Bachelor Degree 081

ОП Право

підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Обов’язкові дисципліни

Дисципліни вільного вибору студентів

Обов’язкові дисципліни

Дисципліни вільного вибору студентів

Проведенні заходи

Освітні, наукові та виховні заходи юридичного факультету (15.04.2019-11.01.2022)

Докладніше

Освітні, наукові та виховні заходи юридичного факультету (11.01.2022-30.06.2022)

Докладніше

Освітні, наукові та виховні заходи юридичного факультету (22.07.2022-04.11.2022)

Докладніше

Освітні, наукові та виховні заходи юридичного факультету (01.11.2022-15.02.2023)

Докладніше

Опитування

Опитування здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр спеціальності 081 Право

Результати

Оцінка якості впровадження накопичувальної системи оцінювання

Результати

Організація дистанційного навчання

Результати

Опитування здобувачів першого (бакалаврського ) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, проведеного Центром забезпечення якості освітнього процесу

Результати

Опитування здобувачів освітньої програми Право, ОР бакалавр, проведене соціологічною лабораторією («Викладач очима студентів» за результатами літньої екзаменаційної сесії 2021/2022 н.р.)

Результати

Атестаційний екзамен

Програма атестаційного екзамену здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право

Навчальна практика

Робочі програми навчальних практик

Наскрізна програма

Академічна доброчесність

Докладніше

Методичні рекомендації для викладачів

Докладніше

Зміни та пропозиції до освітніх програм

Shcherbaniuk OV

Гарант ОП

д.ю.н., професор

Щербанюк О.В.

Пропозиції та зауваження надіслати на електронну адресу: o.shcherbanyuk@chnu.edu.ua