Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Обов’язкові дисципліни

Обов’язкові дисципліни

ELCD Feedback
ELCD Feedback

Звіт про якість викладання в ЧНУ за результатами літньої сесії 2019-2020 н.р.

Практика

Проєкт ОП

Проєкт освітньої програми Міжнародне право підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

Дізнатися більше
Online Docs Searching

Зміни та пропозиції до освітніх програм

Гарант ОП: д.ю.н., доц. Кирилюк Наталія Василівна

Пропозиції та зауваження надіслати на електронну адресу: n.kyrylyuk@chnu.edu.ua

Академічна доброчесність

Що таке академічна доброчесність?