Bachelor Degree 293

ОПП міжнародне право

підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Обов’язкові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Обов’язкові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Обов’язкові дисципліни

Дисципліни вільного вибору студентів

Обов’язкові дисципліни

Дисципліни вільного вибору студентів

Опитування

Опитування здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр спеціальності 293 «Міжнародне право»

Результати

Результати опитування щодо якості освітніх послуг за Освітньою програмою “Міжнародне право” підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 293 Міжнародне право

Результати

Результати опитування щодо оцінки якості впровадження накопичувальної системи оцінювання та організації дистанційного навчання

Результати

ELCD Feedback

Звіт про якість викладання в ЧНУ за результатами літньої сесії 2019-2020 н.р.

Докладніше

Академічна доброчесність

Докладніше

Методичні рекомендації для викладачів

Докладніше

Зміни та пропозиції до освітніх програм

Ivan Toronchuk

Гарант ОП

к.ю.н., доцент

Торончук І.Ж.

Пропозиції та зауваження надіслати на електронну адресу: i.toronchuk@chnu.edu.ua