olha_chepel

Чепель Ольга Дмитрівна

кандидат юридичних наук, доцент

Наукові статті у фахових виданнях:

Тези доповідей:

Навчально-методичні роботи:

 • Волощук О.Т., Чепель О.Д. Державне (конституційне) право зарубіжних країн: 3-тє видання перероблене і доповнене: навчальний посібник / О.Т.Волощук, О.Д.Чепель . Чернівці: ЧНУ, 2016. –320с.
 • Державне право зарубіжних країн: збірник тестових завдань / укл. О.Т.Волощук, О.Д.Чепель . – Чернівці: ЧНУ, 2015. –68 с.
 • Волощук О.Т., Чепель О.Д. Державне (конституційне) право зарубіжних країн: 2-ге видання перероблене: навчальний посібник / О.Т.Волощук, О.Д.Чепель . – Чернівці: ЧНУ, 2015. –200с.
 • Волощук О.Т., Чепель О.Д. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт: навчально-методичний посібник / Укл. – О.Т.Волощук, О.Д.Чепель . – Чернівці: ЧНУ, 2014. – 32 с.
 • Чебан В.І., Чепель О.Д., Гайка О.Р. Право міжнародної відповідальності: навчально-методичний посібник / Укл. В.І. Чебан,О.Д.Чепель, О.Р. Гайка . – Чернівці: ЧНУ, 2014. 36 с.
 • Волощук О.Т., Чепель О.Д., Чебан В.І., Гайка О.Р. Іноземні інвестиції і міжнародне право: навчально-методичний посібник / Укл. О.Т.Волощук, О.Д.Чепель, В.І. Чебан, О.Р. Гайка . – Чернівці: ЧНУ, 2014. –32 с.
 • Волощук О.Т., Чепель О.Д. Конституційне право зарубіжних країн: навчальний посібник / О.Т.Волощук, О.Д.Чепель . – Чернівці: ЧНУ, 2014. –320 с.
 • Волощук О.Т., Чепель О.Д. Конституційне право зарубіжних країн: практикум. Чернівці: ЧНУ, 2014. – 200 с. 
 • Кримінальне право зарубіжних країн: навчальний посібник / О.Т. Волощук, О.Д. Чепель, В.І. Чебан.- Чернівці.: вид. дім «Родовід», 2013. – 200 с.
 • Міжнародне митне право. 2-ге вид. перероб. та доповн.: навч.-метод. посібник / Укл.: О.Д. Чепель, О.Т. Волощук, В.І.Чебан. –Чернівці: Технодрук, 2013. – 204 с.
 • Європейське корпоративне право: навч.-метод. Посібник // Укл.: О.Р.Гайка О.Д. Чепель, В.І.Чебан,. –Чернівці: Технодрук, 2012. – 136 с.
 • Міжнародне митне право: навч.-метод. посібник / Укл.: О.Д. Чепель, В.І.Чебан, О.Р. Гайка. –Чернівці: Технодрук, 2012. – 128 с.
 • Місцеве управління в зарубіжних країнах: навч.-метод. посібник / Укл.: О.Д. Чепель, В.І. Чебан. –Чернівці: ЧНУ, 2011. – 140 с.