Протокол засідання деканату юридичного факультету від 03 січня 2020 року

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ПРОТОКОЛ

засідання деканату юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 03 січня 2020 року

Порядок денний

1. Про найголовніші показники роботи та здобутки факультету у 2019 році і про найголовніші завдання факультету на 2020 рік.

Інформує декан факультету проф. П.С. Пацурківський.

З першого питання ухвалили:

Факультет досяг у 2019 році наступних найвагоміших, інноваційних за їх природою, здобутків:

1) успішно виконано завдання першого проектного року проектною групою ЧНУ ім. Ю.Федьковича (до складу проектної групи у 2019 р. входили: Руслана Гаврилюк, завідувачка кафедри публічного права – керівник групи; Петро Пацурківський – професор кафедри публічного права, декан факультету; Дмитро Костя – доцент, Павло Бартусяк і Марина Федорчук – асистенти, Людмила Костя, Ілля Юрійчук, Георгій Мойсей – аспіранти кафедри публічного права, Дмитро Федорцов – проректор з адміністративно-господарської роботи університету; Ярослав Гарабажів – начальник навчального відділу університету) міжнародного грантового Проекту «Медіація: навчання і трансформація суспільства» Програми ЄС «ERASMUS»+KA2:CBHE;

2) під прямим іміджевим впливом вищезазначеного Проекту інша проектна група на чолі з Лідією Нестеренко – асистенткою кафедри публічного права, керівником навчально-наукової лабораторії медіації, переговорів та арбітражу у складі ще трьох осіб: Ірини Романюк, асистентки кафедри публічного права, керівника юридичної клініки факультету, Анастасії Калитюк, лаборантки цієї ж клініки та Анни Миронюк, також лаборантки юридичної клініки (студентки 4-го курсу денної форми навчання юридичного факультету) виграли міжнародний грантовий суб-проект «Юридичні клініки – агенти популяризації медіації як способу вирішення спорів». Він є частиною проекту «Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України», що реалізується за фінансової та організаційної підтримки Міжнародного фонду «Відродження»;

3) також завдяки іміджевому впливу грантового Проекту «Медіація: навчання і трансформація суспільства» Програми ЄС «ERASMUS»+KA2:CBHE ще одна проектна група кафедри публічного права та юридичної клініки (Ірина Романюк – менеджер проектної групи, асистент кафедри публічного права, керівник юридичної клініки; Руслана Гаврилюк, завідувачка кафедри публічного права; Оксана Меленко, доцент кафедри публічного права; Лідія Нестеренко, асистент кафедри публічного права; Петро Пацурківський, декан факультету, професор кафедри публічного права; Юрій Романів – головний бухгалтер університету; Анастасія Калитюк та Анна Миронюк – лаборантки юридичної клініки факультету) стала переможцем у грантовому Проекті «Трансформація фінансового сектору» міжнародної Програми USAID «Нове правосуддя», який фінансується Агенством США з міжнародного розвитку та виконується компанією DAI GLOBAL LLC;

4) проходження вперше в Україні повторного міжнародного аудиту якості підготовки фахівців, а саме, якості бакалаврської освітньої програми спеціальності 081 Право. Організаційне та фінансове забезпечення цього аудиту здійснила міжнародна грантова Програма ЄС «PravoJustice», а безпосереднє його проведення було доручено Вільнюському університету Литви. Експертний висновок із вищезазначеного питання підписав експерт Програми ЄС «Pravo-Justice» професор Вільнюського університету Гінтарас Шведас;

5) організація та проведення спільно з юридичним факультетом Вісбаденського інституту права та економіки (ФРН), юридичним факультетом Університету м.Грац (Австрія), Центром Східно-європейського права Університету м.Грац та Німецько-українською спілкою юристів Сертифікатної програми «Європейське право» для викладачів та студентів факультету, практичних працівників регіону;

6) захист докторських дисертацій завідувачкою кафедри кримінального права Жаровською Галиною Петрівною та доценткою кафедри Європейського права і порівняльного правознавства Задорожною Світланою Михайлівною;

7) підвищення п’ятнадцятьма науково-педагогічними співробітниками факультету професійної кваліфікації з відривом від виробництва у визнаних зарубіжних європейських центрах фахової майстерності;

