Право інтелектуальної власності як основа існування прав авторів та винахідників

Поділитися на facebook
Поділитися на twitter
Поділитися на linkedin
Поділитися на email
Valeriia Filinovych vidkryta lektsiia

18 листопада 2021 року відбулась відкрита онлайн-лекція кандидатки юридичних наук, доценти кафедри цивільного права і процесу Юридичного факультету Національного авіаційного університету (м. Київ) Валерії Вікторівни Філінович на тему: «Право інтелектуальної власності як основа існування прав авторів та винахідників».

Насамперед лектор акцентувала увагу аудиторії на значущості запропонованої теми, тому що сучасне суспільство неможливо уявити без використання об’єктів права інтелектуальної власності у найрізноманітніших сферах діяльності. Сьогодні ні в кого не викликає заперечень теза, що організація дієвої системи правозастосування в процесі створення та використання об’єктів інтелектуальної власності прямо впливає на розбудову національних науково-технологічних та науково-технічних сфер життя держав, підвищення їх інвестиційного іміджу, запровадження сприятливих інноваційних можливостей.

Змістовна частина лекції ґрунтувалася на сучасних підходах до розуміння поняття та змісту інтелектуальної власності. Під час лекції студенти ознайомилися з поняттям інтелектуальної власності, поняттям авторського права та права промислової власності, зі змістом суб’єктивного авторського права, поняттям та функціями суміжних прав, їх об’єктам та суб’єктами, з видами об’єктів права промислової власності, із способами захисту прав інтелектуальної власності, а також із роллю Всесвітньої організації інтелектуальної власності в механізмі захисту прав патентовласників.

Лекційне заняття супроводжувалося різноманітним мультимедійним презентаційним матеріалом, що в свою чергу дозволило лекторові застосовувати методичні прийоми розповіді, показу, характеристики, пояснення, коментування, створити творчу робочу атмосферу та зберегти стійку увагу слухачів протягом усього заняття. В цілому, В.В. Філінович продемонструвала високий рівень професіоналізму і педагогічної майстерності.

Присутні на лекції викладачі кафедри приватного права О.В.Кіріяк, М.М.Гудима-Підвербецька, В.М.Никифорак високо оцінили рівень проведеного заняття за змістовністю, інформативністю, логічністю, доказовістю та дохідливістю викладу матеріалу, його практичною значимістю для майбутніх юристів.