BlOG

Правове регулювання діяльності, пов’язаною із криптовалютою: що нас чекає?

Eu Crypto

Україна стабільно посідає чільні місця за рівнем розвитку ІТ-індустрії, в тому числі, за кількістю користувачів криптовалюти. В той же час, правове регулювання цього феномену викликає багато запитань.

Так, 17 лютого 2022 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про віртуальні активи», яким сформовано правове поле ринку віртуальних активів, а саме правовий статус, класифікацію, право власності та інші ключові юридичні дефініції, а також адаптовано рекомендації FATF (Financial Action Task Force) щодо фінансового моніторингу ринку віртуальних активів. Проте цей закон так і не набрав чинності, оскільки досі не було прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами».

Прийнятий закон є новітнім та необхідним, проте, можливо, в контексті євроінтеграції України та гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством ЄС, виникне потреба в його зміні ще до набрання ним чинності. Наприклад, в законі замість терміну «криптовалюта» використовується термін «віртуальний актив», що визначається як «нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об’єкти цивільних прав». Проте, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» визначає це поняття, як цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей.

Рекомендації FATF визначають віртуальні активи як цифрове вираження вартості, якими можна торгувати або передавати їх у цифровому вигляді, і які можна використовувати для платежів або інвестицій, включаючи цифрові вираження вартості, які функціонують як засіб обміну, розрахункова одиниця та/або засіб збереження вартості. Тобто останнє визначення відповідає міжнародним стандартам в сфері регулювання криптовалюти і є більш доречним до використання в Законі України «Про віртуальні активи». Уряд України вже працює над новим законопроектом про ринок віртуальних активів в Україні, що включає зміни до Податкового кодексу України, нову редакцію Закону України «Про віртуальні активи» та зміни до інших законодавчих актів.

Це пов’язано з тим, що навесні 2023 року законодавці Європейського парламенту схвалили перший у світі комплексний пакет правил, спрямованих на регулювання індустрії криптовалют. Законодавство спрямоване на зменшення ризиків для споживачів, які купують криптоактиви, та означатиме, що постачальники можуть нести відповідальність у разі втрати криптоактивів інвесторів.

Європейське управління цінних паперів і ринків отримає повноваження втрутитися і заборонити або обмежити діяльність криптоплатформ, якщо буде виявлено, що вони належним чином не захищають інвесторів або загрожують цілісності ринку чи фінансовій стабільності.

Також буде зменшено рівень анонімності під час здійснення операцій із криптовалютами, оскільки запроваджується вимога до фінансових компаній перевіряти, записувати та передавати інформацію як про відправника, так і про одержувача криптовалютних транзакцій, щоб допомогти боротися з відмиванням коштів.

Таким чином, ЄС на шляху запровадження всеосяжного правового регулювання ринку криптовалют та уникнення його анонімності.

Kateryna Solodan

Катерина Солодан

доктор філософії (PhD), асистент кафедри публічного права