Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Обов’язкові дисципліни

Дисципліни вільного вибору студентів

Обов’язкові дисципліни

Дисципліни вільного вибору студентів

Проведенні заходи

Освітні, наукові та виховні заходи юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Освітні, наукові та виховні заходи юридичного факультету (11.01.2022-30.06.2022)

Анкетування студентів
Результати опитування

Опитування здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр спеціальності 081 “Право”

Атестаційний екзамен

Програма атестаційного екзамену здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право

Проєкт ОП

Проєкт освітньої програми Право підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право

Online Docs Searching

Зміни та пропозиції до освітніх програм

Гарант ОП: д.ю.н., проф. Щербанюк Оксана Володимирівна

Пропозиції та зауваження надіслати на електронну адресу: o.shcherbanyuk@chnu.edu.ua

Методичні рекомендації для викладачів

Академічна доброчесність

Що таке академічна доброчесність?