибоку теоретичну й практичну базу, професійні навички застосування положень кримінального та кримінального процесуального права, необхідні для доступу до професії ПРОКУРОР.

Прокурор повинен: мати навички представляти органи прокуратури в суді; комунікувати у письмовій та усній формі; оцінювати факти, робити висновки – кваліфікувати діяння; вивчати судову практику; обирати спосіб реагування на правопорушення; краще бути інформований про конституційний і юридичний захист прав і свобод людини, громадянина, держави.

Ми пропонуємо реформаторський вектор форм навчання на Магістерській спеціалізації «Прокуратура»:

  • Лекції –інтерактивні, проектні;
  • Моделювання прокурорської діяльності;
  • Ситуаційний аналіз;
  • Навчальні тренінги;
  • Дальтон-план;
  • Гостьові цикли лекцій.

ЗДІЙСНИ СВОЮ МРІЮ! СТАНЬ ПРОКУРОРОМ!

Жаровська Галина
Керівник магістерської ОПП «Прокуратура» завідувач кафедри кримінального права

д.ю.н., доцент Жаровська Галина Петрівна

h.zharovska@chnu.edu.ua; criminallawdep@chnu.edu.ua, Тел. +380 (50) 338 2002; +380 (372) 50 94 38