Новини

Науковці та освітяни обмінялися досвідом підготовки докторів філософії з права

01-02 липня 2020 року було організовано і проведено тематичний онлайн-дискурс на платформі Zoom на тему «МОЖЛИВІОСТІ ТА ВИКЛИКИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ( PhD) СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 ПРАВО: ПРАКТИКА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ, РУМУНІЇ, МОЛДОВИ», до участі у якому мали змогу долучитися понад 100 науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України, Румунії, Молдови, наукові працівники наукових установ НАПрН України, юристи-практики, здобувачі другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, представники громадських професійних правничих організацій, видавництв фахової літератури, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування та всі бажаючі, які цікавляться відповідною проблематикою. Співорганізаторами заходу виступили: Університет «Штефана чел Маре» (Румунія), Молдовський державний університет (Молдова), Запорізький національний університет (Україна), Чернівецькицй національний університет т імені Юрія Федьковича (Україна), Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (Україна), Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права НАПрН України (Україна), Центр українсько-європейського наукового співробітництва, ВД «Гельветика» (Україна), ВГО «Асоціація фахівців адміністративного права» (Україна), ГО «Європейський центр верховенства права» (Україна).

Впродовж двох днів учасники заходу наполегливо працювали й обговорили чимало актуальних проблемних питань організації та здійснення підготовки докторів філософії з права, обмінятися досвідом, визначили напрямки співпраці. Зокрема, з основними доповідями у перший день виступили: Пацурківський Петро, д.ю.н., професор, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна) на тему «Академічна доброчесність як спільна відповідальність закладу вищої освіти та особи, що навчається за освітньо-науковою програмою «Право» спеціальності 081 Право», Ігнатеску Камелія, професор, доктор філософії (PhD), декан юридичного факультету та адміністративних наук Університету Штефана чел Маре (Сучава, Румунія) та Штефан-Антоніо Санду, професор, доктор філософії (PhD), Директор Департаменту юридичного факультету та адміністративних наук Університету Штефан чел Маре (Сучава, Румунія) на тему «Правові аспекти організації та підготовки докторів філософії в Румунії», Ботнару Стела, доктор права, доцент, заступник декана факультету права, Молдовський державний університет (Кишинев, Молдова), Бринза Сергій, хабілітовангий доктор права, професор, декан факультету права, Молдовський державний університет (Кишинев, Молдова) на тему «Правові аспекти організації та підготовки докторів філософії у Молдові», Коломоєць Тетяна, д.ю.н., професор, членкореспондент НАПрН України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету, завідувач Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем службового права НАПрН України, Заслужений юрист України (Запоріжжя, Україна) на тему: «Ресурсне» забезпечення підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081 Право: досвід закладів Південному-Східних регіонів України, Колпаков Валерій, (Запоріжжя, Україна) на тему «Базові» підходи до визначення якості освітньо-наукової програми зі спеціальності 081 Право: нормативи та практика реалізації в Україні». В обговоренні взяли участь представники закладів вищої освіти, органів місцевого самоврядування, професійних правничих громадських організацій, здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти закладів вищої освіти України, Румунії, Молдови.

Другий день був логічним продовженням тематичного дискурсу й увазі учасників свої основні доповіді представили: Лученко Дмитро, д.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Президент ГО ,, Асоціація фахівців адміністративного права,,, завідувач науковим сектором Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, директор ГО ,, Європейський центр верховенства права (Харків, Україна) на тему «Доступ здобувачів до міжнародної академічної спільноти як обов’язковий елемент освітньо-наукової програми та роль Національної академії правових наук України у її забезпеченні», Віхляєв Михайло, д.ю.н., доцент, виконавчий директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, заступник директора Видавничого дому ,,Гельветика,, (Запоріжжя, Україна) на тему «Публікаційна активність здобувача та наукового керівника й основні критерії її визначення», Легеза Юлія, д.ю.н., професор, професор кафедри Національного технічного університету ,, Дніпровська політехніка (Дніпро, Україна) на тему «Академічна мобільність здобувача третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за законодавством України: проблемні питання визначення та практичної реалізації», Титаренко Марина, доктор філософії (PhD) з права, викладач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна) на тему «Вектори формування індивідуальної навчальної траєкторії здобувача третього (освітньо-науково) рівня вищої освіти в Україні та їх відповідність європейським аналогам», Каменський Дмитро, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету, координатор Центру міжнародних правових досліджень в Україні (Бердянськ, Україна) на тему «Досвід країн Європи щодо акредитації правничих шкіл: компаративний аналіз».

Обмін позитивним досвідом організації та здійснення підготовки докторів філософії з права, визначення реальних напрямків співпраці та «спільний» доступ до кадрових, інформаційно-аналітичних та матеріальних ресурсів таким є результат цьогорічного тематичного заходу, співорганізатори якого вирішили проводити щорічно із залученням й представників інших країн.

Igor Kovbas

Ігор Ковбас

доцент кафедри публічного права