Пацурківський Петро Станіславович

 1. Пацурківський П.С. Санкція фінансово-правової норми // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.1. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 1996.– С.203-214.
 2. Пацурківський П.С. Система фінансового права та система фінансового законодавства: деякі дискусійні питання проблеми // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.1. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 1996.– С.188-202.
 3. Пацурківський П.С. Податковий закон як правова форма фінансової діяльності держави // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.1. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 1996.– С.69-88.
 4. Пацурківський П.С. До питання про правові форми фінансової діяльності держави // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.4-5. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 1996.– С.53-68.
 5. Пацурківський П.С. Поняття та зміст галузевих принципів фінансового права // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.11. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 1997.– С.57-70.
 6. Пацурківський П.С. До питання про поняття фінансово-правової норми // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.18. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 1997.– С.85-97.
 7. Пацурківський П.С. Метод фінансово-правового регулювання // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.14. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 1997.– С.17-63.
 8. Пацурківський П.С. Юридична природа фінансового правовідношення, його особливості та види в сучасних умовах // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.24. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 1997.– С.87-107.
 9. Пацурківський П.С. До питання про суб’єктів фінансового правовідношення, його особливості та види в сучасних умовах // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.24. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 1997.– С.108-122.
 10. Пацурківський П.С. Виникнення, зміна та припинення фінансового правовідношення // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.24. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 1997.– С.123-145.
 11. Pacurkivskyj P., Hrycenko I., Georgica A., Nykyforak M., Hyzdyvan L. Die Professoren der juridischen Fakultät in Czernowitz // Glanz und Elend der Peripherie: 120 Jahre Universität Czemowitz. Eine Veröffentlichung des Österreichischen Ost – und Südosteuropa – Instituts. – Bern, Berlin, Frankfurt a. M., New York, Paris, Wien: Peter Lang, 1998. – S. 101-122 (y співавторстві).
 12. Пацурківський П.С. Місце фінансового права в системі права // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.48. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 1999.– С.35-43.
 13. Пацурківський П.С. Дискусійні питання предмету фінансового права // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.62. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 1999.– С.26-35.
 14. Пацурківський П.С. Принципи фінансового права як його джерело // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.70. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 1999.– С.74-82.
 15. Пацурківський П.С. Інтегративний підхід в системі методів пізнання права // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.75. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2000.– С.10-18.
 16. Пацурківський П.С. Зв’язок юриспруденції з правовою практикою // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.100. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2000.– С.7-12.
 17. Пацурківський П.С. Особливості розвитку сучасної української держави // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.105. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2001.– С.5-11.
 18. Пацурківський П.С. Поняття фінансово-правової доктрини держави // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.154. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2002.– С.5-19.
 19. Пацурківський П.С. Взаємозумовленість цілей та методів пізнання права // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Випуск 3. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 18-27.
 20. Пацурківський П.С. Суще та належне у фінансовому праві: основні типи доктринальних вирішень – Проблеми філософії права. Міжнародний теоретичний журнал. – Чернівці: Рута, 2003. – Т.1. – С.91-102.
 21. Пацурківський П.С. Основне питання науки фінансового права: пошуки сучасного вирішення // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.180. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2003.– С.5-17.
 22. Пацурківський П.С. Співвідношення змісту категорій «об’єкт науки фінансового права» та предмет науки фінансового права» // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.187. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2003.– С.5-13.
 23. Пацурківський П.С., Гетманцев О.В. Поняття принципів цивільного процесу та їх значення у правозастосовчій діяльності суду // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.187: Правознавство. –Чернівці: Рута, 2003. – С.60-65.
 24. Пацурківський П.С. Кадри вирішують все // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.200: Правознавство. –Чернівці: Рута, 2003. – С. 5-8.
 25. Пацурківський П.С. Чи можуть належати цивільні правовідносини до фінансово-правової юрисдикції // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.200. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2003.– С.13-18.
