Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Обов’язкові дисципліни

Дисципліни вільного вибору студентів

Обов’язкові дисципліни

Дисципліни вільного вибору студентів

Атестаційний екзамен

Програма атестаційного екзамену здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право

Програма
Завдання ЕК

Практика

Проєкт ОП

Проєкт освітньої програми Право підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право

2021
2023
Online Docs Searching

Зміни та пропозиції до освітніх програм

Гарант ОП: д.ю.н., проф. Щербанюк Оксана Володимирівна

Пропозиції та зауваження надіслати на електронну адресу: o.shcherbanyuk@chnu.edu.ua

Методичні рекомендації для викладачів

Академічна доброчесність

Що таке академічна доброчесність?