Коли виплачувати відпускні: правові аспекти.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Нині триває пора відпусток і багато роботодавців в умовах адаптивного карантину не знають як вчасно забезпечити виплату працівникові відпусткових коштів? Адже відповідно до ст. 21 Закону України «Про відпустки» зарплата працівникам за час щорічної відпустки (тобто відпусткові) повинна виплачуватися не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

Водночас згідно з п. 2 ст. 7 Конвенції Міжнародної організації праці про оплачувані відпустки (переглянутої) від 24.06.1970 р. № 132, яку Україна ратифікувала у 2001 році сказано, що відпусткові виплачуються працівникові до відпустки, якщо інше не передбачено в угоді між працівником і роботодавцем. Тобто дана Конвенція допускає виплату відпусткових у строки, що відрізняються від установлених національним законодавством країн-учасниць. А правила міжнародних договорів мають пріоритет перед правилами національного законодавства (ст. 9 Конституції України, ст. 81 Кодексу законів про працю).

Таким чином, український роботодавець має право застосувати п. 2 ст. 7 Конвенції про оплачувані відпустки № 132 замість ст. 21 Закону України «Про відпустки» № 504. Але інший строк виплати відпусткових ніж той, що визначений ст. 21 Закону України «Про відпустки» № 504 повинен бути передбачений угодою між роботодавцем і працівником, це може бути передбачено у колективному договорі. А також працівник може зазначити строк виплати відпусткових у своїй заяві про надання відпустки, а роботодавець — відповідно у наказі про надання відпустки, такий спосіб рекомендований у листі Мінсоцполітики України від 05.01.2012 р. № 7/13/133-12.

Чепель Ольга – к.ю.н, доцент кафедри Європейського права та порівняльного правознавства, консультант з юридичних питань Чернівецького РВ АМУ, консультант ЧОГО «Комітет виборців».