8) досягнення одного із найкращих в Україні результатів вступного іспиту у магістратуру зі спеціальностей 081 Право та 293 «Міжнародне право», одержаного випускниками бакалаврату освітньої програми «Право» ЧНУ ім. Ю.Федьковича – 93,35% випускників університету успішно склали іспити з усіх восьми правничих дисциплін, в той час як середній результат по Україні за цим показником рівняється тільки 46 %;

9) студентська команда факультету на чолі з її незмінним капітаном Романом Токариком втретє підряд увійшла у півфінал студентів-правників з фахової підготовки «Судові дебати з людських прав імені Нельсона Мандели», які проходили у Женеві (Швейцарія) англійською мовою;

10) магістри-медіатори Марія Ксьонжек та Олена Щербакова за підсумками ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з права, яка проходила у Запорізькому національному університеті, зайняли друге командне місце серед 55 команд, а Марія Ксьонжек – ще й друге місце в особистому заліку серед більш ніж 150 учасників олімпіади з усієї України. Готували їх до змагань Руслана Гаврилюк, завідувачка кафедри публічного права та Дмитро Костя, доцент цієї ж кафедри;

11) друге місце за підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з галузі знань «Адміністративне право процес; фінансове право; інформаційне право» посіла студентка денної форми навчання юридичного факультету Анна Миронюк. Науковий керівник конкурсної роботи Анни Миронюк – Ігор Ковбас, доцент кафедри публічного права.

Основні завдання факультету на 2020 рік:

а) домогтися нових перемог у міжнародних та національних грантових проектах, конкурси з яких відбуватимуться у 2020 р., залучити всі кафедри факультету до участі в цих конкурсах;

б) успішно реалізувати усі виграні грантові проекти проектними групами юридичного факультету у 2018 та 2019 роках;

в) домогтися одних з найкращих результатів в Україні за підсумками національного вступу в магістратуру зі спеціальностей 081 Право та 293 Міжнародне право у 2020 році;

г) виграти призові місця у Національній олімпіаді з Права та у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з галузей правових знань і спеціальностей у 2020 році;

д) взяти участь разом з іншими провідними правничими школами України у пілотуванні МОН України ЄДКІ, якщо таке пілотування відбуватиметься у 2020 р.;

е) домогтися докорінного покращення показників не менше двох третин науково-педагогічних працівників факультету за критеріями пункту 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в Україні, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347).

Критерій «докорінного покращення» слід розуміти як перехід науково-педагогічного працівника із категорії, у якого немає щонайменше 4 вищезазначених показники, у категорію, у якого є 4 і більше відповідних показників.

Вважати за неможливе, починаючи з 01.01.2021 року, перебування науково-педагогічного працівника, у якого немає щонайменше чотири показники за критеріями пункту 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в Україні, на посаді завідувача кафедри або члена вченої ради юридичного факультету; є) запровадити обов’язкове рейтингування усіх науково-педагогічних працівників факультету за критеріями пункту 30 вищезазначених Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в Україні як за підсумками календарного року, так і за підсумками навчального року і результати одержаних рейтингів використовувати як основу при вирішенні кадрових питань кафедрами, питань преміювання за найкращі професійні досягнення на факультеті, а також інших питань, що стосуватимуться науково-педагогічних працівників кафедр та факультету.

2. Про Ерліхівський журнал.

                               Інформує професор М.В. Никифорак.

З другого питання ухвалили:

а) забезпечити у 2020 р. підготовку та оприлюднення двох випусків «Ерліхівського журналу»;

б) забезпечити представництво у кожному випуску 2020 р. «Ерліхівського журналу» авторів – науково-педагогічних працівників кожної кафедри факультету;

Відповідальні за виконання завідувачі кафедр.

в) докорінно покращити якість текстів англомовних статей.

Відповідальні автори статей.

3. Про забезпечення відповідності базових показників роботи кожного члена академічної спільноти факультету державним Ліцензійним умовам(вісімнадцять критеріїв пункту 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в Україні, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347).

Інформує декан факультету проф. П.С. Пацурківський.

З третього питання ухвалили: Не продовжувати, як правило, контракт на новий термін роботи ні з одним науково-педагогічним працівником, чий доробок не дорівнює хоча б чотирьом критеріям пункту 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в Україні. Винятки можуть складати тільки випадки, передбачені законодавством України або працівники, чий стаж роботи у закладі вищої освіти не перевищує на дату прийняття відповідного рішення п’ять років.

4. Про оприлюднення доопрацьованих тестових завдань із восьми базових правничих дисциплін на сайті факультету.

