Розвиваємо культуру ефективного діалогу в Україні

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Rozvyvaiemo kulturu efektyvnoho dialohu v Ukraini

04-07 лютого 2020 року у місті Києві відбулися Студентські змагання з ефективного вирішення спорів  2020, метою яких було надати можливість 16 студентським командам з усієї України продемонструвати та удосконалити навички з пошуку порозуміння, роботи з інтересами та ведення переговорів, а також зрозуміти дієвість медіації на практичних прикладах. Ініціатива реалізувалася у рамках проекту «Діалог заради реформ і суспільного єднання в Україні» за фінансової підтримки ОБСЄ.

Команда юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича мала честь представляти рідну Alma mater на даних змаганнях. Тренер команди, доктор юридичних наук, доцент Руслана Гарилюк, та учасники, студенти 5 курсу магістратури, спеціалізації «Юрист-медіатор» які навчаються в рамках виконання грантового проекту «Медіація: навчання та трансформація суспільства (MEDIATS)» за №599010-ЕРР-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP “програми ЄС Erasmus+ KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE)” – Ольга Кабан, Олег Кілару, Марина Старчук – плідно та насичено готувалися до змагань, враховуючи всі поради та настанови організаційного комітету, і зуміли гідно представити університет.

16 команд брали участь у 4‑х відбіркових раундах. У кожному раунді грали окремий кейс — описаний спір, в якому є дві сторони (запитувач медіації та сторона, яка погодилася на медіацію). В ролі медіаторів виступали професійні медіатори. За кожним таким раундом спостерігали двоє суддів, які оцінювали роботу у раундах.

Ми сподівалися, змагання продемонструють, що вирішувати будь-який спір можна не тільки «загальноприйнятими методами» (переговори або суд), а вмінням якісно аналізувати конфліктні ситуації та креативно підходити до пошуку вирішення, витрачаючи час та інші ресурси не на боротьбу і знищення один одного, а на спільний пошук рішень. Проте, у фіналі змагання перетворилися на жорсткі позиційні переговори. Ми впевненні, що організаційний комітет врахує всі некоректності у майбутній організації змагань.

Studentski zmahannia z efektyvnoho vyrishennia sporiv 2020

Не зважаючи на вищенаведене, наша команда мала можливість продемонструвати навички ведення переговорів, розширити коло знайомств, отримати безліч цінних порад, похвал та настанов від професіоналів своєї справи, найкращих медіаторів країни.

Як організатори, так і судді неодноразово наголошували, що ми творимо історію і майбутнє медіації в нашій країні, що для нас є великою честю. Тому, впевненні, що за нами подальший розвиток як медіації, так й ідеї ефективного діалогу в Україні.

Ольга Кабан

студентка 5 курсу, спеціалізація «Юрист-медіатор»