 26. Пацурківський П.С., Пацурківський Ю.П. Юридична категорія «інтерес» у цивільному праві // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.200. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2003.– С. 45-50.
 27. Пацуркивский П.С. Предмет и границы финансового права постсоциалистического государства / П.С. Пацуркивский // Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства. Выпуск 1. – Черновцы: «Рута», 2003. – С. 5-26.
 28. Пацуркивский П.С., Гаврилюк Р.О. Особенное и общее в правовой природе налогов и неналоговых фискальных сборов / П.С. Пацуркивский, Р.О. Гаврилюк // Фискальные сборы: правовые признаки и порядок регулирования/ под ред. С.Г Пепеляева. – М.: Издательско-консультационная компания «Статус-Кво 97», 2003. – С. 42-47.
 29. Пацурківський П.С. До нової концепції фінансового права // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.253. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2004.– С.5-12.
 30. Пацуркивский П.С. Основной вопрос науки финансового права: поиск современного решения // Финансовое право. – Москва, 2004. – № 2. – С.18-23.
 31. Пацуркивский П.С. Содержание категорий “объект науки финансового права” и “предмет финансового права” // Финансовое право. – Москва, 2004. – № 4. – С. 2-5.
 32. Пацурківський П.С. Категорії «об’єкт науки фінансового права» та «предмет науки фінансового права» // Юридична Україна. Щомісячний правовий часопис. – Київ, 2004. – № 3. – С.18-27.
 33. Пацурківський П.С. Соціальний натуралізм як принцип юридичної методології // Український правовий часопис: Збірник матеріалів міжнародного семінару “Юридична методологія. Основа гармонізації законодавства України до законодавства ЄС”. – Київ, 2004. – № 6(11). – С. 25-28.
 34. Пацуркивский П.С. Понятие надлежащей процедуры установления налогов и сборов // Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2003 года / Под ред. С.Г.Пепеляева. – М.: Издательско-консультационная компания «Статус-Кво 97», 2004. – С. 116-118.
 35. Пацурківський П.С. Системоутворюючий критеріальний ряд у фінансовому праві: необхідність зміни парадигмальних підходів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.282. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2005.– С.5-14.
 36. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О., Хохуляк В.В. Пострадянська наука фінансового права: деякі підсумки та перспективи розвитку // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.286. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2005.– С.5-13.
 37. Пацурківський П.С. Постсоціалістична парадигма фінансового права // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Випуск 4-5. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 8-15.
 38. Пацурківський П.С. Системоутворюючий критеріальний ряд у фінансовому праві: необхідність зміни парадигмальних підходів // Проблеми філософії права. Міжнародний часопис. Том ІІІ. – №1-2. – Київ – Чернівці: Рута, 2005. – С. 95-104.
 39. Пацурківський П.С. Соціологічна (природно-позитивна) доктрина фінансового права // Право України. – 2005. – № 6. – С. 29-33.
 40. Пацуркивский П.С. Системообразующий критериальный ряд в финансовом праве: необходимость смены парадигмальных подходов // Ежегодник МАФП. 2005 год. Сб. науч. работ / Под общей ред. д.ю.н., проф. С.В.Запольского. – М., 2006. – С.226-229.
 41. Пацуркивский П.С., Гаврилюк Р.А., Хохуляк В.В. Постсоветская наука финансового права: некоторые итоги и перспективы развития // Ежегодник МАФП. 2005 год. Сб. науч. работ / Под общей ред. д.ю.н., проф. С.В.Запольского. – М., 2006. – С.21-36.
 42. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О., Хохуляк В.В. Пострадянська наука фінансового права: деякі підсумки та перспективи розвитку // Юридична Україна. – №6. – 2006. – С.35-44.
 43. Пацурківський П.С. Начала фінансового права: постановка проблеми // Право України. – №6. – 2006. – С.25-29.