Інформує декан факультету проф. П.С. Пацурківський.

З четвертого питання ухвалили:

а) оприлюднити на відповідній кафедральній сторінці сайту факультету впродовж січня 2020 року доопрацьовані тестові завдання без зазначення правильних відповідей по кожній із восьми базових правничих дисциплін;

б)  доопрацьовані тести із цих же дисциплін із зазначеними правильними відповідями (еталонний примірник) відповідальним особам кафедр замінити у програму «Асистент» та передати у комп’ютерні класи факультету (завлабу Савчук Ользі Павлівні).

5. Про завершення підготовки до пілотного викладання у ІІ семестрі 2019/2020 н.р. трьох нових навчальних дисциплін магістрам факультету: а) методологія і методика застосування приватного права; б) методологія і застосування публічного права; в) методологія і методика застосування кримінального права.

Інформує декан факультету проф. П.С. Пацурківський.

З п’ятого питання ухвалили:

робочі програми трьох нових обов’язкових навчальних дисциплін магістрам факультету: а) методологія і методика застосування приватного права; б) методологія і методика застосування публічного права; в) методологія і методика застосування кримінального права впродовж січня 2020 р.:

а) обговорити та рекомендувати для реалізації у разі готовності на засіданнях відповідних кафедр;

б) обговорити та рекомендувати для реалізації на засіданні вченої ради факультету.

6. Про завдання факультету у зв’язку з прийняттям Етичного кодексу університету.

Інформує декан факультету проф. П.С. Пацурківський.

По шостому питанню ухвалили:

а) відразу ж після оприлюднення організувати вивчення за допомогою різних форм науково-педагогічними працівниками кафедр та особами, що навчаються, концепції та змісту Етичного кодексу університету.

Відповідальні: зав. кафедрами.

б) забезпечити систематичне роз’яснення та пропаганду положень Етичного кодексу університету на сайті факультету та в інший спосіб.

Відповідальні: зав. кафедрами; науково-педагогічні працівники.

в) забезпечити систематичне та повсюдне застосування Етичного кодексу університету у життєдіяльності академічної спільноти факультету.

Відповідальні: декан факультету; заступники декана факультету; завідувачі кафедрами; науково-педагогічні працівники; морально-етична комісія факультету.

7. Про критерії зарахування у якості фахових зі спеціальності 081 Право статей, опублікованих у національних та зарубіжних виданнях.

Інформує декан факультету проф. П.С. Пацурківський.

По сьомому питанню ухвалили:

підставою для зарахування у якості фахової зі спеціальності 081 Право статті, опублікованої у національних або зарубіжних виданнях, вважати одночасну відповідність такої статті трьом наступним критеріям: а) стаття за її змістом безпосередньо присвячена дослідженню правової матерії, безпосередньому аналізу інших правових досліджень, ступеня наукової розробки певної правничої проблематики або методології правової науки; б) стаття оприлюднена у спеціалізованому правовому журналі чи іншому спеціалізованому правовому виданні; в) є посилання (лінк) на електронну адресу статті, за яким кожна особа, яка виявляє таке бажання, може ознайомитися з повним текстом статті.

Відсутність хоча б однієї із цих умов унеможливлює зарахування такої статті відповідній особі як фахової.

8. Про деякі попередні підсумки захисту магістерських робіт на факультеті.

Інформує декан факультету проф. П.С. Пацурківський.

По восьмому питанню ухвалили:

1) а) попередній аналіз процедур захисту магістерських робіт на кафедрах; б) ходу їх доопрацювання після попереднього захисту; в) захисту цих робіт в екзаменаційних комісіях; г) ознайомлення зі змістом значної частини робіт переконують, що велика частина магістрів факультету віднеслась до їх написання недостатньо відповідально, виконувала кваліфікаційні роботи в останні місяці навчання у магістратурі. Це негативно позначилося на змісті кваліфікаційних робіт;

2) у значній частині магістерських робіт при їх перевірці за допомогою програми UNICHECK виявлено велику кількість підміни символів. Це найперша ознака умисного приховування виконавцем відповідної магістерської роботи можливого академічного плагіату. Впродовж 2020 р. такі роботи навіть після їх успішного захисту пройдуть додаткову поглиблену перевірку на можливу наявність у них прихованого академічного плагіату.

Декан юридичного факультету

проф. Пацурківський П.С.