АНТОН КОЗЛОВСЬКИЙ (1959-2020). В ПОШУКАХ ІСТИНИ ПРО ПРАВО

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Не музикант, але Маестро,
Адже наука як оркестр,
Що керівництва вимагає,
І тільки з диригентом грає.
А Філософія – тож пісня,
Гносеологія – в ній приспів,
Який лунає на конгресах
І в міжнародній навіть пресі.
Отож, сумуємо, Маестро…

Найвидатнішою «симфонією» у житті Антона Антоновича Козловського, справжнього Маестро сучасної юридичної науки, безумовно стало гносеологічне обґрунтування права. Адже самобутні й сміливі постулати його наукової теорії не залишили сумнівів, що праву, для того, щоби бути справедливим, неминуче необхідно бути істинним, а отже, пізнавальним, гносеологічним.

А.А. Козловський послідовно довів, що інтенсивність пізнавальних процесів, які супроводжують будь-який акт виникнення, розвитку і функціонування права як на індивідуальному, так і на соціальному рівнях свідчать про сутнісну приналежність праву фундаментальних гносеологічних констант, які визначають його регулятивні потенціали. І вже, мабуть, немає представників філософсько-правового дискурсу, які б не погодились з твердженням, що істинність виступає основним принципом взаємодетермінації нормативності і справедливості: справедливість не може бути хибною, істина не може бути ненормативною.

Народився Антон Антонович Козловський 9 квітня 1959 року в м. Чернівці.

У 1985 році закінчив філософський факультет Московського державного університету імені М.В. Ломоносова. У 1995 році закінчив юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

У 1989 році захистив кандидатську дисертацію з подальшим присвоєнням у 1990 році наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01 – діалектичний та історичний матеріалізм.

З 1991 р. працював на кафедрі теорії та історії держави і права Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. Вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права присвоєно у 1998 році. 

8 листопада 2000 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Антон Антонович захистив докторську дисертацію на тему «Гносеологічна природа права (філософсько-правовий аналіз)» за спеціальністю 12.00.12 – філософія права з подальшим присвоєнням наукового ступеня доктора юридичних наук.

Вчене звання професора кафедри теорії та історії держави і права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича було присвоєно у 2003 році.

Антон Антонович Козловський був співзасновником і співредактором Міжнародного часопису «Проблеми філософії права / Philosophy of Law Issues» з 2003 року.

У 2005 році був нагороджений знаком «Відмінник освіти України». У 2006 році присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

З 2006 року – віце-президент з наукової роботи МНТУ (Міжнародний науково-технічний університет).

З 2008 року завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету.

У 2009 р. Антон Антонович обійняв посаду завідувача кафедри повітряного, космічного та екологічного права Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій Національного авіаційного університету.

З 2010 р. Козловський Антон Антонович обіймав посаду завідувача кафедри конс­титуційного та адміністративного права Націо­нального транспортного університету.

15 січня 2020 року у місті Києві перестало битися серце Антона Антоновича Козловського. Маестро інтелігентної юриспруденції відійшов у Вічність.

Філософ, Науковець, Вчитель – ці слова і саме з великої літери адресують Антону Антоновичу Козловському вдячні студенти, аспіранти і колеги. Неординарність, завзятість, відданість і служіння науці стали прикладом для багатьох його учнів, які з честю і великою пошаною до Вчителя відносять себе до «школи А.А. Козловського».

Вічна пам’ять…

Кафедра людських прав