Новини

Дисципліни вільного вибору на 2024–2025 н.р.

Anons DVV

До уваги студентів юридичного факультету денної та заочної форми навчання освітньої програми «Право» та освітньої програми «Міжнародне право» підготовки бакалаврів!

З метою якісної та комплексної підготовки бакалавра за освітньою програмою «Право» спеціальності 081 Право та освітньою програмою «Міжнародне право» спеціальності 293 Міжнародне право, формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача, покращення організації освітнього процесу на факультеті та раціонального розподілу навантаження, пропонується наступна процедура вибору навчальних дисциплін:

18.03.2024 – 24.03.2024 – ознайомлення зі змістом навчальних дисциплін, силабуси яких розміщені на 👉 сайті юридичного факультету.

25.03.2024 – 05.04.2024 – перший етап вибору дисциплін, онлайн, шляхом заповнення Google форми.

15.04.2024 – 21.04.2024 – другий етап вибору дисциплін.