 44. Пацуркивский П.С. Интегративная естественно-позитивистская доктрина финансового права // Актуальные проблемы финансового права Республики Беларусь, России, Украины / Отв.ред. д.ю.н., проф. УрГЮА Д.В.Винницкий. – СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета СПбГУ, 2006. – С.80-89.
 45. Пацурківський П.С. Блеск и нищета постсоветской теории бюджетного права: дискуссионные заметки // Бюджетное право Российской Федерации: Ежегодник. 2006. / Под. общ. ред. С.В. Запольского, Д.М. Щекина; Международная ассоциация финансового права. – М.: Статут, 2007. – С.5-19.
 46. Пацурківський П.С. Пострадянська теорія бюджетного права: полемічні нотатки // Право України. – №3. – 2007. – С.103-108.
 47. Patsurkivsky P.S. Adaptation of Legislative Regulation of the Relationship in Ukraine to the Standards of European Union / P.S. Patsurkivsky // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomia 1. – 2007. – №42. – S. 93-103.
 48. Пацурківський П.С. Предмет пострадянської науки фінансового права // Вісник Академії прокуратури України. – №3. – 2007. – С.89-96.
 49. Пацуркивский П.С. Парадигмальные детерминанты законодательных дефиниций (на примере финансового права) // Материалы Международного «круглого стола» «Законодательная дефиниция: логико-гносеологические и практические проблемы (Черновцы, 21-23 сентября 2006 года) / Под ред. В.М. Баранова, П.С. Пацуркивского, Г.О. Матюшкина. – Нижний Новгород: Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр «Юридическая техника», 2007. – С. 955-974.
 50. Пацуркивский П.С. Эволюция категории «публичные услуги» // Публичные услуги: правовое регулирование ( российский и зарубежный опыт): сборник / под. общ. ред. Е.В. Гриценко, Н.А. Шевелевой. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С.189-194.
 51. Пацурківський П.С., Татулич І.Ю. Структура цивільної процесуальної форми // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук.праць. Вип.461: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2008. – С.54-56.
 52. Пацурківський П.С., Підлубна О.В. Акти застосування норм цивільного процесуального права // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук.праць. Вип.474: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2008. – С.71-78.
 53. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Порівняльний аналіз правових позицій конституційних судів ФРН, РФ та України з питань оподаткування // Проблеми Сучасного українського конституціоналізму: Збірка наукових праць. / Конституц. Суд України, Акад. прав. Наук України; Заг ред..: А.Стрижак, В Тацій – К., 2008. – С. 268-276.
 54. Пацуркивский П.С. Переход от элементаристского к системному типу правопонимания – наиважнейшая теоретико-методологическая предпосылка предотваращения правотворческих ошибок (на примере фінансового права) – Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008 года). – под. ред.. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. – М.: Проспект, 2009. – С. 130 – 139.
 55. Пацуркивский П.С. «Ключевые мировоззренческие проблемы науки финансового права в начале третьего тысячелетия» // Совершенствование правовых форм международного сотрудничества в современных условиях: Сборник научных статей по материалам IV Международной научно-практической конференции 22-23 октября 2009 года. – Ростов-на-Дону, 2009. – С. 236 – 240.
 56. Пацурківський П.С. «Світоглядні проблеми науки фінансового права» // Право України. – №1. – 2010. – С.52-61.
 57. Пацуркивский П.С. «Ключевые мировоззренческие проблемы науки финансового права в начале третьего тысячелетия» // Финансовое право. – №4. – 2010. – С.11-16.
 58. Пацурківський П.С. (P.S. Patsurkivsky) System Approach in Law Cognition (the experience of Chair of Constitutional, Administrative and Finance Law of the Faculty of Law of Yuri Fedkovich Chernivtsi National University) // Научные труды. Русенски Университет – 2011, том 50, серия 7. –2011. – С. 21-24.
 59. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Методологія правопізнання Євгена Ерліха: некласична парадигма // Право України. – 2012. – №9. – С.383-391.
 60. Пацурківський П.С. Копати криницю життя // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 618: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – С. 5-6.
 61. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Методологія правопізнання Євгена Ерліха: некласична парадигма // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 628: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.27-33.
 62. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Парадигмально-методологічний підхід Євгена Ерліха до правопізнання як прояв наукової раціональності некласичного типу / П.С. Пацурківський, Р.О. Гаврилюк // Соціологія права. – 2012. – № 2-3 (4-5). – С.13-19.
 63. Пацуркивский П. Феноменологичность финансового права и проблемы поиска адекватного методологического инструментария его познания // Петр С. Пацуркивский / Европейски измерения на правото. Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 2012. – С.5-29.
 64. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Чому Євген Ерліх «мовчазно відмовився» від класичних критеріїв науковості правопізнання? / П.С. Пацурківський, Р.О. Гаврилюк // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 6. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – С. 135-139.
 65. Пацурківський П.С. Філософсько-методологічні виклики науки фінансового права / П.С. Пацурківський // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 682: Правознавство. – Чернівці:ЧНУ, 2013. – С. 5-12.
 66. Пацурківський П.С. Філософсько-методологічні виклики науки фінансового права / П.С. Пацурківський // Право України. – 2014. – №2. – С. 272-283. («EBSKO Publishing Inc». (США) ліцензійна угода від 16 травня 2013).
 67. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Філософія фінансового права: програма навч. курсу. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2015. – 64 с.
 68. Patsurkivskyy P. Post-soviet Conceptions of the System of Financial Law: Philosophic-methodological Analysis // Publications of the Masaryk University. Theoretical series, Edition Scientia: Juridica, File № 514 – Brno: Masaryk University, 2015. – S. 144-160.
 69. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Верховенство права. Програма обов’язкової навчальної дисципліни з підготовки магістра / Петро Пацурківський, Руслана Гаврилюк. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. – 72 с.
 70. Пацурківський П., Гаврилюк Р. Спонтанність права: кроки за горизонт / П. Пацурківський, Р. Гаврилюк // Право України. – 2016. – № 5. – С. 101-112.
 71. Пацурківський П., Гаврилюк Р. Алгебра верховенства права, або буттєвий устрій людського світу / Р. Гаврилюк // Право України. – 2017. – № 3. – С. 112-125.
 72. Пацурківський П., Савкіна О. Податково-правова доктрина України: між Скіллою етатизму і Харібдою людиноцентризму / П. Пацурківський, О. Савкіна // Право України. – 2017. – № 9. – С. 192-204.
 73. Пацурківський П., Гаврилюк Р. Ціннісні виклики українській юридичній (правничій) освіті / Р. Гаврилюк // Право України. – 2017. – № 10. – С. 38-55.
 74. Пацурківський П.С., Бартусяк П.І. Правові властивості інфляції / П.С. Пацурківський, П.І. Бартусяк // Право України. – 2017. – №12. – С. 184-194.
 75. Patsurkivskyy P., Havrylyuk R. Legal Regulation of Taxation in The Swiss Confederation // European Journal of Law and Public Administration. – 2018. – Volume 5, Issue 1. – pp. 81-93.
 76. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Людська гідність як основоположна конституційна цінність: загальноєвропейський та український контексти / П.С. Пацурківський, Р.О. Гаврилюк // Публічне право. – 2018. – Спеціальний випуск. – С. 142 – 151.
 77. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Людське право на медіацію. Право України. – 2020. – № 7. – С. 212-229.
 78. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Українська доктрина захисту прав споживачів фінансових послуг: між Скіллою етатизму і Харибдою людиноцентризму. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2020. – № 2. – С. 116-124.
 1. Пацурківський П.С. До питання про правову природу податку / П.С. Пацурківський // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення: матеріали науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 1-2 грудня). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – С. 213-215.
 2. Пацуркивский П.С. «Особенности финансово-правовой доктрины постсоциалистического государства» – Саратов, 24-25 апреля 2003 года. // Финансовый механизм и его правовое регулирование: Тезисы докладов. – Саратов: Саратовський государственный социально-экономический университет, 2003. – С. 26-27.
 3. Пацурківський П.С. Методологічні аспекти застосування судами Конституції України при вирішенні спорів щодо сплати податків // Матеріали науково-практичної конференції “Правові аспекти практики вирішення спорів і перегляд у касаційному порядку судових рішень щодо сплати податків та обов’язкових платежів суб’єктами господарювання”, 22-23 грудня 2003 р. – Ірпінь, 2003. – С.11-17.
 4. Пацуркивский П.С. Типы доктринальных подходов к пониманию финансового права / П.С. Пацуркивский // Федеральные и региональные аспекты финансового права: «Круглый стол», посвященный 75-летию академика Н.И. Химичевой: Тезисы выступлений (2-3 октября 2003 года) / Под ред. Е.В. Покачаловой. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2004. – С. 34-36.
 5. Пацурківський П.С. Критерій правового начала (принцип формальної рівності) і пострадянське фінансове право // Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2007 року / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К.: ПП «Укртехнопрінт», 2007. – С.62-66.
 6. Пацурківський П.С., Никифорак М.В. Сучасні проблеми університетської підготовки юристів ( із досвіду юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича) // Проблеми вдосконалення підготовки юристів: професійні та морально-етичні аспекти: Зб. Матеріалів наук. метод. Конф., жовтень 2008р. – К. КНЕУ, 2008. – С.42-49.
 7. Пацуркивский П.С. Основные типы парадигмальных подходов к систематизации позитивного финансового права – Система фінансового права: Матеріали Міжнародної наук. – практ. конф. (27-28 травня 2009р., Одеська національна юридична академія). – Одеса: Фенікс, 2009. – С. 111-117.
 8. Пацурківський П.С. Філософські проблеми науки фінансового права – Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права: Матеріали 4-ї Міжнародної науково-теоретичної конференції (Чернівці, 28-29 травня 2011 р.) – Чернівці: Чернівецький нац..ун-т, 2011. – С.14-24.
 9. Пацурківський П.С. Методологічні проблеми істинності пострадянського фінансово-правового теоретичного знання / П.С. Пацурківський // Фінансове право у XXI сторіччі : здобутки та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4-7 жовтня 2011 року), Ч. II / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2011. – С. 221-224.
 10. Пацуркивский П.С. Основательны ли концептуальные и методологические основания постсоветской науки финансового права? / П.С. Пацуркивский // Первая международная научно-теоретическая конференция «Худяковский чтения по финансовому праву». Выпуск 1. – Алматы, 2011. – С. 182 -193.
 11. Гаврилюк Р.О., Пацурківський П.С. Генетичні витоки позитивістської традиції правопізнання / Р.О. Гаврилюк, П.С. Пацурківський // Філософсько-методологічні та психологічні проблеми права: матеріали VI Міжнародної науково-теоретичної конференції (м. Київ, 17 листопада 2012 року) – Київ, 2012. – С. 42-44.
 12. Пацуркивский П.С. «Научная картина мира» как новое методологическое средство современной юридической науки / П.С. Пацуркивский/ Теорія та практика юридичної освіти: Зб. Матеріалів І Всеукр.наук.-паркт.конф., Київ, 20 квітня 2012. – К.: Видавництво Європейського університету. – 2013. – С.158-161.
 13. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Запровадження європейської моделі медіації як шанс судовій реформі в Україні / П.С. Пацурківський, Р.О. Гаврилюк // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 18-19 жовтня 2018 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін.]. – Чернівці, 2018. – С. 242-246.
 14. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Необхідність переходу до нової – інноваційної – правової моделі місцевих податків і зборів в Україні // Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів Революції Гідності : збірник матеріалів круглого столу, 30 березня 2018 р., м. Чернівці / уклад. Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – С. 7-26